השרים צפויים לאשר היום: 
"מסלול עוקף תכנון" בענף הבנייה

נשלח 7 בפבר׳ 2014, 12:08 על ידי Sustainability Org

לפי ההצעה שתידון בוועדת השרים לחקיקה, יוקמו ועדות שיוכלו לאשר חריגה מתוכניות מתאר מחוזיות וארציות - בלא אפשרות לערעור ■ במשרד להגנת הסביבה, במועצה הארצית לתכנון ובנייה ובארגוני סביבה מתנגדים בחריפות להצעה

מאת נמרוד בוסו, 2/2/2014

ועדת השרים לענייני חקיקה תדון היום בהצעת החוק לקידום בנייה במתחמים מועדפים לדיור. אם החוק יאושר, יוקם בעקבותיו הגוף התכנוני החדש – הוועדה לתוכניות מועדפות לדיור (ותמ"ל).

זהו אחד הצעדים המרכזיים שעליהם המליץ קבינט הדיור בראשות שר האוצר, יאיר לפיד. מטרת הצעד היא להאיץ את הליכי התכנון ולאפשר בהמשך בניית מתחמי דיור להשכרה לטווח ארוך.

הוועדה שתוקם תוכל לחרוג מכל תוכנית מתאר תקפה - מלבד תוכנית המתאר הארצית תמ"א 35. בשונה מכל תוכנית אחרת, התוכניות שתאשר הוועדה לא יהיו כפופות לאישור המועצה הארצית לתכנון ולבנייה במקרה של התנגדויות. את ההצעה הגיש לוועדה לפיד במשותף עם שר הפנים, גדעון סער, ועם שר השיכון, אורי אריאל.

על פי ההצעה צפויה הותמ"ל לכלול רוב מוחלט של נציגי ממשלה: מ–15 החברים, תשעה יהיו נציגי שרים ממשרדים שונים. מלבדם, ימונו גם נציג של רשות מקרקעי ישראל, מתכנן הוועדה (שימונה על ידי שר הפנים), שני נציגים מטעם השלטון המקומי, ראש הרשות המקומית שבתחומה מקודמת התוכנית, ונציג אחד של ארגון המקדם שוויון חברתי שימנה שר הפנים. בעלי תפקידים נוספים שימונו הם מזכיר, יועץ משפטי, וכן יועץ תחבורתי ויועץ סביבתי – שניהם מהשוק הפרטי.

לגוף התכנון החדש יוגשו תוכניות שנוגעות לחטיבות קרקע שקבינט הדיור יכריז עליהן כ"מתחם דיור מועדף". התנאים להכרזה על מתחם ככזה הם שניתן יהיה לבנות בהם לפחות 500 יחידות דיור, ושלפחות 80% משטחם צריכים יהיו להיות בבעלות המדינה. שלושה גופים יהיו מוסמכים להגיש תוכניות מועדפות לדיור: החברה הממשלתית החדשה לקידום מתחמי דיור להשכרה לטווח ארוך ("דירה להשכיר"), רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון.

מיום הגשת התוכנית, יחויב מתכנן הוועדה להחליט בתוך שבועיים אם היא עומדת בתנאי הסף, ואם הוא אכן יכריז על קליטתה. מאותו רגע יוקצו ליועצי הוועדה 21 ימי עבודה כדי להגיש חוות דעת, כל אחד בתחומו, לגבי התוכנית. הוועדה עצמה תקיים דיון בהפקדת התוכנית בתוך 45 ימי עבודה מרגע קליטתה, ולאחר מכן תופקד התוכנית להתנגדויות. בהמשך יישמעו ההתנגדויות על ידי חוקר,שיגבש דו"ח בעניין עבור ועדת המשנה להתנגדויות, שתכונס לדיון נוסף כחודש לאחר תום מועד ההתנגדויות ותכריע אם לקבל או לדחות התוכנית.

"השכונות ינותקו מסביבתן"

דב חנין
דב חנין
צילום: אייל טואג

מאז עלה רעיון הקמת הותמ"ל לראשונה, עם פרסום מסקנות צוות 90 הימים לפני כמה חודשים, ספגה היוזמה להקמת הגוף ביקורת רבה, בעיקר מצד אנשי מקצוע בתחום התכנון וכן מצד ארגוני סביבה. כמו כן, בדיון שנערך לפני שלושה שבועות הביעו מרבית חברי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה התנגדות ליוזמה.

לטיוטת החוק שנשלחה לשרים ביום רביעי, צורפה התייחסותו של המשרד להגנת הסביבה, הכוללת התנגדות חריפה לעצם הקמת הותמ"ל. "המשרד להגנת הסביבה רואה עצמו שותף מלא למאמץ הלאומי לקדם במהירות וביעילות פתרונות דיור זמינים ואיכותיים להתמודדות עם משבר הדיור", נכתב שם. "עם זאת, אנו סבורים כי הדרך המתבקשת להשגת יעדים אלה היא חיזוק ועדות התכנון הקיימות באמצעות הקצאת כוח אדם ומשאבים חיוניים להבטחתן".

לטענת המשרד להגנת הסביבה העובדה שוועדה ברמה הארצית תתכנן מתחמי מגורים הדורשים מומחיות ברמה המקומית, צפויה להביא ל"תוצרים תכנוניים טובים פחות ולשכונות מנותקות מסביבתן".

בנוסף לכך טוענים במשרד שבעוד שהמוטיבציה המרכזית להקמת הוועדה היתה קידומם של מתחמי דיור להשכרה, מי שעתיד לנצל אותה בעיקר הם המינהל ומשרד השיכון עבור מתחמי דיור רגילים לחלוטין. "אנו מתנגדים לפתיחת מסלול התכנון גם לגורמים אלה, וסבורים כי אין הצדקה לאפשר את פריצת תוכניות המתאר המחוזיות והארציות ושלילת זכות הערר". במשרד להגנת הסביבה גם תקפו את הפרטת הייעוץ הסביבתי שיינתן לוועדה: "עבודה של יועצים פרטיים אינה בהכרח יעילה יותר, ודאי שאינה איכותית יותר, ועלולה בסבירות גבוהה להביא למצבים של ניגודי עניינים", טוענים שם.

החברה להגנת הטבע תקפה אף היא את החוק בהודעה שהוציאה: "כיום, מחסור בכוח אדם מקצועי במערכת התכנון וכשלים בתיאום בין משרדי הממשלה השונים, הם הגורמים העיקריים לחסמים בקידום תכניות בנייה בישראל. את המשאבים שאמורים לתת לתוכנית המוצעת יש להפנות למטרה טובה ויעילה יותר, של הסרת החסמים למימוש המלאי התכנוני הקיים. יש לשמור על מערכת תכנון יעילה ודמוקרטית, שאינה מבוזרת - ובמקום להקים עוד ועוד מוסדות והליכי תכנון חדשים, יש להפנות משאבים אלה לגופים הקיימים ולייעל את עבודתם".

עמית ברכה
עמית ברכה
צילום: ניר קידר

המטה לתכנון אחראי, הכולל 30 ארגוני סביבה וחברה קרא לוועדת השרים לעצור את החוק ולהשתמש במשאבים לחיזוק מערכת התכנון הקיימת ולהסרת חסמים ממשיים. על פי ארגוני המטה: "הותמ"לים יגבו מחיר גבוה מהציבור, כולל פגיעה בשטחים פתוחים, בבריאות ובאיכות החיים, מבלי שתתקבל כל תרומה".

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין, אמר: "הקמתה של ועדת תכנון נוספת היא בזבוז של כספי ציבור ומשאבים נוספים. פיתוח מתחמי מגורים הרחק ממרכזי הערים יהפוך מרחבים גדולים לאזורי פיתוח ללא נגישות למקומות עבודה ותוך הישענות על רכב פרטי. קרקעות שאמורות להיות רזרבה של כולנו לדורות הבאים יבוזבזו, ולא יספקו איכות חיים ראויה".

ח"כ דב חנין, יו"ר שדולת הדיור והשדולה הסביבתית־חברתית בכנסת הביע חששות כבדים מאישור החוק, ואמר: "לצערי, החוק כלל לא מסמיך את הותמ"ל לקדם אינטרסים חברתיים על ידי ייעוד קרקע לדיור בר־השגה ולדיור ציבורי. הותמ"ל תוסמך לדון רק בתמהיל גדלי הדירות, ולא במחירי הדירות או בזהות הזכאים. כמו עם חוק הוד"לים, עולה החשש שגם כאן, ה'סופרטאנקר' - שמובטח כי יפתור את כל בעיות הדיור - יהיה בעיקרו מסלול מהיר לבניית שכונות יוקרה הומוגניות".

לכתבה בדהמרקר


Comments