חשש לניגוד עניינים בחוות הדעת של היועהמ"ש בנוגע לחוף פלמחים

פורסם: 10 ביולי 2010, 1:28 על ידי: Sustainability Org

ביום א' תצביע הממשלה על עתיד הבנייה בחוף. כשברקע תלונה של התנועה לאיכות השלטון: מנסחת חוות הדעת בנושא בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, שימשה בעבר כיועצת המשפטית של ועדת התכנון שאישרה את הקמת כפר הנופש.

אביב לביא | 9/7/2010 9:36    
האם חוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שקבעה לאחרונה כי בתוכנית להקמת כפר הנופש בחוף פלמחים לא נפלו פגמים, נגועה בניגוד עניינים? שאלה זו הוצגה אתמול על ידי התנועה לאיכות השלטון במכתב חריף ששיגרה ללשכת היועץ המשפטי לממשלה. מתברר כי עו"ד שרית דנה, שחתומה על חוות הדעת, שימשה בסוף שנות ה-90 כיועצת המשפטית של ועדת התכנון המחוזית של מחוז המרכז - בדיוק אותה ועדה שאישרה את התוכנית השנויה במחלוקת בחוף הפופולרי.
צילום: אלי דסה
ההצבעה כבר נדחתה פעם אחת. חוף פלמחים צילום: אלי דסה

ביום ראשון אמורה הממשלה להכריע האם יוקם כפר נופש בחוף פלמחים. כזכור, ההצבעה הייתה אמורה להיערך בישיבת הממשלה הקודמת, וראש הממשלה בנימין נתניהו אף פתח אותה בהכרזה ש"התכנסנו כדי להחזיר את חוף פלמחים לציבור", אולם לאחר מכן התגלו חילוקי דעות בין השרים וההצבעה נדחתה.

אחת הסיבות למחלוקות היא חוות הדעת הנחרצת שפרסמה עו"ד דנה, המשנה ליועמ"ש, בה קבעה ש"לא מצאנו כי נפלו פגמים מהותיים - לא בהליכי אישור התוכנית ולא בהליכי שיווק הקרקע". דנה כתבה גם כי "לא מצאנו שבהחלטה של הועדה המחוזית נפל פגם". דברים אלה עמדו בניגוד מוחלט לדוח החמור שפרסם מבקר המדינה, וגרמו לחלק מהשרים לשנות את עמדתם ולתמוך בהקמת כפר הנופש.

עתה מתברר כי שרית דנה שימשה בשנים 99-98 כיועצת המשפטית של הוועדה המחוזית במחוז מרכז, בה נדונה תוכנית כפר הנופש. התכנית הופקדה ב-1996, עוד בטרם דנה החלה את כהונתה, והדיונים בהתנגדויות נערכו לאחר שסיימה את תפקידה. ואולם באפריל '99, בעודה מכהנת בתפקיד, התקבלה ההחלטה לפיה התוכנית עומדת בתנאים שהוצבו ליזמים.

עו"ד קרן הלפרין-מוסרי מ"אדם, טבע ודין", שהשתתפה בהליכים משפטיים נגד התכנית, אמרה אתמול: "הסיכוי שבכל תקופת כהונתה מעולם לא נועצו בעו"ד דנה לגבי התוכנית נראה קלוש, ולכל הפחות עולה כאן חשש לכאורה לניגוד עניינים. סימני השאלה רק גוברים לאור העובדה שבחוות הדעת שפרסמה לא הופיע גילוי נאות".

ממשרד המשפטים נמסר בתגובה כי: "הדיונים בהתנגדויות לתוכנית, כמו גם אישורה, נעשו לאחר סיום כהונתה".

להסיר החשש
במכתב שהעבירה אתמול התנועה למען איכות השלטון ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, ולמבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, נכתב: "כי חוות הדעת מטעם עו"ד דנה נגועה, לכאורה, בחשש לניגוד עניינים ומשכך נפל בה עצמה פגם מהותי המחייב בחינה מחודשת של הנושא".

"בפרט עולה השאלה האם עו"ד דנה אשר בחוות דעתה בחנה, בין היתר, את התנהלות ועדת התכנון המחוזית, ואשר שימשה כיועצת המשפטית של אותה וועדה כאשר זו עסקה בעניין אישור התוכנית איננה נתונה לכאורה בניגוד עניינים מהותי בו היא מתבקשת לחוות דעה על פעולה בה היתה מעורבת, במישרין ו/או בעקיפין - בבחינת המבוקר מבקר את עצמו".

"חשש זה", נכתב מסמך, "מצטרף לתמיהה באשר לחוות דעתה הקצרה והתמציתית שפרסמה עו"ד דנה לאחרונה בנוגע לתכנית, שכן קיים פער משמעותי בהיקף ובעומק ההתייחסות בין הסוגיות שהעלה דוח מבקר המדינה החמור לבין הסוגיות שזכו למענה במסגרת חוות דעתה של עו"ד דנה".

לטענתם בין הנושאים שלא זכו למענה בחוות הדעת: "העדר דיון בוועדה המחוזית לגבי התאמת התכנית למדיניות בנושא פיתוח תיירות, התעלמות מהערות המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע לתסקיר ההשפעה על הסביבה, דחיית ביצוע הבדיקות בנושא המצוק הסמוך למקום המיועד להקמת כפר הנופש וכן בנושא שימור העתיקות למועד בלתי ידוע והעדר שקילה מספקת וראויה של האינטרס הציבורי הרחב, לרבות צרכי הדורות הבאים".

במכתב כותבים בתנועה למען איכות השלטון ש"גם אם עו"ד דנה לא הייתה מעורבת ישירות בהליכי אישור התוכנית או התנאים בהם היא הופקדה, הרי שמתוקף תפקידה כיועצת המשפטית של הוועדה נחה אחריות מקצועית על כתפיה כי פעולת הוועדה במהלך כהונתה יתקיימו כיאות, כמו גם תיקון פגמים שעדיין ניתנים לריפוי, בהליכים שהחלו עוד לפני כהונתה אך נחשפו או עלו בזמן כהונתה".

לדבריהם, "היות שקידומה של תכנית הינה הליך מורכב המחייב היוועצות משפטית, קיים יסוד להניח שבין אם בדיונים פנימיים ולא-פורמאליים ובין אם בדיונים אחרים, לקחה עו"ד דנה חלק פעיל בהליך קידום התכנית ו/או היתה מעורבת בהליכים אלו בעקיפין ואחראית להם מתוקף תפקידה".

בסיום המכתב מבקשת התנועה כי  היועץ המשפטי לממשלה ימנה עורך דין אחר לבחינת הליכי האישור כמבוקש בדוח מבקר המדינה על מנת להסיר כל חשש לניגוד העניינים.
Comments