התקנות החדשות על איסור עישון במקומות ציבוריים נכנסו לתוקף

פורסם: 21 ביולי 2012, 4:00 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 21 ביולי 2012, 4:00 ]
משרד הבריאות,  יולי 2012

בחודש מאי 2011 החליטה ממשלת ישראל לאמץ את התכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו, בהתאם להמלצת משרד הבריאות, והטילה על משרד הבריאות לפעול ליישומה.

אחת ממטרותיה המרכזיות של התכנית היא לשפר את ההגנה על הציבור ועל העובדים מפני חשיפה לעישון כפוי, שהוכחה כגורמת לתחלואה קשה, נכות ואף למוות.

כחלק מיישום התכנית, אישרה הכנסת צו של שר הבריאות, בו הורחבו האיסורים וההגבלות על העישון במקומות ציבוריים שונים. צו זה ייכנס לתוקף ביום רביעי ה-11 ליולי.

להלן הסבר על האיסורים וההגבלות על העישון במקומות ציבוריים שונים, המופיעים בצו החדש, המצטרפים לאיסורים הקיימים:

 • איסור עישון באולמות המשמשים להופעות.
 • איסור עישון בטווח של 10 מטרים מהכניסות והיציאות ממבנים של בתי חולים ומרפאות.
 • איסור עישון באוטובוס וזוטובוס. לפני התיקון הנוכחי, לנהגים היה מותר לעשן באוטובוס בזמן שאין בו נוסעים, כעת איסור העישון הוא מוחלט, ללא תלות בהימצאות נוסעים או בזמני פעילות האוטובוס.
 • איסור עישון ברכבת, כולל ברכבת הקלה.
 • איסור עישון בתחנת אוטובוס מקורה ובתחנה של רכבת קלה.
 • איסור עישון בתחנה מרכזית, למעט בחדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובתנאי שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.
 • איסור עישון בתחנות רכבת, כולל ברציף.
 • איסור עישון בתחנת רכבת, לרבות רציף, למעט אזור שהוקצה לעישון בקצה הרציף או חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובתנאי שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, וכן תחנה של רכבת מקומית.
 • איסור עישון ברכב המשמש להוראת נהיגה, בעת שיש בו תלמיד נהיגה.
 • איסור עישון גם באזור הנמצא מחוץ למבנה בית אוכל ומשמש אותו ("בית אוכל" כולל מסעדה, מזנון, בית קפה, לרבות כל בית אוכל, בית משקה, מועדון, דיסקוטק או מקום אחר שבין עיסוקיו הגשת מזון או משקאות) למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון, אם הוקצה, העומד בתנאים הבאים:
  1. הוא אינו מקורה בדרך כלשהי
  2. שטח אזור העישון אינו עולה על 15 מ"ר או שטחו רציף ואינו עולה על רבע משטח הישיבה מחוץ למבנה.
  שאר האזור החיצוני צריך להיות שמור ללא מעשנים ומסומן בבירור שהעישון בו אסור.
 • איסור עישון מוחלט בכל בריכת שחייה, גם אן אינה בתוך מבנה, כולל בכל שטח החצר שלה. אסור להקצות אזור לעישון בכל שטח הבריכה.
 • איסור עישון בכל מקום המשמש לקהל, כולל בחדרי מדרגות ובמעברים, או חדר, אולם או מסדרון המשמש להמתנה, למעט בחדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובתנאי שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.
 • איסור עישון במקום עבודה, למעט בחדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, לאחר התייעצות עם העובדים, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבנין ואין עובדים בו או נמצאים בו אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים. "מקום עבודה" – כל מקום בבנין שעובדים בו אנשים ושאינו משמש למגורים, כולל מקום שמי שמבצע בו עבודה הוא במסגרת שירות בכוחות הביטחון.
 • איסור עישון מוחלט בכל מקום במשרד ממשלתי, כולל כל מבנה שהוא רכוש המדינה. אסור להקצות חדר לעישון במבנה.
 • איסור עישון באולם שמחות, למעט בחדר נפרד לחלוטין, שהוקצה לעישון בידי הנהלת אולם השמחות במפורש, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של אולם השמחות ושטחו אינו עולה על רבע מהשטח הפתוח לציבור.
  בנוסף, איסור העישון חל גם על אזור הנמצא מחוץ למבנה אולם השמחות ומשמש אותו, למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ושטחו רציף ואינו עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור, ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.
 • איסור עישון בגן אירועים וכן באזור הנמצא מחוץ למבנה ומשמש את גן האירועים, למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, שטחו רציף ואינו עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.
 • איסור עישון בתוך מקלט ציבורי או במחסה ציבורי.
 • איסור עישון בכל מקום בבנין של בית כנסת, כנסייה, ח'ילווה או מסגד ובחצר שלו, למעט אזור נפרד בחצר שהוקצה לעישון, אם הוקצה, בידי הנהלת המקום, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, שטחו רציף ואינו עולה על רבע מהחצר ושאר החצר שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.
 • איסור עישון בכל מקום בבנין של מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) או של תנועת נוער.
 • כל מקום בבית אבות או דיור מוגן, למעט בחדר מגורים, ובלבד שלא גר בו מי שאינו מעשן, ולמעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.
Comments