2 מעלות

נשלח 3 באוק׳ 2011, 13:13 על ידי Sustainability Org
24/9/2011, פוסט מאת איתן בבלוג קוד ירוק

באקולוגיה וסביבה, גיליון 3 2011, כתב אלון אנגרט על "ההתחממות הגלובלית – העובדות המדעיות במבט היסטורי", ותאר היטב את תהליך התפתחות ההבנה המדעית לגבי הגורמים המשפיעים על אקלים כדור הארץ, השפעת גזי החממה וכו'. בין השאר הזכיר הכותב כי מדינות העולם הסכימו, הצהרתית לפחות, לקבוע יעד מקסימאלי להתחממות של 2 מעלות (ביחס לתקופה של לפני המהפכה התעשייתית) וכלשונו היעד נקבע "באופן שרירותי משהו".

ברור כי המספר 2 מעלות הוא סמל, טוב כמו 1.9 מעלות, 2.435 או כל מספר קרוב אחר, ועם זאת לקביעת יעד מקסימאלי יש חשיבות רבה, כפי שבכוונתי לדון בקצרה כאן.

למעשה, היעד של 2 מעלות עלול להישמע תמים ולעיתים הוא מטשטש את הסכנה הגדולה בהתחממות הגלובאלית. לציבור שרגיל לפערים גדולים יותר בין טמפרטורת היום והלילה, הקיץ והחורף, מדינות קרות וחמות, נדמה שהפער זניח, בטל ברעש, בר הסתגלות. ברם, בהתעלמות מהיעד יש סכנות רבות, ועיקרם חשש לסחרור אקלימי. יתרה מזאת, גם התחממות קבועה ב- 2 מעלות לאורך זמן משמעותה התעמתות גלובאלית חסרת תקדים בין עוצמות הטבע והאנושות.

כדור הארץ נמצא בחוסר איזון אנרגטי – הוא קולט יותר אנרגיה משהוא פולט ולכן הוא מתחמם. כדי לחזור לאיזון אנרגטי רמת חלקיקי דו-תחמוצת הפחמן צריכה לרדת לאזור ה- 350 חלקיקים למיליון, לעומת כ- 390 כיום. ברם, גם התרחישים האופטימים צופים עלייה ברמת החלקיקים עד לאזור ה- 450 – העולם לא ייגמל מהתמכרותו לאנרגיה מבוססת דלקים פוסיליים ברגע. היעד של 2 מעלות מתייחס איפוא לעלייה "המותרת" עד שנחזור לרמה של כ- 350 חלקיקים למיליון. בשלב הבא נצטרך לרדת ברמת גזי החממה כדי לקרר את כדור הארץ בחזרה.

ומה יקרה אם לא? נתחיל במקרה הקשה – סחרור אקלימי. ההתחממות הגלובלית מוזנת על ידי העלייה חסרת התקדים בגזי החממה – זה לא שכדור הארץ לא חווה רמות כאלו של גזי חממה בעבר, אלא שהפעם תהליך השינוי הוא מהיר ונובע מאילוץ שהוא מעשה ידי אדם. אי הוודאות לגבי תגובת מערכות שונות היא רבה והחשש הוא ממעבר נקודת אל חזור וכניסה לסחרור אקלימי. בפרט, הפשרת ערבות הקרח במדינות הצפון משחררת לאטמוספירה גזי חממה במידה מסוכנת, שמאיצה את ההתחממות, שמאיצה את ההפשרה, וחוזר חלילה. כך למשל, נשמעו הערכות כי התחום העליון בהערכת פאנל המומחים של האו"ם להתחממות במאה ה- 21 יעמוד על 10! מעלות.

גם אם לא ניכנס לסחרור אקלימי (בתקווה שאנחנו עדיין לא שם …), עולם חם ב- 2 מעלות ממוצע משמעותו בין השאר עולם בו פני הים גבוהים במטרים רבים, בצורה המסכנת ערי חוף רבות. כמה זמן זה ייקח אין לדעת, ורוב המודלים צופים שמי הים יעלו במאה ה- 21 במטר אחד לכל היותר. ברם, במאה הבאה הסיפור יהיה כבר אחר לגמרי. מכאן החשיבות לעצור את ההתחממות ואף להחזיר את הגלגל אחורה ולקרר את כדור הארץ בחזרה.

לקח לאנושות אלפי שנים להגיע למיליארד הראשון ובמאה השנים האחרונות גדלנו פי שבע, והתחזיות הנוכחיות מדברות על התייצבות תוך עשרות שנים עם אוכלוסייה של 9-10 מיליארד. בהתאם, הלחץ שאנחנו מפעילים על משאבי כדור הארץ, והשפעתנו על הסביבה, הם חסרי תקדים. האתגר שלנו צריך להיות, לדעתי, לתת לכל בן אנוש סביבה לחיים בריאים ויצירתיים, תוך שמירה על משאבי הסביבה לדורות הבאים. כבר היום אנו כאנושות מתקשים במשימה – בעולם חם ב- 2 מעלות זה יהיה קשה פי כמה. בעולם בסחרור אקלימי זה יהיה בלתי אפשרי.

לפוסט של איתן בבלוג קוד ירוק

Comments