מערכת סגורה לטיפול בשפכים בחברה לשירותי איכות הסביבה

פורסם: 5 בינו׳ 2010, 21:14 על ידי: Sustainability Org
תאריך פרסום: 4/1/2010
 

בחברה לשירותי איכות הסביבה שברמת חובב מיושמת מערכת סגורה, בה מוחזרים ומטופלים כל שפכי החברה במקום, מבלי שיצאו מחצר המפעל.

החברה לשירותי איכות הסביבה מסרה כי מאז קיומה של המערכת הסגורה ZLD, נפסקה העברת מכליות לבריכות המועצה. הטיפול מבוצע בחברה בשני תהליכים עיקריים - שיטת "אגנים ירוקים"- שימוש חוזר במים המטוהרים (מי שפכים סניטרים) להשקיה של הצמחייה במטמנות פסולת מסוכנת שנסגרו. תהליך השיקום כולל בסופו שתילת צמחיה וגידולה על שכבות האיטום במטרה למנוע את סחף האדמה. טכנולוגיית "אגנים ירוקים" מבוססת על פעולת טיהור מים המחקה תהליכים טבעיים של שיקום נחלים.

מקום אחר שבו יש שימוש בשפכים מטופלים הוא במתקן הייצוב מיצוק החדיש בחברה, שבו משמשים השפכים המטופלים כמי תהליך. באופן זה, במקום לצאת מגבולות המפעל מושבים תוצרי המתקן הטיפול הפיזיקו-כימי, לתהליך המבוצע במתקן הייצוב מיצוק (במתקן זה פסולות אי-אורגניות ופסולות מוצקות לפני הטמנה, מטופלות בטכנולוגיה החדשה טרם הטמנתן על פי הדירקטיבה האירופית).

במתקן הייצוב מיצוק ובמערכת הטיפול בשפכים ההופכים למי תהליך הושקעו כ-60 מיליון שקל, כאשר מדובר בחסכון של כ-15 אלף מ"ק מים בשנה. במתקן הטיפול בשפכים סניטרים (שיטת "אגנים ירוקים"), הושקעו כ-2 מיליון שקל, והכמות המטופלת בו עומדת על כ-5,000 מ"ק בשנה, אשר, כאמור, משמשים להשקיית הצמחייה על המטמנות הסגורות. סה"כ מדובר בחסכון של 20 אלף מ"ק בשנה. לכך מצטרף החסכון הכספי בעלות העברת מים מטופלים לבריכות המועצה התעשייתית רמת חובב.

"מיחזור המים ניצולם והשבתם לתהליכי הייצור, מביא ליעילות חיונית סביבתית וכלכלית ואנו גאים ליישם אותו במלואו בחברה לשירותי איכות הסביבה", אומר ד"ר איתן זילביגר, מנכ"ל החברה לשירותי איכות הסביבה. "אנו שואפים כל העת להמשיך וליישם בחברה טכנולוגיות שתבאנה לייעול מקסימאלי של התהליכים, כמקובל במדינות המובילות בעולם".

לכתבה בגלובס

Comments