חוק הבנייה בוועדה המשותפת בכנסת לסביבה ובריאות

פורסם: 14 ביוני 2010, 7:48 על ידי: Sustainability Org

הרפורמה לתכנון ובנייה ממשיכה להעסיק רבים ובוועדה משותפת בכנסת דינה רצ'בסקי לשעבר מנהלת מנהל התכנון הביעה אף היא את דעתה על החוק המוצע

11/06/2010 מרלן-אביבה גרינפטר - אפוק טיימס

הגשת הכתבה
תכנון ובנייה
תוכנית מתאר באזור המרכז – צילום: מארכיון קק"ל
בישיבת הועדה המשותפת לסביבה ובריאות של הכנסת השבוע, שוב נדון נושא הרפורמה לתכנון ובניה שמציעה הממשלה. בדיון הפעם השתתפה דינה רצ'בסקי, שעמדה במשך שנים ארוכות בראש מנהל התכנון בישראל. היא אמרה בעת הדיון: "חוק התכנון והבניה החדש יוביל לתוהו ובוהו במדינת ישראל. ישנם סעיפים תמוהים בחוק."

להפריד את הרישוי מהתכנון

רבים לפני רצ'בסקי אמרו שיש להפריד את הדיון על נושא הרישוי ברפורמה לתכנון הבנייה מנושא התכנון אך רצ'בסקי , הנחשבת למומחית בתחום התכנון והבניה הולכת צעד אחד קדימה: "ניתן לקדם את נושא הרישוי וסגירת המרפסת - ולקיים דיון מחודש ומקצועי בשינוי מערכת התכנון בישראל".

על מטרת החוק החדש רצ'בסקי אינה מסתירה את דעתה: "החוק יוביל לתוהו ובוהו במדינת ישראל".

לטענה על עומס הביורוקרטיה אומרת רצ'בסקי: "תכנון אינו בירוקרטיה מיותרת ולכן אסור לחשוב עליו ככזו. אני ממליצה לכם לדלג ישר לפרק העוסק ברישוי ובנייה. ישראל נמצאת במקום ה-120 מתוך 180 מדינות בתחום הרישוי. פרק ה' העוסק ברישוי הוא מקצועי ומבוסס על מסקנות ועדת זיילר. צריך לאפשר לוועדות המקומיות להתחיל בהכנת מערכות המחשוב הנדרשות ושינוי ההליכים בתחום הרישוי ורק לאחר מכן לקדם את התכנון".

מכתב לח"כ אזולאי

במכתבה לח"כ דוד אזולאי, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה כותבת רצ'בסקי על הצעת החוק:

"להערכתי לא עמדו לנגד עיני מגישי ההצעה מלוא המשמעויות הבאות שתביא בעקבותיה הצעת חוק התכנון והבניה, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך:

· בטווח הקצר, שיתוק של מערכת התכנון והבניה בישראל לתקופה של שנים בשל אי ודאות, בלבול וחוסר אפשרות להתמודד עם הצונאמי של 585 סעיפים ו-4 תוספות של החוק.

· בטווח הארוך, בשל ביזור ההחלטות התכנוניות במספר רב של גופים וביטולן של מערכות ארציות ומחוזיות מנחות ומבקרות, תהפוך ארץ ישראל שאנחנו אוהבים למקום שרק יוכלו לספר זיכרונות אודותיו" .

רצ'בסקי מציינת במכתבה מה לדעתה היו המטרות שעמדו בעיני מחברי הצעת החוק: "בדברי ההסבר המלווים את החוק נאמר שמטרתו 'להחליף את המערך הקיים במערך חקיקתי חדש ועדכני'. לאחר עיון בהצעת החוק כלשונה, מבצבצות המטרות הבאות:

א. להיפטר ממערכת התוכניות הארציות והמחוזיות.

ב. להבטיח שליטה של הממשלה בקבלת ההחלטות בתחום התכנון.

ג. להוסיף סמכויות לוועדות המקומיות ולייעל את רישוי הבניה."

אסור לתכנן את הכול בצורה נפרדת

על ההצעה של ועדה אחת, רצ'בסקי טוענת שאין מקום לדון בתכניות בנושאי תשתיות ופרויקטים לאומיים בועדות קבינטיות מצומצמות. "התכנון הוא משולב ואסור לתכנן הכול בצורה נפרדת. תכנון במהותו הוא אינטגרטיבי ולכן צריך לדון בהן בועדות שיכולות לעסוק במכלול".

היא ממליצה לקדם את תכניות המתאר המקומיות ואת זה ניתן לעשות גם במערכת הנוכחית, ולתת סיוע לוגיסטי וכספי על-ידי מנהל התכנון ורק אז יהיה ניתן לבזר את הסמכויות לועדות כי כיום על-מנת להסמיך ועדה מקומית יש צורך בהכנת תכנית מתאר". אילו בהצעת החוק מתאפשר להקים ועדה בת 3 חברים, שתמליץ לשר הפנים (מהנדס, הממונה על המחוז שגם הוא ממונה על-ידי שר הפנים ונציג שר הפנים) אומרת רצ'בסקי.

לכתבה באפוקטיימס


Comments