התוכנית החדשה של מינהל התכנון: בנייה
 נרחבת בשטחים פתוחים בערים

פורסם: 14 בפבר׳ 2014, 2:47 על ידי: Sustainability Org

על פי המינהל, התוכנית, הכוללת בנייה בראשון לציון, נתניה וכפר סבא, נועדה לסייע ביישום היעד של 86 אלף יחידות דיור. ארגוני סביבה: יש מספיק עתודות

מאת צפריר רינת, 11/2/2014

מינהל התכנון במשרד הפנים יציג היום תוכנית להרחבת הבנייה על חשבון שטחים פתוחים. התוכנית כוללת בנייה על 13 אלף דונם של שטחים פתוחים ברשימה ארוכה של ערים, כשהבנייה המשמעותית תהיה בראשון לציון, בנתניה ובכפר סבא. זאת מעבר לשטחים שבהם אושר בינוי עד היום.

התוכנית תוצג בדיון של ועדת משנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ובהמשך תובא לאישור בדיון של המועצה עצמה. על פי מינהל התכנון, התוכנית נועדה לסייע ביישום היעד שהציבה הממשלה של תכנון 86 אלף יחידות דיור למגורים בכל שנה.

התוכנית המעודכנת כלולה בתיקונים שמציע מינהל התכנון להכניס בתמ"א 35, תוכנית המתאר הארצית לפיתוח, הקובעת מהם השטחים שבהם ניתן לבנות. התיקון המרכזי קובע שניתן יהיה להרחיב אזורים עירוניים בהיקף של שני אחוזים משטחם. זאת, למרות שתמ"א 35 התבססה עד היום על הרעיון שלפיו ריכוז וציפוף של הבנייה העירונית יהיו בצמוד לתשתיות קיימות שמשרתות אותה.

בסך הכל התוכנית מציעה בנייה על יותר מ-13 אלף דונם של שטחים פתוחים, הכוללת גם הרחבה משמעותית של השטחים הבנויים במחוזות ירושלים, תל אביב ומרכז. במקרה של תל אביב מדובר בהרחבת השטח הבנוי בכ-1,800 דונם ובמקרה של ירושלים בכ-2,600 דונם. מינהל התכנון אמנם קובע שהרחבת הבינוי על חשבון שטחים פתוחים תהיה במקרים חריגים, אך מצרף רשימה של עשרות אזורים עירוניים שניתן להרחיב.

רכס לבן בהרי ירושלים, שעשוי להיכלל בתוכנית
רכס לבן בהרי ירושלים, שעשוי להיכלל בתוכנית. צילום: אמיל סלמן

בנוסף להרחבת הבנייה על חשבון שטחים פתוחים, מציע מינהל התכנון להקל את המגבלות שנקבעו בתוכנית המתאר בנוגע לבנייה חדשה. בתוכנית המתאר נקבע שבנייה חדשה תהיה "צמודת דופן" לבנייה קיימת באופן שבו יהיה רצף בנוי ולא בנייה המפוזרת בכמה מוקדים בשטח פתוח. כעת מוצע להקל את המגבלה הזאת ולאפשר לוועדות תכנון מחוזיות לאשר בניית תשתיות ומתקני תיירות שאינם צמודי דופן.

התוכנית החדשה צפויה להיתקל בהתנגדות של ארגוני הסביבה. איתמר בן דוד, ראש תחום תכנון בחברה להגנת הטבע, ציין אתמול שעל מינהל התכנון לנהל דיון רציני בנתונים של עתודות השטחים שאותן ניתן לנצל כבר היום באזורים עירוניים. בארגונים הסביבתיים שבים וטוענים שיש עתודות מספיקות לבניית מספר יחידות דיור גדול באזורים עירוניים קיימים, והחסמים למימוש בנייה זו הם בעיקר היעדר תשתיות או עיכובים מצד הקבלנים. מלבד הנושא הסביבתי, חוששים ארגוני סביבה ומתכננים שהרחבת הבנייה של שטחים פתוחים תבוא על חשבון חיזוק הערים ותגביר מגמות פרבור.

ההערכה בארגונים הסביבתיים היא שמטרת ההצעות החדשות של מינהל התכנון היא מהלך משלים של הקמת הוועדה המיוחדת לאישור תוכניות בנייה למגורים (ותמ"ל). התיקונים לתוכנית המתאר יאפשרו להפשיר שטחים שבהם תוכל הותמ"ל לאשר תוכניות בנייה, על חשבון שטחים פתוחים. התיקון לחוק, המאפשר את הקמת הותמ"ל, מגיע בימים אלו לאישור הכנסת.

לכתבה בהארץ


Comments