דוחות מחקר של מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל

פורסם: 29 בספט׳ 2015, 9:41 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 10 באוק׳ 2015, 7:25 ]

בהתאם להחלטת ממשלה הוטל על המשרד להגנת הסביבה להכין תכנית לאומית להיערכות ישראל לשינויי האקלים. לשם כך, החליט המשרד להקים מרכז ידע ישראלי לנושא, שיפעל לחיזוק הידע המדעי הקיים בכל הקשור להיערכות לשינויי האקלים בישראל ואף יפעל לשיווק הידע הישראלי המצטבר במדינות יעד אחרות.

בשנת 2012, לאחר פרסומם של שני דוחות, דו"ח מס' 1 - סקירת ידע קיים, זיהוי פערי ידע ועדיפות להשלמתם ודו"ח מס' 2 - המלצות מדיניות בתחומי מרכז הידע והכנת תכנית לשיווק בינלאומי של תוצרי מרכז הידע, התבקש צוות החוקרים של מרכז הידע להכין דו"ח שלישי אשר ירכז המלצות למדיניות אדפטציה ברשויות המקומיות. המשמעות היא חוסן עירוני (resilience) לשלטון המקומי במצבים של שינויי האקלים.

שינויי האקלים, שביטויים אירועי קיצון של מזג אוויר, פוקדים אותנו כבר כעת ויש להיערך אליהם, כחלק מהיערכות כוללת של הרשות המקומית הן מבחינת תכנון העיר והאזור, מבחינת משק המים, הבריאות, השמירה על המגוון הביולוגי בעיר ובשטחים הפתוחים. היערכות זו, תדרוש, מטבע הדברים השקעות ארוכות טווח, אשר ישפיעו על כלכלת ישראל. חוסנן של הרשויות המקומיות נמדד לא רק בהכנה של התשתיות הפיזיות הנדרשות לשעת חירום הנובעת מאירועי אקלים, ביצירת מערכות מתואמות בין כלל הגופים הנוגעים בדבר, בקיצור זמני ההתראה ובזמן התגובה של המערכות, אלא גם בהנחלת המודעות לתושבים ובשיתוף הציבור בתהליכים. העבודה כוללת דוגמאות מערים בעולם, אשר הכינו תכניות היערכות לשינויי האקלים וכן מפות אזורי סיכון, אשר הוכן עבור ישראל. כמו כן, מכילה העבודה רקע וסקירה מפורטת לגבי היערכות הרשויות המקומיות בישראל לשינויי האקלים בנושא המים, הבריאות, השמירה על המגוון הביולוגי והתכנון העירוני. העבודה כוללת גם מתווה להערכת העלויות והתועלות הכלכליות הנובעות מהיערכות זו.

פרסומים תחת הנושא היערכות לשינויי אקלים בישראל

שנה פרוייקט עורכים
2013 מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל - מתווה להיערכות הרשויות המקומיות פרופ' אופירה אילון, יערה גרינברג, עידן ליבס
2012 מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל, דו"ח מס' 2- המלצות מדיניות בתחומי מרכז הידע, שיווק בינלאומי של תוצרי מרכז הידע פרופ' אופירה אילון,פרופ' מרדכי שכטר, גדי יצחק קפלוטו,פרופ' מנפרד גרין,פרופ' חיים קותיאל,פרופ' נורית קליאוט,פרופ' מרסלו שטרנברג,פרופ' ארנון סופר
2012 מדיניות הסתגלותה של ישראל לשינוי האקלים - דו"ח מס' 1 - תקציר מנהלים פרופ' אופירה אילון,פרופ' מרדכי שכטר,פרופ' נורית קליאוט,פרופ' חיים קותיאל,פרופ' ארנון סופר,פרופ' מנפרד גרין,פרופ' מרסלו שטרנברג, גדי יצחק קפלוטו, טל גולדרט
2012 דו"ח 2 - מדיניות הסתגלותה של ישראל לשינוי האקלים - תקציר מנהלים פרופ' אופירה אילון,פרופ' מרדכי שכטר,פרופ' נורית קליאוט,פרופ' חיים קותיאל,פרופ' ארנון סופר,פרופ' מנפרד גרין,פרופ' מרסלו שטרנברג, גדי יצחק קפלוטו, טל גולדרט
2011 מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל, דו"ח מס' 1, סקירת ידע קיים, זיהוי פערי ידע ועדיפות להשלמתם פרופ' אופירה אילון,פרופ' מרדכי שכטר,פרופ' חיים קותיאל,פרופ' נורית קליאוט,פרופ' מנפרד גרין,פרופ' מרסלו שטרנברג, גדי יצחק קפלוטו,פרופ' ארנון סופר


פרסומים של השרות המטאורולוגי בנושא אקלים

רשימת דוחות בנושא שינויי אקלים - לחצו כאן
Comments