650 אלף שקל לפרויקט חינוכי תמורת השתקת התביעות נגד בזן

נשלח 26 במאי 2011, 4:12 על ידי Sustainability Org
נציג היועמ"ש תקף את הפשרה בתביעה הייצוגית נגד בזן בגין זיהום חמור בטענה שהוא "הסדר משתיק שאינו כורך בדל הודאה באחריות". הפרויקט החינוכי, הדגיש היועמ"ש, עשוי להיראות לתלמידיו כיוזמה פילנתרופית שאינה קשורה לעוול סביבתי לכאורה
מארק שון 25.05.11, 06:59

בית המשפט המחוזי בחיפה יכריע בקרוב אם לאשר הסדר פשרה בעייתי של בזן (בתי זיקוק נפט), שנציג של היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין העביר עליו ביקורת חריפה אך ללא הועיל. הסכם הפשרה שהגיע לידי "כלכליסט" קובע כי תביעות ייצוגיות שהוגשו נגד בזן והמנכ"ל שפרש לאחרונה, ישר בן מרדכי, בעקבות שני אירועים של סיכון סביבתי חריף מפליטת עשן שחור בשנת 2003, יסתיימו בקול ענות חלושה: בזן תשלם סכום של 650 אלף שקל שישמשו למימון פרויקט חינוכי.

 

עמותת אדם טבע ודין מנסה למנוע את הפשרה החתומה, ובמאי 2009, שנה וחצי לאחר החתימה על הפשרה, אף הגישה תביעה ייצוגית חדשה, באמצעות עו"ד אלי בן ארי. הסכום המנומק שבו נקבה העמותה כפיצוי הולם היה קרוב ל־34 מיליון שקל. החלטתו של השופט יצחק כהן בעניין הפשרה היתה אמורה להינתן כבר לפני כחצי שנה, ומהתגובה שניתנה על ידי הנהלת בתי המשפט בשמו של השופט על העיכוב, ניתן אולי להסיק על יחסו הלא חיובי שלו להתנגדויות שעלו: "לקראת אישור הסכם הפשרה התעוררה קבוצת שוחרי איכות הסביבה וטענה כי אין מקום לאשר את הפשרה, מאחר שהיא אינה לטובת הקבוצה. החלטה תינתן בזמן הקרוב".

 

אך כאמור לא רק העמותה מתנגדת. נציג היועץ המשפטי לממשלה בתיק הגיש ביולי 2008 מסמך מנומק היטב המסביר את ההסתייגויות הרבות שהיו לו מהפשרה. המסר העיקרי שעלה מדבריו: יש למנות בודק אובייקטיבי לתיק שיבדוק היטב את הסכם הפשרה. למרות הקביעה הזאת לא מונה בודק. מעמדתו המקורית של היועמ"ש נראה כי ככל הנראה לא שיער שלא ימונה בודק, שכן בסוף המסמך כתב: "עמדת היועמ"ש תגובש סופית לאחר שתונח בפני בית המשפט חוות דעת בודק". בתגובה לשאלת "כלכליסט" האם חלק מההסתייגויות שהועלו על ידיו במקור נפתרו לבסוף, מסר נציג היועמ"ש, עו"ד עמית קורן, כי "לא חל כל שינוי בפרטיה העקרוניים של הצעת הפשרה". בבקשה שהגישו בזן והתובע הייצוגי המקורי בנובמבר האחרון לאשר את הפשרה לא נכתב על הסתייגויות של היועמ"ש, אלא רק שהוא הגיש את עמדתו. "לא הבענו לא תמיכה ולא התנגדות, אלא הסתייגות", נמסר בתגובה מהיועץ המשפטי.

 

"ההסדר - קופסה שחורה"

 

מעמדתו של היועמ"ש עולה הביקורת של הגוף שאמור לשמור בתביעות ייצוגיות על האינטרסים של הציבור הרחב. "לא מובהר בהסכם הקשר התגמולי שבין עוול סביבתי שאירע לכאורה בעבר ובין הקמת פרויקט חינוכי דווקא", כותב היועמ"ש. "כיצד ייוודע למשתמשי הפרויקט הצעירים ומעוטי הניסיון דבר הקשר הענייני־רעיוני שבין סיבת היווצרות הפרויקט ובין תכליתו, לבל יסברו בטעות כי ביוזמה פילנתרופית מדובר או (להבדיל) שיווקית־תדמיתית". לגבי הסכום עצמו כתב נציג היועמ"ש, כי "סכום ההסדר נותר בגדר קופסה שחורה. לא כתוב בהסכם מהו בסיס הנתונים - הכלכליים, הסביבתיים או החינוכיים - שעל יסודו גובש והוסכם סכום ההסדר הכולל, וכיצד חושב, ואם יש בכך כדי לפצות כהלכה את כלל חברי הקבוצה בשים לב לנסיבות (ובשים לב לסכום התביעה)".

 

היועמ"ש מביע חשש מפני אינטרסים מתנגשים, של התובעים הייצוגיים, עורכי הדין ובזן, לבין האינטרסים של האוכלוסייה שאמורה לקבל פיצוי. "הסכם הפשרה אינו מסלק כשלעצמו את החשש מפני אי־הלימה בין אינטרס הקבוצה ובין אינטרס הצדדים להסכם", כותב היועמ"ש.

 

גם במקרה זה, כמו בחוות הדעת של היועמ"ש במקרה של כי"ל ברמת חובב, מתייחסת חוות הדעת לחסינות שתקבל החברה. "השתקת חברי הקבוצה בגין עילות התביעה בלא שתיקבע אחריות או חבות של בזן משולה להשתקתם בלא טעם טוב ובניגוד להגיונו ותכליתו של החוק. ואם תאמר כי השתקתם הנה לא לחינם אלא בגין תשלום כספי, משול הדבר לקניית שתיקתם בעבור בצע כסף".

 

בהמשך נכתב כי "ספק אם מתקבל על הדעת להכיר בהסדר משתיק, שאינו כורך בדל הודאה באחריות. ספק אם כזה עשוי להיחשב, מלכתחילה, כ'מוסכם' על דעת חברי הקבוצה".

 

עו"ד אמיר ישראלי, המייצג את התובעים הייצוגיים נגד בזן וחתום על הסכם הפשרה, אמר: "אנו מנועים מלהתייחס לכתבות העוסקות בהליכים שיפוטיים תלויים ועומדים. בנוגע לעמדת היועמ"ש הוגשה מטעמנו תגובה מפורטת לבית המשפט עוד בשנת 2007".

 

מבזן נמסר בתגובה כי "הנושא בדיון בבית המשפט ולכן החברה מנועה מלהתייחס לפרטים. נבקש להבהיר כי הפרויקט המוצע תוכנן על ידי בית הספר אורט טבעון לפי צרכיו וצורכי הקהילה באזור. מדובר בפרויקט מהגדולים ביותר שנעשו עד כה במתכונת זו בישראל, הכולל העמדת אמצעים לתחזוקתו על ידי קבוצת בזן, לאורך זמן".
 

כתבות קשורות:
Comments