ריכוזים גבוהים של תרופות נמצאו במים המשמשים להשקיית גידולים

פורסם: 10 באוק׳ 2010, 0:52 על ידי: Sustainability Org
עודכן ב- 15:47 08/10/2010

הריכוזים התגלו במי מכון טיהור השפכים של כפר סבא-הוד השרון ובקטע של נחל הירקון שממנו נשאבים מי השקיה


ריכוזים גבוהים של תרופות התגלו במי מכון טיהור השפכים של כפר סבא-הוד השרון. הריכוזים התגלו בבדיקות שערך המשרד להגנת הסביבה במקום, ולהערכתו, מקור התרופות הוא במפעל טבע בכפר סבא. ריכוזי תרופה גבוהים נמצאו גם בקטע של נחל הירקון שממנו שואבים חקלאים מים להשקיה. בנוסף, התגלה בירקות ובפירות שהושקו במי הקולחים של כפר סבא-הוד השרון וערד חומר כימי המשמש תוסף לסבון רפואי. יצוין כי אין כיום הגבלה חוקית על ריכוזי תרופות בשפכים, אך בקרב גורמי בריאות בעולם גובר החשש מזיהום מי שתייה ותוצרת חקלאית בשאריות של חומרים אלו.

כיום לא ידוע מהן ההשלכות הרפואיות והסביבתיות של חשיפה לחומרים רפואיים בריכוזים כמו אלו שנמצאו בקולחים, אולם החשש הוא שחשיפה לתרופות אנטיביוטיות במינון נמוך עלולה להגביר את עמידות החיידקים אליהן. באשר לחשיפה לתרופות אחרות, לא ידוע מהם הסיכונים שהיא עלולה לגרום.

בשנה שעברה ערכה המעבדה הארצית לבריאות הציבור של משרד הבריאות בדיקה של קולחים (שפכים מטוהרים) בכמה אתרים בישראל. הבדיקה נעשתה בעבור מחלקת המדען הראשי במשרד להגנת הסביבה, ובאחרונה הוצגו תוצאותיה בפני גורמים בכירים במשרד להגנת הסביבה.

בבדיקות שנערכו בקולחים היוצאים ממכון טיהור שפכים של כפר סבא-הוד השרון התגלו בין השאר ריכוזים של החומר קרבמזפין, המשמש תרופה חולי אפילפסיה. ריכוז חומר זה היה גבוה בשיעור של עד פי שמונים לעומת ריכוזים שנמצאו במתקנים אחרים לטיהור שפכים. בנוסף לגילוי תרופה זו התגלו כמה מקרים שבהם נמצא בגידולים חקלאיים עצמם, בטטות וענבים שהושקו במי הקולחים של כפר סבא-הוד השרון ובערד. החומר טריכלוזן המשמש תוסף לסבון רפואי הפועל נגד חיידקים. בעקבות הגילוי קיימו גורמים במשרד דיונים עם נציגי חברת טבע שבסופם הסכימו לקיים בדיקות נוספות. החומרים המדוברים נמצאו בקולחים מאחר שהם עמידים בפני פירוק בזמן שהייתם במכון טיהור השפכים. כדי להתמודד עם בעיה זו הקימה לאחרונה רשות נחל ירקון מתקן מיוחד הנקרא "אגנים ירוקים" ובו נוצרים בעזרת צמחייה ומצע אבנים מיוחד, תנאים המאפשרים פירוק חומרים רפואיים.

לפני כחודשיים התפרסמו בארצות הברית ממצאי מחקר שבדק אם מצטברים שיירי תרופות בגידולים חקלאיים כתוצאה בשימוש בקולחים להשקיה. החוקרים מצאו הצטברות של קרבמזפין וטריכלוזן בגידולי סויה, וציינו שריכוזים אלו עשויים להיות רעילים לצמח וכי קיימת אפשרות שהם יהוו סיכון גם למי שצורך חלקים שלו.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר שאכן נערכו דיגומים של קולחים בכמה אתרים והריכוזים הגבוהים יחסית של שיירי תרופות התגלו במועדים מסוימים במוצא הקולחים של מכון הטיהור כפר סבא-הוד השרון. "הממצאים אינם מאפשרים להשליך ולקבוע מהו מקור החומרים שגרמו לריכוזים אלו", נמסר בתגובת המשרד. "כדי לברר את הסוגיה התקיימה לפני שלושה שבועות פגישה עם נציגי מפעל טבע בכפר סבא, מאחר שהוא מקור אפשרי לתוצאות שהתקבלו. סוכם כי יתקיימו דיגומים נוספים במטרה לבחון את ריכוזי החומרים ולאחר שיתקבלו התוצאות תיערך הערכת מצב חדשה".

מחברת טבע נמסר בתגובה: "החברה נמצאת בחזית הטכנולוגיה בכל הקשור בטיפול בשפכים ומשקיעה בשנים האחרונות משאבים רבים בכל מפעליה בארץ ובעולם. טבע אינה חורגת מכל תקן ותמשיך לעבוד שיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה כדי לעמוד בכל התקנים וההנחיות המקצועיות בתחום איכות הסביבה".

לכתבה בהארץ
Comments