תמונות - התחממות גלובלית

מוצגים 1 פריטים
מס'תאורהסברקישור לתמונהקישור לאתר
מיון 
 
מיון 
 
מיון 
 
מיון 
 
מיון 
 
מס'תאורהסברקישור לתמונהקישור לאתר
מפות מולטימדיה - התכווצות הקרחונים תמונת מולטימדיה של כדור הארץ, שמציגה את התכווצות הקרחונים בשנים האחרונות, וכן מדדים אקלימיים נוספים שמצביעים על קיומה של הבעייה. קישור לתמונה קישור לאתר 
מוצגים 1 פריטים
Comments