קיבוץ הסוללים נקנס בסך 360,000 ש"ח בגין זיהום מקור מים

פורסם: 17 באוק׳ 2009, 13:23 על ידי: Sustainability Org
מועד פרסום: 16/10/2009
 
קיבוץ הסוללים הוא אגודה שיתופית שהפעילה מדגריית עופות בתחומה. לפי כתב האישום, בתקופה שבין 2002-2003 זלגו תשטיפים מזהמים ממכולה אליה סולקה פסולת מן המדגריה, אשר כללה בין היתר, שיירי ביצים, פגרי אפרוחים ונוזלי ביצים. התשטיפים זרמו על פני הקרקע לאפיק נחל ציפורי, וגרמו לזיהומו ולזיהום מי התהום בסביבה, וכן גרמו לריח חזק ובלתי סביר באזור.
 
בספטמבר 2009, לאחר שהזיהום הוסר, הרשיע בית המשפט את כל הנאשמים, קיבוץ הסוללים והמדגרייה 'בעלי כנף הסוללים' שהופעלה בתחומו, בעבירות שיוחסו להם.
 
בתאריך 1/10/2009 גזר בית המשפט על הנאשמים קנס כולל בסך 360,000 ש"ח. על כל אחד מן התאגידים הנאשמים הוטל קנס בסך 150,000 ש"ח ועל כל אחד מנושאי המשרה הוטל קנס בסך 30,000 ש"ח. כל אחד מן הנאשמים חויב לחתום על התחייבות בסך 100,000 ₪ להימנע מביצוע עבירה מהעבירות בהן הורשע למשך 3 שנים.
 
בית המשפט ציין, בין היתר, כדלהלן: "אין צורך להכביר מילים על חומרת המעשים המיוחסים לנאשמים, וכי קיים אינטרס ציבורי מובהק בשמירה על הסביבה ועל איכות מקורות המים ההולכים ומתדלדלים. אין חולקין כי הגיעה העת להחמיר בענישה בגין עבירות על איכות הסביבה, ועל בתי המשפט לעשות את כל שביכולתם על מנת למגר תופעות ועבירות הפוגעות באיכות הסביבה, וזאת על ידי הטלת עונשים משמעותיים ומרתיעים על הגורמים הפוגעים באיכות הסביבה". "הנאשמים ידעו כי מעשיהם מנוגדים לחוק אך בחרו, על דעת עצמם, להתעלם מההתראות שהופנו אליהם והמשיכו בשלהם. אמנם, לא מדובר בעבירות שבוצעו לאורך שנים רבות, יחד עם זאת אין לזלזל בתקופה בה העבירות בוצעו".
בית המשפט התחשב לקולה בכך שמשנת 2003 ועד היום אין תלונה על מפגע כלשהו, וכן "התחשבתי בעובדה כי הנאשמים פעלו על מנת להסיר את המפגע והציבו במקום מכולה תקינה ואטומה, יחד עם זאת משקלה הסגולי של טענה זו אינו כה כבד שכן, על הנאשמים לתת את הדין בגין התקופה בה הם ביצוע את העבירות וזיהמו את הסביבה בעקבות נזילות התשטיפים מהמכולה".
 
Comments