"קבינט הדיור מאשר מתחמי תכנון על סמך מידע שגוי"

פורסם: 20 בנוב׳ 2015, 7:47 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 20 בנוב׳ 2015, 7:48 ]

בחלק ניכר ממתחמי הענק שהוכרזו כמיועדים לתכנון מהיר לשם הגדלת ההיצע, לא תיתכן בנייה בשנים הקרובות - כך טוענים ארגוני תכנון וסביבה בעתירה שהוגשה לבית המשפט

מאת נמרוד בוסו, 26/10/2015

לפני קצת יותר משנה, ב–22 בספטמבר 2014, התכנס קבינט הדיור בראשותו של שר האוצר הקודם, יאיר לפיד. על סדר היום הונח אישור הכרזתם לראשונה של כמה מתחמים כ"מתחמי דיור מועדפים" - מתחמים שתכנונם יועבר לתכנון מהיר בוועדת התכנון הארצית שנולדה זמן קצר קודם לכן, הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל).

בין המתחמים שעלו בדיון, הוצגה בפני שרי קבינט הדיור תוכנית לבניית 4,500 יחידות דיור במתחם רכס לבן שבמערב ירושלים. ההצבעה לאישור הבנייה היתה מהירה, ומלבד כמה מלות התנגדות של השר להגנת הסביבה עמיר פרץ, שייצג את עמדת משרדו - לא נשמעו התנגדויות, ובצדק. שהרי איזו סיבה יש להתנגד לבניית אלפי יחידות דיור בלב אזור ביקוש בעיצומו של משבר דיור?

עתירה שהגישו לפני כמה ימים שורה של ארגוני תכנון וסביבה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית המשפט לעניינים מינהליים, מעלה שהשרים היו עשויים להתנגד להכרזה על המתחם כמועדף - אם גורמי המקצוע, ובראשם מינהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל, היו מביאים בפניהם את כל המידע הרלוונטי לשטח.

"טרם קבלת החלטתו בעניין רכס לבן ולצורכי אותה החלטה, כתבה מנהלת מינהל התכנון כי 'המתחם מצוי בחלק הדרום־מערבי של העיר ירושלים, וחל בחלקו הקטן על שטח מוניציפלי של המועצה האזורית מטה יהודה'", נכתב בעתירה. אלא שכפי שמעיד צילום אוויר שצורף לעתירה, "לא חלקו הקטן של המתחם נמצא בתחום שיפוטה של המועצה האזורית מטה יהודה, אלא חלק ניכר; ולא בחלק מהשטחים הפתוחים של המועצה האזורית כי אם בחלק מיושב שלה ".

משמעות הדברים ברורה: כל בנייה במקום לצורכי שכונות מגורים תיתכן רק בתומו של משא ומתן מול אנשי המושבים, שייאלצו לפנות חלק ניכר מהמבנים שמשמשים לפרנסתם ויצירת תוכנית חדשה באשר לאזור שאליו יש להעתיק את כל אלה, ובשורה התחתונה - הבינוי יעוכב שנים ארוכות.

שטחי תוכנית ההרחבה בירושלים. צילום: תומר אפלבאום

דבר מכל אלה לא הובא לידיעת הקבינט, ואין מדובר בפרט היחיד שעשוי היה לעורר בשרים להרהר בכדאיות ההכרזה על המתחם. ייעודו של השטח שבו מתוכננת הבנייה הוצג כשטח פתוח, בעוד שלפי העתירה הוא בחלקו מוגדר כגן לאומי ושטח ירוק מוגן, ולבסוף - הקבינט לא יודע כי בשנים האחרונות נדונו תוכניות לבנייה במקום מספר רב של פעמים, מתוכם פעמיים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ובכל הפעמים הוחלט על דחיית התוכנית. כלומר - עצם ההכרזה היתה כלי להפיכת החלטות מערכת התכנון הרגילה.

השרים מקבלים 
מידע חלקי

מדובר רק בדוגמה אחת מרבות המופיעות בעתירה, שהוגשה על ידי הפורום לדמוקרטיה בתכנון, איגוד המתכננים, עמותת אדריכלי הנוף, החברה להגנת הטבע וארגון חיים וסביבה, נגד קבינט הדיור, מנהלת מינהל התכנון, בינת שוורץ, ורשות מקרקעי ישראל. דוגמאות אלה מעלות תמונה מטרידה, שלפיה שרי הקבינט מקבלים החלטות על סמך מידע חלקי ביותר או אף מוטעה, ללא כל מודעות לחסמים שמהם סובלים המתחמים לתכנון מהיר, שחלקם עלולים למנוע בנייה בהם בטווח הנראה לעין, ולכן גם מבטלים את עצם ההצדקה שבהפנייתם לוותמ"ל - גוף שעל עבודת התכנון הירודה בו קיים קונצנזוס בקרב אנשי המקצוע - במקום למערכת התכנון הרגילה.

על אלה אפשר למנות גם את ההכרזה על מתחם בת גלים בחיפה כמתחם מועדף לבניית 1,000 דירות. במתחם זה צריכים לחול שני תנאים מוקדמים - פינוי הבסיס הצבאי ושיקוע מסילת הרכבת. המידע בדבר הצורך בשתי פעולות אלה הובא אמנם בפני השרים - בעיקר כדי להצדיק אי־הקצאת דירות דיור להשכרה כמחויב בחוק, אך לא צוין בפניהם, ואיש גם לא שאל, מהן המשמעויות של שתי פעולות אלה מבחינת לוחות הזמנים. לו היו שואלים, נטען בעתירה, היו מגלים כי מדובר בהליכים ממושכים וכי לא תיעשה כל בנייה במתחם המדובר בטווח הנראה לעין, ולא היתה כל מניעה להעבירו למערכת התכנון הרגילה.

"אם קיימים במקום מסוים חסמים לפיתוח, שיידרשו עוד שנים ארוכות להסרתם, כי אז ממילא לא יהיה בהכרזתו 'מתחם מועדף לדיור' כדי להשיג את תכלית חוק הוותמ"ל ולהגדיל בפועל את היצע הדיור במקום בטווח הקצר. במצב כזה אין לראות גם הצדקה לוויתור על הליכי התכנון הרגילים בשמה של התכלית המיוחדת שביסוד חוק הוותמ"ל, המהירות, מכיוון שזו לא מתקיימת", נכתב בעתירה שהגיש בשם הארגונים עו"ד טל צפריר.

עוד מעלה העתירה תהיות באשר לחוקיות שבהפיכתן של החלטות שקיבלה מערכת התכנון הרגילה, ובכלל זה גוף התכנון הגבוה ביותר - המועצה הארצית לתכנון ובנייה - כפי שעשה קבינט הדיור במקרה של הרכס הלבן.

חלק נוסף של העתירה מתייחס לאופן שבו מתנערת הממשלה ממחויבותה לפי חוק הוותמ"ל לייעד 30% מכלל הדירות הנבנות במתחמי הדיור המועדפים לבנייה להשכרה לטווח ארוך ולהשכרה מוזלת, מלבד ב"מקרים חריגים". על פי העתירה, שחוזרת על טענות של הקואליציה לדיור בר השגה בעתירה שהגישה לפני שבועיים בנושא, אותם "מקרים חריגים" משמשים את האוצר בבואו להשתחרר ממחויבות זו, כשב–15 מתוך 27 מתחמים שבהם אמור היה הכלל לחול, חלה הפחתה או אף ביטול מוחלט של הדיור בר ההשגה. גם היום צפוי קבינט הדיור לאשר מתחמים עבור יותר מ–30 אלף יחידות דיור, כשרק אחוזים בודדים מכלל הדירות ישמשו להשכרה לטווח ארוך.

לפיכך מבקשים העותרים מבית המשפט כי יבטל כליל את ההכרזה על המתחמים הרכס הלבן ומורדות רמות בירושלים ובת גלים בחיפה כמתחמים מועדפים, ויורה לממשלה לדון פעם נוספת בכלל המתחמים שהוכרזו עד כה, בשל הפגמים הכבדים שנפלו בהליך ההכרזה. כמו כן דורשים העותרים כי בית המשפט יורה על הקצאת 305 מהדירות לדיור להשכרה בכלל המתחמים, ויקבע שאם לא כן לא ניתן יהיה להכריז על המתחם כמתחם מועדף.

ממשרד האוצר וממינהל התכנון נמסר: "חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור, קובע כי מינהל התכנון יגיש את חוות דעתו לאחר ששוכנע כי ניתן לתכנן על אותה הקרקע לפחות 750 יחידות דיור (וביישוב מיעוטים 500 לפחות). בהתאם, מינהל התכנון, הפועל בהתאם לאמות מידה מקצועיות ולהוראות החוק, המליץ על מתחמים העונים לדרישות אלה. באשר לטענות שהועלו בעתירה לגופן, המענה יינתן במסגרת ההליך".

מרשות מקרקעי ישראל נמסר: "אנו לומדים את העתירה ונגיש תגובתנו לבית המשפט. עם זאת, רמ"י פועלת כדי לטפל במצוקה חמורה של עתודות תכנון ושיווק לשנים הבאות. כל מרחב תכנון שיכול להוות עתודת קרקע נבחן על ידי צוות תכנון, שבוחן את הפוטנציאל מול מוסדות התכנון ונבחרת החלופה הרלוונטית. כל תוכנית נבחנת על פי אמות המידה הנהוגות בתחום הסביבתי והתכנוני. ההכרזה על מתחם לאומי לדיור בממשלה היא הצעד הראשון, כשלאחריה נערך הליך תכנוני מפורט בוותמ"ל, אשר נעשה בתאום עם הרשויות הרלוונטיות וכפוף להנחיות מוסד התכנון".

לכתבה באתר דהמרקר


Comments