משק המים בישראל צפוי להיפגע בצורה ישירה משינויי האקלים הצפויים

פורסם: 16 במאי 2012, 0:54 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 16 במאי 2012, 0:55 ]
מאת | 16 במאי 2012
 

תקציר מנהלים של פרק המים בדו"ח מרכז הידע להיערכות שינויי אקלים בישראל, בראשותו של פרופ' מוטי שכטר מאוניברסיטת חיפה שהוגש השבוע לשר ארדן

הירדן ההררי. צילום: Faigl.ladislav מתוך ויקיפדיה

הירדן ההררי. צילום: Faigl.ladislav מתוך ויקיפדיה

משק המים בישראל צפוי להיפגע בצורה ישירה משינויי האקלים הצפויים. כך עולה מדו"ח של מרכז הידע להיערכות שינויי אקלים בישראל, בראשותו של פרופ' מוטי שכטר מאוניברסיטת חיפה שהוגש השבוע לשר ארדן.

צפויה הפחתה משמעותית באגן ההיקוות של הכנרת בעקבות הפחתה במשקעים. כבר עתה ניכרת ירידה בעובי המשקעים באגן ההיקוות של הכנרת. כמויות המשקעים באגן מראות שונות גבוהה ונעות בין 300 אחוז בסביבה הצחיחה של האגן ועד ל-50% באזורים היותר לחים.
בעשורים האחרונים תועדה ירידה בכמויות המשקעים באזורי ההזנה של מקורות הירדן הניכרת בשפיעת המעיינות הגדולים וירידה בנפח המים המגיעים לכנרת. גם בדרום הארץ נמצאה ירידה מובהקת במשקעים. השינויים באופי המשקעים וריבוי אירועי קיצון יגבירו את השיטפונות והנגר העילי ויפחיתו את ההעשרה של המילוי החוזר. הפער בין היצע המים הטבעי לבין הביקוש למים יושלם על ידי התפלת מי ים ומים מליחים ועל ידי הגברת הטיפול בשפכים והעלאת איכותם כדי להתאימם לכל סוגי הגידולים החקלאיים. עם זאת, התפלה וטיפול בשפכים מצריכים שימוש יקר באנרגיה, פליטת מזהמים קונבנציונאליים ופליטת גזי חממה וכן, יש לכלול גם שיקולים של מניעת זיהום סביבתי וזיהום מקורות המים.
הדיון בחלופות ליישום מדיניות בתחום המים יציג אסטרטגיות, שיטות ומכשירים שונים, דורגו מהרצוי ביותר לרצוי פחות (High Regret – No Regret).
בכל אסטרטגיה הדיון התבסס על 3 מקורות:

 • מסמכי מחקר ומדיניות מישראל (כולל תכנית אב למשק המים).
 • תכניות התאמה מהעולם וספרות העוסקת בכך (נידונו בפירוט 15 תכניות היערכות).
 • דעות מומחים (ועדות היגוי, ימי עיון, סקר מומחים).

סקר המומחים כולל מספר קטן של משיבים (18 בלבד). השאלון הכיל 19 אסטרטגיות שהמומחים נתבקשו לדרג את חשיבותן בשני טווחי זמן: 2011–2019 ו-2020–2050. כמו כן נתבקש הנשאלים לציין את האזור והדרג השלטוני המתאימים ליישום השיטה.
בפרק המים מוצגות 31 אסטרטגיות עיקריות להתמודדות והיערכות של משק המים לשינויי אקלים ושינויים אחרים במשק המים. האסטרטגיות שנבחנות הן ברובן אסטרטגיות של "ללא חרטה" ("No Regret") ומיעוטן אסטרטגיות של "Low Regret". האסטרטגיה המקובלת מאוד בישראל- התפלה, היא אסטרטגיה המוגדרת כ-"High Regret הסקירה מציגה את הדיון לפי רמת "ללא חרטה" (No Regret), מהאסטרטגיה המועדפת יותר למועדפת פחות.

במיוחד יש לבחון אסטרטגיה זו בהשוואה לאסטרטגיות אחרות, לאחר שנת 2013, כאשר מתקני ההתפלה הקיימים והמתוכננים יספקו כ-600 מלמ"ש של מים מותפלים.

עיקרי המלצות צוות המים כוללות:

 • מחקר, איסוף מידע, חינוך הסברה והעלאת מודעות;
 • שימוש באמצעים חסכוניים במים, ניהול דלף וצמצום פחת;
 • טיפול בשפכים;
 • מניעת זיהום מים, טיוב בארות ושמירה על איכות מי השתייה;
 • תכנון רגיש למים (תר"מ), והגנה על תשתיות;
 • איסוף מי גשמים מפני השטח ואגני היקוות קטנים;
 • שימוש במים אפורים;
 • שימוש מחדש בקולחים.

כתבות קשורות:
 
Comments