צה"ל יתאם עם רשות הגנים מיקומם של מארבים ותצפיות

פורסם: 10 באוק׳ 2010, 0:59 על ידי: Sustainability Org
עודכן ב- 08:59 10/10/2010

מפקדי אוגדת עזה חתמו על אמנה לשמירת הטבע


לשלל השיקולים שאמורים לנקוט מפקדי הצבא באזור עזה בבואם לתכנן מארבים ותצפיות, יתווסף גם השיקול של הימנעות מפגיעה בטבע ובנוף. בשבוע שעבר חתמו מפקדי אוגדת עזה עם מנהלים בכירים ברשות הטבע והגנים על אמנה לשמירת הטבע הכוללת בין השאר תיאום פעולות כמו קביעת מיקום מארבים ותצפיות, פעילות הנדסית וסלילת צירי תנועה חדשים.

לרשות הטבע והגנים יש הסכם עם הצבא שנחתם לפני שנים רבות והוא קובע עקרונות לתיאום פעילות צבאית עם עובדים ברשות. באחרונה החליטה הרשות להעמיק ולמסד תיאום זה באמצעות אמנות שהיא חותמת עם מפקדי אוגדות. אמנה כזו נחתמה לפני שנה עם מפקדי האוגדה הפועלת בגבול ישראל-מצרים ואזור הערבה.

ההסכם עם אוגדת עזה מתייחס בעיקר לפעילות כלי רכב משוריינים ותנועת חיל רגלים בשטחים מסביב לרצועה. מדובר בשטח הכולל דיונות ושמורת טבע מצפון לרצועה, שטחים חקלאיים, אזור יער בצמוד למרכז הרצועה, ואתרי תיירות. מדרום לרצועה הוא מתייחס לשתי שמורות, פתחת ניצנה וחולות עגור. מדובר באזור עשיר בצומח ובחי ובהם אוכלוסיות של צבאים וחוגלות הנמצאות בסכנת הכחדה וכן ריכוזים גדולים של כלניות ליד קיבוץ בארי.

על פי האמנה מתחייב הצבא שבפעילות שגרה ינועו כלי רכב משוריינים בצירים מאושרים וקיימים וכל פעילות הנדסית תתואם ותאושר טרם ביצוע. לכוחות האוגדה אסור לחרוג מצירי תנועה מאושרים גם בעת תרגיל מבצעי. תצפיות ומארבים ימוקמו בנקודות מאושרות לאחר סיור בשטח עם עובדים ברשות ותוך הקפדה שלא לפגוע בחי ובצומח.

כפי שנהוג גם בגבול מצרים, בעת פעילות מבצעית הכוללת בין השאר מרדף, השיקול המבצעי הוא שמכריע והכוחות הצבא יוכלו לנוע גם בשטחי שמורות ללא הגבלה, אך הצבא ידווח על תנועות חריגות לאנשי הרשות. בגמר הפעילות יכלול התחקיר הרגיל שעושה הצבא בחינה של המידתיות בין האירוע והצורך בביצוע פעולות חריגות. אם יתברר שנגרמו נזקים לנוף ולערכי טבע, תקצה האוגדה כוחות לשיקום נזקים אלו.

אנשי הרשות רואים באזור עזה דוגמה המצדיקה, על סמך שיקולי שמירת טבע, הקמת גדר ביטחון גם לאורך גבול מצרים והם מתייחסים בביקורת להחלטה להקים גדר כזו רק בחלק מהגבול. לטענתם הקמת הגדר מסביב לרצועה עזה, מנעה כמעט לחלוטין חדירות לישראל ובכך הקטינה את תנועת הצבא בשטח. כתוצאה מכך יש התאוששות מרשימה של הצמחייה באזור ושל אוכלוסיות חיות בר.

לכתבה בהארץ
Comments