דלק במי תהום: ברוב תחנות הדלק הקרקע מזוהמת

נשלח 13 באוג׳ 2009, 6:36 על ידי Sustainability Org
פורסם: אפריל 2009
 
מבדיקה של המשרד להגנת הסביבה עולה כי ב-60% מתחנות הדלק במרכז יש חשד לזיהום בקרקע. הדלקים מחלחלים למי התהום-ועלולים לסכן את בריאות הציבור.
 
נוהל סקרי קרקע שגיבש המשרד, נועד לקבוע את התכנון והביצוע לזיהוי חומרים מזהמים בתחנות דלק, ואת אופן הטיפול בממצאים. לפי המסמך, הנוהל יחול על תחנות דלק כהגדרתן בתקנות, כלומר תחנות לתדלוק רכב וכל מתקן אחר בעל תשתיות מקבילות.

מנתונים נוספים ממסמך המשרד עולה כי בארץ קיימים כ-1,200 אתרי קרקעות מזוהמות, וכי סביר להניח כי קיימים עוד אלפי אתרי קרקע מזוהמים במצב המחייב התערבות וטיפול. עיקר הסיבות לזיהומי הקרקע נובעים בשל פעילות תעשיות אזרחיות וצבאיות, ומפעילות בענף הדלק.
 
מדוח אחר של רשות המים, שהוגש לוועדת הכלכלה בכנסת ביוני 2008, עולה כי באקוויפר החוף, המשתרעת לאורך קו החוף מקיסירה דרומה - ישנם 58 קידוחי מים הממוקמים במרחק של עד 300 מטר מתחנות דלק, כאשר 34 מהם משמשים לצריכה ביתית והיתר לחקלאות.
 
עוד עולה מהמסמך כי קווי צנרת דלק ובמכלי הדלק, קטנים כגדולים, מהווים מקור לזיהום מקורות מים. דליפות הדלק עשוי לפגוע בבריאות הציבור ובמערכות אקולוגיות. מרכיבי הדלק הינם חומרים רעילים, העלולים לפגוע במערכת העצבים המרכזית ובמערכת החיסונית ובפוריות. כמו כן, תוסף הדלק MTBE, חומר המסיס במים, מתפשט למרחק של מאות מטרים. בשל כך תקני איכות מי שתייה בארץ חמורים, פי שניים מארה"ב.
 
Comments