פרויקט חדש של התמ"ת ומשרד התשתיות: התייעלות אנרגטית בעסקים קטנים

פורסם: 16 במרץ 2010, 10:47 על ידי: Sustainability Org
 | 17.3.2010 TheMarker

משרד התשתיות הלאומיות והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתמ"ת יוצאים ביוזמה משותפת לקידום התייעלות אנרגטית בקרב עסקים בינוניים. התוכנית, הממומנת מתקציב משרד התשתיות הלאומיות, תופעל באמצעות 'עסק ירוק' – המרכז הארצי ליזמות ירוקה הפועל במרכז לטיפוח יזמות (מ.ט.י) חדרה.

במסגרת התוכנית יבוצעו סקרי כדאיות כלכלית להתייעלות אנרגטית בכל עסק בינוני שירצה בכך. הסקרים יכללו בדיקה של כל מרכיבי צריכת האנרגיה של העסק ודוח יפרט את הכדאיות הכלכלית בביצוע תוכנית התייעלות אנרגטית בעסק בהתחשב בגובה ההשקעה, תקופת ההחזר והרווחים שהעסקים יפיקו מצעדי ההתייעלות. "באמצעות פרויקט זה אנחנו מקדמים קודם כל יעד לאומי של חיסכון במשק האנרגיה. בנוסף, אנחנו מקווים לנפץ תפיסות של בעלי העסקים כאילו יש בצעדי התייעלות אנרגטית לגרימת הפסדים לבעל העסק", אמר שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר. "באמצעות הפרויקט נוכיח לעסקים שהתייעלות אנרגטית, לא זו בלבד שאינה גורמת הפסדים לעסק, אלא יש בה כדי לפתוח בפני העסק הזדמנויות חדשות".

"אני מקווה כי הפרויקט הייחודי הזה, הממומן כולו מתקציב משרד התשתיות, יהווה מודל לשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה וגופים נוספים שייאותו לתמרץ צעדים לקידום תהליכי התייעלות אנרגטית", אמר שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו. "המסר החשוב שצריך לצאת מכאן הוא לא רק שהתייעלות אנרגטית חשובה לסביבה בכך שהיא מביאה לחסכון בחשמל ומורידה את רמות זיהום האוויר, אלא גם שמדובר במהלך משתלם מבחינה כלכלית. מהתייעלות אנרגטית כולם יוצאים מרוויחים".

לדברי מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתמ"ת, רן קויתי, "הפרויקט הייחודי הזה הינו פרי יוזמה משותפת של משרד התשתיות, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ומט"י חדרה שערך בדיקה וגילה כי החסם המרכזי העומד בפני מהלך משמעותי להתייעלות אנרגטית בעסקים הינו פסיכולוגי במהותו – חשש של בעלי עסקים, הנובע בעיקרו מפער בידע, מפני השקעה בתחום שתלווה בהפסדים".

"באמצעות התכנית נבצע 'מתיחת פנים' לעסקים שיהפכו 'ירוקים יותר' ועל ידי כך גם רווחיים ותחרותיים יותר בשווקים בארץ ובחו"ל", אמר קויתי.

הפרויקט מיועד לעסקים קטנים בעלי מחזור של 8-50 מיליון שקלים.
 

Comments