השפעת שינויי האקלים על פעילות קרנות השקעה פרטיות

פורסם: 28 ביולי 2016, 13:00 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 28 ביולי 2016, 13:01 ]
25/7/2016

KPMG סומך חייקין שמחה להודיע על פרסום המדריך בנושא השפעת שינויי האקלים על קרנות השקעה פרטיות. מדריך זה מיועד למשקיעים מוסדיים, שותפים כלליים בקרנות השקעה, וגורמים רלוונטיים אחרים בתחום ניהול קרנות השקעה פרטיות. המדריך הינו תוצר של KPMG ביחד עם ארגון ה-IIGCC (The Institutional Investors Group on Climate Change) על בסיס עקרונות ה-PRI (Principles for Responsible Investment). חלקו הראשון של המדריך מציג את החשיבות והסיבות לשילוב שיקולים בנוגע לשינויי אקלים בתהליכי קבלת ההחלטות בקרנות השקעה פרטיות. החלק השני מציג מסגרת עבודה פרקטית אשר יכולה לשמש בבדיקות נאותות ובתהליכי עבודה שוטפים מול חברות הנכללות בפעילות הקרן.

המגמות במגזרי הפעילות השונים, ובכלל זה דרישות המשקיעים והסביבה הרגולטורית, מביאות לצורך בשילוב שיקולים סביבתיים במערך קבלת ההחלטות בפעילות קרנות השקעה פרטיות. בכדי לשלב שיקולים אלו, מדריך זה מציע סדרת שאלות וצעדים יישומיים לשם הבנת אופן הטיפול בנושאי שינויי אקלים, ניהול הסיכונים הרלוונטי, בחינת הזדמנויות, תהליכי בדיקת הנאותות ועוד.

לקריאת הפרסום לחץ כאן.
Comments