חוק התכנון והבניה לא יורד מסדר היום בעיקר לאור גילוי פרשת הולילנד

פורסם: 14 באפר׳ 2010, 11:28 על ידי: Sustainability Org
ארגוני המטה לתכנון אחראי המאגד עשרות עמותות ורשות הטבע והגנים, ארגון ממלכתי מביעים את השגותיהם לחוק התכנון והבניה במתכונתו הנוכחית בעיקר לאור הגילויים בפרשת הולילנד שמוכיחים עד כמה השקיפות והפיקוח נדרשים כדי לשמר את האינטרסים של הציבור.
14/04/2010 מרלן-אביבה גרינפטר - אפוק טיימס
 
ההתנגדות לחוק התכנון והבנייה החלה כבר בשלבים הראשונים של הפרסום הצעת החוק ברבים.

בחו"ל המועד פסח השנה הציבור הישראלי אמר את העדפותיו, כשני מיליון איש בילו בטבע וניצלו את השטחים הפתוחים שעדיין נותרו. אחת החששות של המתנגדים לרפורמה המוצעת הוא האפשרות של וויתור קל על ערכי טבע לטובת פרויקטים נדל"נים ותשתיתיים.

ההתנגדות באה מכיוונים רבים החל מגלעד ארדן, השר להגנת הסביבה, ח"כ ניצן הורוביץ וחברי כנסת רבים נוספים בלובי סביבתי-חברתי וארגונים סביבתיים-חברתיים. ההתנגדות לחוק המכונה על ידי בנימין נתניהו,ראש הממשלה "רפורמה לתכנון ובניה", הגיעה גם לפתחו של בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ) בצורה של עתירה ובקשה להאריך את הגשת התנגדויות מעבר ל-21 ימים שניתנו.. בג"ץ שהציע לממשלה להאריך את תקופה בה ניתן להגיש התנגדויות אך הממשלה לא קיבלה את ההצעה והיא אישרה את החוק ואף עבר קריאה ראשונה בכנסת.

פרשת הולילנד – הוכחה לצדקת המתנגדים לחוק

החוק החדש שהכנסת עוד צריכה לאשר אותו בקריאה שנייה ושלישית נוגע בשני תחומים, האחד הוא רישוי בניה והחוק בא להקל ולקצר תהליכים, בתחום זה אין התנגדות גורפת ובדרך כלל השינויים התקבלו בברכה. התחום השני הוא נושא התכנון בכל הרמות, ברמה של הפרט אבל גם תכנון של פרויקטים אורבנים גדולים, כדוגמת הולילנד, וגם פרויקטים הנוגעים לתשתיות הלאומית, כדוגמת כביש 6 והרכבת . לדעת מציעי החוק, ההליך כיום איטי ומסורבל ולעתים קרובות, מעכב את הפיתוח ואת הצמיחה הכלכלית בישראל. כיום בפרויקטים גדולים יש צורך באישור של שתי ועדות, ועדה לתכנון ובניה מקומית וועדה לתכנון ובניה מחוזית. בחוק שבהליך קבלה אחד השינויים המעוררים התנגדות הוא הרחבת סמכויותיה של הועדה המקומית וסיסמת מחברי ההצעה היא "תכנית אחת בוועדה אחת". המציעים את הרפורמה מתארים את הדרך הארוכה והביורוקרטית של אזרח שכוונתו לקבל היתר לסגירת מרפסת, שהוא אכן תהליך מייגע כיום.

אם היה נדמה שמתנגדים הרימו ידיים, פרשת הולילנד בה קיים חשד כי תוכניות בנייה קיבלו את אישורן של הועדות המקומית והמחוזית באמצעות שוחד למרות התנגדויות רבות שהיו לתכנית זו. קיים גם חשד שתוכניות הבנייה בשטחים שהיום הם חלק מפארק איילון ושקיבלו במקור אישור של ועדה לתכנון מקומית מעורב היה מתן שוחד. התוכניות נדחו בוועדה המחוזית בהליך שיש כוונה לבטלו בחוק החדש.

טענות חדשות למתנגדים בעקבות פרשת הולילנד

עד ליום א' השבוע, ניתן היה להגיש למשרד הפנים ההערות בנושא הרפורמה לתכנון. המטה לתכנון אחראי, המונה למעלה מ-30 ארגוני ממשל תקין, חברה וסביבה מובילים, ורשות הטבע והגנים שהוא גוף ממלכתי הגישו, כל אחד את הערות שלו להצעת חוק התכנון והבנייה.

המטה לתכנון אחראי פנה בנוסף לכך במכתב לנתניהו: "לאור הגילויים האחרונים בפרשת תוכניות הבנייה בהולילנד, פארק איילון וצוק מנרה, הממחישים את מחירן הכבד של טעויות תכנוניות וחושפים את רגישותן של וועדות התכנון ללחצים ולשחיתות, אנו קוראים לך לעצור את קידום רפורמת התכנון והבנייה במתכונתה הנוכחית". המטה מזכיר לראש הממשלה שלא בכדי נבלמה תכנית הבנייה בפארק איילון על ידי וועדת תכנון ברמה הארצית, "בקרה מסוג כזה נעדרת מהחוק החדש, המבטל לחלוטין את ההיררכיה התכנונית". המטה לתכנון אחראי מציע לממשלה להמשיך בהובלת מהלך במסגרתו יקודמו הנושאים הקשורים בזירוז הליכי הרישוי. לעומת בנושא תכנון מקצועי של הבנייה בישראל, קורא המטה "לעצור את ההליך המזורז הנערך כיום ולהחליפו בהליך מסודר, בשיתוף הציבור וארגוני החברה האזרחית, אשר יבטיח שנכסי הכלל לא יופקעו לטובת בעלי אינטרסים ושמקרים חמורים, כגון פרשת הולילנד, לא יהפכו לעניין שבשגרה".

מדינה צפופה צריכה זהירות יתר בויתור על שטחים פתוחים

בהערותיה רשות הטבע והגנים (רט"ג) מציינת שישראל היא אחת המדינות צפופות האוכלוסין במערב והיא סובלת מכרסום במערכות טבעיות ובשטחים פתוחים.

עיקר הביקורת של רשות הטבע והגנים מתמקדת בהיעדר איזון ראוי בין צרכי פיתוח לבין חשיבות השטחים הפתוחים ומעירים שאין ביטוי בהצעת החוק להטמעת עקרונות סביבתיים

התואמים את החלטת הממשלה בדבר פיתוח בר קיימא. לגבי העברת הבקרה על בניה בידי גורמים פרטיים אומרים ברט"ג: "הייתכן שקבלנים יפקחו על קבלנים?"

רט"ג מונה הנקודות הבעייתיות המרכזיות ברפורמה, כפי שקובעת חוות הדעת של רשות הטבע והגנים:

בנושאי תכנון:

- ביטול הליכי תכנון משמעותיים וחשובים, תחת הכותרת "תוכנית אחת- וועדה אחת", וזאת על חשבון איכות התכנון

- הגבלה משמעותית של האפשרות להתנגד לתוכניות או לערער על תוכנית שהתקבלה

- שינוי הרכב הנציגים בוועדות והדרת נציגי ציבור וסביבה מוועדות התכנון, כולל הגבלת רשות הטבע והגנים למועצה הארצית בלבד, באופן המוטה בצורה מובהקת לטובת אינטרסים של פיתוח ויזמות.

בנושאי בקרה

- הפקעת תחום הנפקת היתרים והבקרה על הבניה מידי גורמים ממלכתיים המוסמכים על פי דין והעברתו לידיים פרטיות.

- מתן אפשרות לגורמים פרטיים להוציא ואישורים לפגיעה בערכי טבע, נוף ומורשת- פגיעה במשאב ציבורי.

- הצעת רשות הטבע והגנים: השארת הסמכויות בידי המדינה וקביעת פרק זמן מוגבל בו יש להנפיק אישורים לתוכניות בנייה

השאלה היא האם הסתעפות פרשיות השוחד בירושלים, במכרז ובצפון ימנעו את המשך הליך החקיקה במתכונת הנוכחית של החוק.
 
Comments