המשרד להגנת הסביבה: על מפעילי הסלולר החדשים להשתמש באנטנות קיימות כדי לצמצם חשיפה לקרינה

נשלח 13 באפר׳ 2011, 13:07 על ידי Sustainability Org
עודכן ב- 08:32 13/04/2011

כיום פועלים ברחבי הארץ כ-8,000 מתקני שידור סלולריים


כניסתן לשוק של שתי חברות סלולר נוספות גורמת לראשונה גם לשינוי בגישת המשרד להגנת הסביבה בנוגע למוקדי השידור. לאחר שתקופה ארוכה הוא תמך בפיזור של מוקדי שידור סלולריים על מנת להפחית בעומס הקרינה של כל מתקן, תומך המשרד כעת באיחוד תשתיות שיאפשר לחברות החדשות להשתמש במוקדי שידור שכבר מנוצלים כיום על ידי החברות הוותיקות.

כיום פועלים ברחבי הארץ קרוב לשמונת אלפים מתקני שידור סלולריים של החברות הקיימות. כניסתן של שתי חברות נוספות ללא פעולה של איחוד תשתיות, עשויה להצריך הקמתם של יותר מאלפיים מוקדי שידור נוספים. אלא שבמשרד להגנת הסביבה סבורים שככל שיהיו יותר מתקני שידור יגדל היקף האוכלוסייה החשוף לקרינה ממתקנים אלו. ההסבר לכך הוא הצפי שתהיה גם עלייה משמעותית ביותר בשימוש בתקשורת הסלולרית, מה שיביא גם לגידול בעוצמת הפעולה של מתקני השידור. כתוצאה מכך תהיה חשיפת האוכלוסייה לקרינה ממתקני השידור גדולה יותר.

כדי לשנות מצב זה טוען המשרד להגנת הסביבה שיש לפעול לאיחוד תשתיות והוא מנסה לקדם עמדה זו בוועדה משותפת עם משרד התקשורת הדנה בתכנון מערך מוקדי השידור. איחוד התשתיות יכול להיעשות באמצעות שימוש של כמה חברות באותה אנטנה. יש לציין שעדיין לא גובשה עמדה סופית בעניין זה. החברות הסלולריות הבהירו בעבר שהן יפעלו בעניין איחוד התשתיות על פי ההנחיות שייתן להם בעניין המשרד להגנת הסביבה.

אם לא תתקבל החלטה על איחוד תשתיות, עשוי להיות קושי ממשי לאיתור אלפי מוקדי שידור חדשים. זאת על רקע הקשיים הרבים הקיימים כבר עתה בהקמת מוקדים נוספים הנדרשים לחברות שכבר פועלות בשוק.

"יש כיום האטה ממשית בקצב הקמת מוקדי שידור", נמסר אתמול מפורום החברות הסלולריות. "הדבר נובע מהתנגדויות של הרשויות המקומיות וגם מצו שהוציא בג"ץ האוסר על הקמת מתקני גישה".

לכתבה בהארץ

Comments