"השקעה אחראית ושיקולי סביבה בחסכון לטווח ארוך בישראל"

פורסם: 2 בספט׳ 2009, 6:38 על ידי: Sustainability Org
מועד פרסום: 1/9/2009

זהו שמו של כנס השקעות ראשון מסוגו בישראל, שיקיים המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף האיחוד האירופי וארגון "חיים וסביבה", בבורסת ת"א.

המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם האיחוד האירופי וארגון "חיים וסביבה", יזם כנס ראשון מסוגו בישראל, שיתמקד בנושא השקעה אחראית בחסכון ארוך טווח בישראל. בכנס יידונו האתגרים העומדים בפני קידום מדיניות השקעה אחראית בישראל, ויוצגו כלים בהם משתמשים מוסדות פיננסיים בעולם על מנת לכמת סיכונים, במטרה להטמיע את הנושא בליבת מקצוע ניהול ההשקעות לטווח ארוך.

לצד השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, ישתתפו בסמינר, שיתקיים בשבוע הבא בבורסה בתל-אביב, נציגי הגופים הרגולטוריים בתחום שוק ההון בישראל. בנוסף, מגיעים מחו"ל מובילי תחום ה-RI בחסכון הפנסיוני בעולם.

ארדן כתב לשר האוצר, יובל שטייניץ, "המגמה העולמית, הנותנת אותותיה גם בישראל, היא כי סיכונים סביבתיים הופכים להיות גורם מהותי ביציבותן של חברות. לפיכך, אני פונה אליך בבקשה להרחיב את ההנחיות למשקיעים המוסדיים, על מנת שיקחו בחשבון סיכונים אלה במסגרת שיקולי ההשקעה וידווחו לציבור החוסכים על האופן שבו הם מתייחסים לסיכונים אלה. משבר האקלים והרגולציה הבינ"ל המחייבת הפחתת פליטות גזי חממה, מהווים סיכון משמעותי ביותר לחברות, אשר יילך ויגבר בעתיד הקרוב. חברות שלא ישנו את תהליכי הייצור שלהן בהתאם, יאבדו את יתרונן בשוק התחרותי. בנוסף, חברות אלה חשופות לתשלום של קנסות גבוהים במסגרת חקיקה סביבתית-כלכלית, ההולכת ומחמירה".

ארדן מציין במכתבו את הצטרפותה הקרובה של ישראל לקבוצת מדינות ה-OECD, המטילה עליה את החובה לעמוד בסטנדרטים מחמירים של שקיפות, דיווח והתנהלות חברתית-סביבתית אחראית יותר. עוד מציין השר כי המפקח על הביטוח בישראל זיהה את המגמה המבקשת להגן על כספי המשקיעים ונקט לאחרונה צעדים ראשונים להסדרת הנושא בקרב חברות ומוסדות פיננסיים, שעיקרם הרחבת חובת הדיווח, העמקת השקיפות והגדלת היקף ההתייחסות לשיקולים ארוכי טווח.

כרמל כימיקלים כדוגמא שלילית

"אולם אין בכך די, וצרכי השעה הם הגדלת הפיקוח על הגופים המוסדיים. יש להוביל אותם להטמיע את ההתחשבות בשיקולים חברתיים וסביבתיים בבואם להשקיע בחברות פיננסיות, במתן הגנה על ציבור המשקיעים, כמקובל במדינות מערביות אחרות", כתב ארדן.

המשרד להגנת הסביבה מביא את מפעל כרמל כימיקלים כדוגמא להתנהלות סביבתית לא אחראית של מפעל, שבגינה נאלץ המשרד לשלול ממנו את היתרי הרעלים, מהלך שהוביל לסגירת המפעל בימים האחרונים עד להסדרת המפגעים הסביבתיים בו. מקרה זה מצביע על סיכון שלוקחים על עצמם גופים פיננסיים שמספקים אשראי לתעשיות מזהמות שבעקבות רגולציה ואכיפה סביבתית נגד מזהמים, עלולים להפסיד את כספם.

על כן, עולה הצורך להטמיע "השקעה אחראית חברתית-סביבתית" בפעילות החברות מול הגופים המוסדיים, בכדי לצמצם את הסיכון למינימום האפשרי.

לדברי ארדן, משרדו מוביל סדרה של מהלכים בשיתוף פעולה עם משרד האוצר, שנועדו להבטיח את כספי המשקיעים בהטמעה של השקעה אחראית חברתית-סביבתית בישראל. כך למשל, מקדם המשרד תיקון לתקנות ניירות ערך כך שתאגידים ידרשו לדווח באופן אחיד על הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילותם ועל ההשלכות המהותיות שיש להוראות הנוגעות ל איכות הסביבה על מצב התאגיד וכן העלויות וההשקעות הסביבתיות שצפויות לו.

נאור ירושלמי, מנכ"ל חיים וסביבה, מברך על קיומו של סמינר ראשון מסוגו זה ומביע תקווה שהוא יוביל לזירוז המהלכים ליצירת אקלים איכותי, להתנהלות אחראית יותר של החברות בישראל. "בעידן שבו משק האקלים מהווה שיקול מרכזי בקבלת החלטות של הממשלות והמגזר העסקי בעולם, ראוי שגם ישראל שמנהלת שוק מוטה יצוא תאמץ נורמות עסקיות אחראיות המתחשבות בהשפעה הסביבתית שלהן".

בתוך כך, חברת ביונדביזנס, פירמת הדיווח החברתי הגדולה בישראל, הכריזה היום על יוזמה חדשה - ליווי ללא תשלום של עמותה אחת בשנה בתהליך הוצאת דו"ח אחריות חברתית-סביבתית. פאנל שופטים המורכב מלקוחות ביונדביזנס יבחרו את העמותה שתזכה בדו"ח אחריות פרו בונו.

לכתבה בגלובס

Comments