מתחת למסילה: 15 שנה של פסולת כימית מתחת לפסי הרכבת

פורסם: 24 בדצמ׳ 2009, 5:33 על ידי: Sustainability Org
מאת שחר פלד. תאריך פרסום: 23/12/2009
 
תלונות על מטרדי ריח, חומרים לא מזוהים בכל מיני צבעים ויותר מידי סימני אזהרה. מאז אמצע שנות ה-90 כולם יודעים שבבירת הנגב קבורה פסולת כימית מסוכנת. במשך יותר מעשור ואחרי דוחות ביקורת, הנחיות לביצוע והתחייבויות שלטוניות - דבר לא נעשה. תחקיר nrg מעריב.
 
לפני 14 שנה, בסיור שגרתי של פקחי עיריית באר שבע, התגלתה קרקע מזוהמת  בחומרים כימיים רעילים. גם היום, לאחר יותר מעשור, היקף וכמות החומרים המזהמים אינו ידוע, וגרוע מזה – הרשויות השונות מכירות היטב את המחדל, אבל דבר לא נעשה: עיריית באר שבע מפנה אצבע לכיוון המשרד להגנת הסביבה, במשרד להגנת הסביבה מבהירים שהתאחדות התעשיינים התחייבה לטפל בנושא ובהתאחדות התעשיינים טוענים: "בתאום עם המשרד להגנת הסביבה, יפעלו נציגי התאחדות התעשיינים לאפיון השטח המדובר".
 
תחילת הסיפור, בסיור שערכה היחידה לאיכות הסביבה בעיריית באר שבע בשנת 1995. במהלך הסיור בשטח הפסולת הרעילה של מפעלי מכתשים וברום בעיר נמצא שטח בגודל של כ-50 דונם ובו זיהום סביבתי מסוכן ביותר בחומרים כימיים. התברר כי השטח שימש מאז שנות החמישים בור פסולת רעילה של מפעלי מכתשים וברום עד העברתם לרמת חובב. המפעלים, שבעבר לא חלו עליהם תקנות מחמירות בכל הנוגע לטיפול בשופכים כמו היום, הזרימו חלק מנוזלי הפסולת לוואדי באר שבע וחלק הועברו למאגרים קרקעיים בהם החומר שקע למעמקי האדמה. בשנים האחרונות דאגו לכסות באדמה את הפסולת הרעילה שנשפכה שם דרך קבלני עפר, אבל בתוך האדמה נוצרה תסיסה ופרצו מתוכה גזים רעילים, חומצות ומלחים.

עוד ציינה הביקורת כי המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים ומנהל מקרקעי ישראל וכן עיריית באר שבע היו מודעים לבעיה, אך לא גילו ערנות מספקת כשהשטח סומן לבניית מבני תעשייה חדשים. באותה תקופה הועלתה ההמלצה כי המפעלים עצמם וכן מנהל מקרקעי ישראל, הבעלים של חלק מהקרקעות, יחויבו לנקות את כל השטח מהפסולת הרעילה שהם הטמינו במשך פעילותם באזור וכן כי מסילת רכבת ישראל לא תעבור דרך שטח זה, בין היתר כי תנאי הקרקע עלולים להרוס את תשתית המסילה.

בעקבות אותו דוח פונו מהשטח כ-4,500 טון של פסולת רעילה, ולאחר מכן אושרו בנייתם של אותם ביתני תעשייה, למרות שמאחוריהם עוד נותר שטח ענק מזוהם. כיום למפעל מכתשים נותרה חלקת אדמה באזור בגודל של כ-400 דונם, אשר חלק ממנה כל כך מזוהם שעלויות השחלוף והניקוי עולות על ערך הקרקע.

עוד לפני הנחת מסילות הרכבת בעיר התריע מנהל היחידה לאיכות הסביבה בעירייה שהמסילה עוברת בשטח שנחשב מזוהם כימית וטען שבאזור היו בעבר בריכות גדולות שמפעל מכתשים הזרים אליהן במשך שנים חומרים כימיים מסוכנים. במשך שנים מסוללת העפר התומכת בפסי הרכבת בצבצו סימני הזיהום הכימי והחומרים המסוכנים הטמונים באזור תססו ופלטו גזים רעילים לאוויר, הגורמים לתחושות בחילה וסחרחורת.

המלצות לחוד ומעשים לחוד

בסיור שנערך במקום תשע שנים לאחר מכן, בסוף 2004, התגלה כי "המצב לא השתנה, מפעלי מכתשים וברום לא ניקו את כל השטח מהפסולת הרעילה... עדיין קיים זיהום המסכן את האזור. המשרד לאיכות הסביבה, משרד הפנים ומנהל מקרקעי ישראל מודעים לבעיה אולם אינם פועלים לקידום הנושא". הביקורת מצאה בשטח כתמים בעלי צבעים שונים מהם נפלטים גזים רעילים.

בנושא הרכבת, מנהל היחידה לאיכות הסביבה מסר: "מאז תגובתי בנושא שבנדון הוקמה מסילת רכבת בדיוק במרכז השטח המזוהם, מעל לארבע בריכות שנחפרו ומולאו בפסולת כימית חומצית". עוד ציין כי המנכ"ל של המשרד להגנת הסביבה דאז התחייבה לקחת על עצמה לטפל בשטח המזוהם אך "לא ידוע לי על כל התקדמות מכיוונה". המנהל הוסיף כי רכבת ישראל נקטה כל מיני שיטות התחמקות והסתמכה על מהנדסים שקבעו דעה על יציבות הקרקע, לא פינתה כל אדמה מזוהמת ואף אחד לא פצה פה.

גם בביקורת מעקב נוספת שנערכה בספטמבר 2005 נראה היה כי לא חל שום שיפור בנושא. יתרה על כך, בסוף שנת 2004 אף ניתנו היתרים לבנייה של שלושה מבני

תעשייה, הכוללת מוסכים, אולמות תצוגה ומשרדים, ללא אישור היחידה לאיכות הסביבה של העירייה. ועדת הבנייה מקומית אישרה את הבנייה וזאת למרות חוות דעתו של מנהל היחידה לאיכות הסביבה כי השטח מזוהם וזקוק לטיפול בהול. באותה תקופה סיורים נוספים מצאו כי למרות שהקרקע יושרה, שיפוליה ממשיכים לפלוט מזהמים בעלי צבעים שונים וריח רע של חומר כימי נישא באוויר.

במכתב למנהלת מחלקת רישוי על הבנייה בהנדסה משנת 2005 המנהל זועק לעזרה: "המצב נמשך מ-1990 ואין כל גוף שמטפל בנושא. גם פסי הרכבת הונחו על השטח המזוהם. המשרד לאיכות הסביבה בראשות המנכ"לית לקחה על עצמה לטפל בבעיה זו, אך כלום לא נעשה!!!".

תחנוניו של המנהל נותרו ללא שומע. בביקורת נוספת מסוף 2005 לא נמצא כל מסמך הנוגע לנטילת דגימות קרקע לצורך ביצוע סקר קרקע וכל אישור לבנייה באזור מצד המשרד להגנת הסביבה. הדבר כמובן לא מנע ממנהל מקרקעי ישראל לחתום חוזה עם היזמים על המגרש המזוהם. באופן לא מפתיע, העובדים בשטח התלוננו על ריחות שגרמו להם לכאבי ראש.

הדוח הנעלם

אותו "שטח מזוהם" הוגדר בתור האזור שמדרום מזרח למפעל מכתשים דרום, ותוחם בערוץ נחל באר שבע מדרום ובפסי הרכבת ממזרח. מאז 2005 נותר אותו אזור מזוהם, למעשה עד ימינו.

בסוף דוח מבקר העירייה לשנת 2005, מועברות הוראות ראש עיריית באר שבע להמשך טיפול בנושא. לדבריו: "בכפוף לדוח הביקורת מתבקשים אגף ההנדסה והיחידה לאיכות הסביבה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם לאכיפת הטיפול במתחם המדובר. יובהר כי היתר הבנייה שניתן למקום אינו מאפשר בנייה כלשהי באזור המזוהם ועובדה זו ידועה גם ליזם. על הגורמים המקצועיים בעירייה לפעול גם מול המשרדים הרלוונטיים ובעיקר המשרד לאיכות הסביבה".

מהנדס העיר, דימטרי פיגלאנסקי, טוען שהטיפול במגרש הספציפי המאוזכר בדוח הסתיים, זאת כפי שפורט בהתייחסותו בגוף הדוח, וכי אין העירייה נדרשת לבצע כל מהלך מיוחד נוסף לגבי מגרש זה. ההתייחסות של מהנדס העירייה בדוח נכונה למרץ 2006 ולפיה העירייה פטורה מכל: היתר הבנייה לא מאפשר בנייה כלשהי באזור המזוהם וידוע על כך ליזם ולרכבת ישראל, שהיא פועלת עצמאית ולא חייבת לקבל היתרי בנייה. לדבריו, אין לוועדה המקומית השפעה על התיאומים מול הגופים השונים ו/או קבלת אישוריהם לצורך הבנייה. נכון לאותו חודש, אגב, מנהל היחידה לאיכות הסביבה בעירייה טען כי "דבר לא משתנה בשטח, ממשיכים לבנות מוסכים ולהכפיל את מסילת הרכבת, ואף אחד לא לוקח אחריות לנקות את זיהום הקרקע".

מבקר העירייה כנראה בכל זאת הסתפק באמירה של המהנדס, כי מאז לא נמצא כל אזכור להמשך מעקב של העירייה אחר הסוגיה, באף אחד מדוחות העירייה הבאים.

בתחילת 2006 הוצגה בפני הנהלת העירייה תכנית מתאר הכוללת בנייה למגורים באזור המזוהם שסמוך למפעל מכתשים. מהנדס העירייה מסר כי "התכנית הנ"ל אושרה על ידי מינהל מקרקעי ישראל ועל ידי העירייה וקיבלה אישור עקרוני". בסיכום הדיון ראש העירייה דאז ציין כי "מוקדם עדיין להחליט אם האזור ראוי למגורים" ולכן אישר בשלב הראשון שימוש מסחרי במקום ולא לצורך מגורים. מיותר לציין כי אזור מסחר שוקק גם הוא אנשים שעות רבות ביום, שנחשפים בצורה עקבית לגזים הרעילים.

באותה שנה היזמים גם קיבלו היתרים לבניית תוספת מוסך, חדר אוכל, חדר הלבשה ועוד, בסמוך לאזור המזוהם. בנוסף, בשטח המזוהם עצמו החלו להתבצע עבודות הכנה להנחת מסילת רכבת נוספת לקו תל אביב – באר שבע, עבודות הכפלת מסילה שמחייבות גם הרחבת גשר הרכבת ועבודות תשתית – כולן כאמור מעל ריכוז חומרים כימיים הטמונים במקום.

 
מעבירים הלאה את האחריות
עיריית באר שבע, על כל אזהרותיה ובדיקותיה, למעשה לא עשתה דבר בעניין. אחרי בדיקת תיק הבנייה הביקורת פנתה למנהל היחידה לאיכות הסביבה אבל הוא מסר כי "האחריות על פסולת רעילה ופינוייה לרמת חובב היא על פי חוק בידי המשרד לאיכות הסביבה".

אבל חוק לחוד ומעשים לחוד. פסי הרכבת עוברים על אתרי פסולת כימית שקבורים באדמה, ואף אחד לא דואג לפינוי. מלבד זיהום הקרקע, ומלבד תוכניות הרכבת להכפיל את המסילה, באזור זיהום אוויר מהחומרים הכימיים הנפלטים מהאדמה עד כדי בחילה. ומה עשו במשרד לאיכות הסביבה? "כולם נרדמו", אומר המנהל.

תגובת הממונה על חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה ב-2005 הייתה שחלק מהשטח נמצא תקין וניתן אישור המשרד לבנייה בשטח זה, אולם בחלק השני של השטח המיועד לבנייה המשרד, בשיתוף התאחדות התעשיינים, החליטו לנקות את השטח המזוהם.

הביקורת סיכמה בכך שמנהל היחידה לאיכות הסביבה צריך לפעול בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ולדאוג שהעבודות באזור יבוצעו בהתחשב בזיהום הקרקע באזור ובתנאים ובהגבלות שהציב המשרד להגנת הסביבה.

היה ניתן לצפות שארבע שנים אחרי, בסוף שנת 2009, הסאגה כבר תהיה מאחורינו. אולם עד ימינו, אותם צעדים משותפים לכאורה, ממשיכים להיות בגדר רעיון ותו לא. עיריית באר שבע ממשיכה להרים ידיים ולהפנות אצבע לכיוון המשרד להגנת הסביבה. לדברי לריסה מלמד, מנהלת היחידה לאיכות הסביבה בעיריית באר שבע, על פי חוק רק המשרד להגנת הסביבה יכול לתת נתונים על ממצאים אלה ואין לה כל אפשרות חוקית להעביר מידע לגבי הממצאים או התאריכים בנושא זה.

המשרד להגנת הסביבה מצידו, מצביע הלאה ומוסר: "במהלך השנים בוצעו מספר סקרי קרקע לבחינת היקפי הזיהום ואופיו. יש לציין כי התגלתה בעיה לזהות מי מבין שני המפעלים הוא המפעל אשר אחראי לזיהום הקרקע במקום. בימים אלו, בעקבות כוונתנו לפתוח מחדש בהליכי אכיפה, התאחדות התעשיינים הודיעה לנו כי היא לוקחת לידיה את הפרויקט והתחייבה לסיים את הטיפול במפגע, על פי לוח זמנים שיוסכם".

ומהו אותו לוח זמנים? בהתאחדות התעשיינים סירבו לפרט. מה שבטוח, זה שדבר טרם נעשה. לטענתם: "בתאום עם המשרד להגנת הסביבה, יפעלו נציגי התאחדות התעשיינים לאפיון השטח המדובר - הן בהיקפו והן בחומרים הנמצאים בו. הבדיקה תיערך מספר שבועות ובהתאם לתוצאותיה תיקבע דרך הפעולה לטיפול בשטח".

מרכבת ישראל נמסר: "תוואי הרכבת אינו עובר מעל קרקע מזוהמת. במסגרת העבודות לשדרוג והכפלת המסילה בקו באר שבע-תל אביב ולאור קרבת המסילה לאזור החשוד כמזוהם, כתוצאה מפעילות תעשייתית רבת שנים של מפעלי כימיה באזור זה, ביצעה רכבת ישראל בסוף שנת 2007 סקר קרקע באזור החשוד כמזוהם. בסקר אוּתר אזור של קרקע מזוהמת. בעקבות ממצאי הסקר ועל מנת שלא לעכב את עבודות התשתית להרחבת המסילה, החליטה רכבת ישראל על שינוי תוואי המסילה באזור זה. סיור נערך עם נציגי הגנת הסביבה להצגת התוואי החדש ואושר על ידם. התהליך כולו לווה ואושר על ידי המשרד להגנת הסביבה במחוז הדרום".
 
Comments