OECD: היקף גזי החממה עשוי לגדול ב-50% עד 2050

פורסם: 16 במרץ 2012, 5:25 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 16 במרץ 2012, 5:26 ]

הגידול בפליטות הפחמן עשוי להוביל להתחממות גלובלית של 3-6 מעלות

מאת רויטרס, 15/3/2012
 
פליטות גזי החממה בעולם עשויות לזנק ב-50% עד 2050, אילולא יתבצעו שינויי מדיניות מרחיקי לכת, לפי דו"ח של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי. "אלא אם הרכב מקורות האנרגיה העולמי ישתנה, דלק מאובנים, פחם, נפט וגז - צפויים להמשיך לספק 85% מהביקוש לאנרגיה ב-2050. דבר שמעיד על גידול של 50% בפליטות גזי החממה והחרפה בזיהום האוויר בערים", נכתב בתחזית הסביבתית של ה-OECD ל-2050.

הכלכלה העולמית ב-2050 צפויה להיות גדולה פי 4 לעומת היום והעולם יזדקק לכ-80% יותר אנרגיה. אך הרכב מקורות האנרגיה אינו צפוי להשתנות באופן משמעותית לפי הדו"ח. דלקים מתחדשים צפויים להיות אחראיים לכ-10% מתפוקת האנרגיה העולמית, דלקי מאובנים לכ-85%, והיתר יסופקו על ידי אנרגיה גרעינית.

לדברי ה-OECD, התלות בדלקי מאובנים צפויה להוביל לגידול של 70% בפליטות הפחמן הדו חמצני כתוצאה משימוש באנרגיה. לפי הדו"ח, גידול זה צפוי לגרום לעלייה של הטמפרטורות הממוצעות בעולם ב-3-6 מעלות עד שנת 2100 וזאת מעל לתקרה של 2% שהוגדרה בהסכמים בינלאומיים. ב-2010 הסתכמו פליטות הפחמן הדו חמצני כתוצאה מאספקת אנרגיה לשיא של 30.6 ג'יגה-טונות, למרות ההאטה הכלכלית שהובילה לירידה בתפוקה התעשייתית.

לפי הערכות מסויימות, העלות הכלכלית של היעדר שינוי מדיניות אקלימית עשויה להגיע להפסד של 14% בצריכה לנפש עד שנת 2050. תהיה לכך גם עלות בחיי אדם, שכן מוות מוקדם כתוצאה מזיהום אוויר עשוי להיות מוכפל ולהגיע ל-3.6 מיליון מיתות בשנה, לפי הדו"ח.

הביקוש למים עשוי לזנק ב-55% ולהגדיל את התחרות על מקורות מים. 40% מהאוכלוסיה העולמית עשויה לחיות באזורים עם מצוקת מים וזני בעלי החיים והצמחים בעולם יצטמצמו ב-10% נוספים כתוצאה ממחסור במים.

על מנת למנוע את ההשפעות החמורות ביותר של ההתחממות הגלובלית על העולם להתחיל לפעול בנושא כבר ב-2013, להקים שוק למסחר בפליטות פחמן, ולהעביר את מגזר האנרגיה למקורות ושיטות יעילי פחמן.

לכתבה בדהמרקר


כתבות קשורות:
Comments