אסטרטגיות למניעת פסולת ברשויות מקומיות

נשלח 7 באפר׳ 2011, 10:51 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 10 באפר׳ 2011, 2:00 ]
הפחתת פסולת מושגת ע״י שינוי בתהליך, במוצר או בשירות, או באופי הצריכה והתנהגות הצרכן.

אסטרטגיות הקשורות לתהליך כוללות אסטרטגיות המפחיתות פסולת בתהליך היצור:
פיתוח מעגלים פנימיים לשימוש חוזר בחומרים בתהליך
החלפת חומרים מסוכנים
הכנסת טכנולוגיות התייעלות

אסטרטגיות הקשורות למוצר:
מאפשרות שימוש חוזר במוצר או בחלקים ממנו
מאריכות חיי המוצר או הופכות המוצר לקל יותר לתיקון
משנות עיצוב המוצר כך שהוא כולל פחות חומרים מסוכנים

אסטרטגיות שירות:
החלפת מוצרים בשירותים או משלימות את המוצרים באמצעות שירותים כדי לשמור את המוצרים ברמת תחזוקה טובה

אסטרטגיות מוכוונות צריכה:
מנסות להשפיע על סגנון החיים וההתנהגות הצרכנית של הציבור

אמצעים פוליטיים:
תכניות חינוך ועידוד
כלים כלכליים
תקנים ואיסורים
הסכמים וולונטריים
רכש ציבורי ירוק

מקור: טיפול מושכל בפסולת ברמה המקומית-קהילתית, המרכז לקיימות מקומית. כתב: אבי בלאו
Comments