גוש דן, חיפה וי-ם יוכרזו כנפגעי זיהום אוויר?

פורסם: 19 בינו׳ 2012, 12:10 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 19 בינו׳ 2012, 12:11 ]

בעקבות חריגות מתמשכות של זיהום אוויר, ופגיעה אפשרית בבריאות הציבור, המשרד להגנת הסביבה פועל להכריז על האזורים הללו כנפגעי זיהום אוויר. הרשויות יתבקשו להכין תוכנית פעולה למלחמה בזיהום ולקבל את אישור השר למימושן. הרשויות מתנגדות

אבי גרצמן | 13/12/2011 16:17 
תגיות: זיהום אוויר, המשרד להגנת הסביבה, חיפה (סביבה),תל אביב (סביבה),ירושלים (סביבה)
במשרד להגנת הסביבה פועלים להכריז על גוש דן, אזור חיפה ואזור ירושלים כ"אזור נפגע זיהום אוויר". ההכרזה נובעת מחשש לפגיעה חמורה בבריאות הציבור או בסביבה כתוצאה מזיהום אוויר חריג שנמדד באזורים הללו. המשרד כבר העביר הודעה בנושא לרשויות המקומיות הרלוונטיות, שאמורות להעביר את התייחסותן. בקרוב תיפול ההכרעה אם לממש את היוזמה.
המקור העיקרי של הזיהום: אמצעי התחבורה
המקור העיקרי של הזיהום: אמצעי התחבורה צילום: אי-אף-פי
החריגות בגוש דן ובירושלים הן ברוב המקרים ממקור תחבורתי. באזור מפרץ חיפה נראים גם חומרים ממקורות תעשייתיים, בדגש על חנקן דו חמצני, בנזן וחלקיקים נשימים קטנים. על פי חוות הדעת של משרד הבריאות שהוגשה למשרד להגנת הסביבה: "זיהום אוויר חריג מעל ערך היעד כרוך בתוספת של תחלואה ותמותה".

בהתאם לסעיף 11 בחוק אוויר נקי (שנכנס לתוקף בתחילת 2011) ראשי השר להגנת הסביבה להכריז על אזור נפגע זיהום אוויר, כאשר מתקיימות בו חריגות מתמשכות או קיים חשש לפגיעה חמורה בבריאות הציבור. הכרזה מחייבת את המשרד להגנת הסביבה להתייעץ עם משרד הבריאות.

תוקף ההכרזה, אם תצא לפועל, היא לשנתיים והשר ראשי יהיה להאריך את תוקפה. לאחר ההכרזה, על הרשויות הרלוונטיות יהיה הכין תוכנית פעולה לנקיטת אמצעים בתחומה לשיפור איכות האוויר ולמניעת הישנות החריגה. התוכנית צריכה לכלול יעדים לשיפור איכות האוויר ודרכים להפסקת החריגה.

תוכנית הפעולה תוגש למשרד להגנת הסביבה תוך שישה חודשים מיום ההכרזה. במידה והתוכנית לא הוגשה בזמן או לא אושרה על ידי המשרד להגנת בסביבה, ראשי השר (לאחר התייעצות עם שר הפנים) להורות לרשות מקומית על הצעדים והאמצעים שעליה לנקוט לצמצום זיהום האוויר בתחומה.
הריבוי הכמותי והמגוון של מקורות הפליטה

בתחילת השנה, כבר, העביר מנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר רוני גמזו, התייחסות ליוזמת המשרד להגנת הסביבה. "במרכז ירושלים, גוש דן ומפרץ חיפה נמצאו חריגות מתמשכות במספר מזהמים. נתוני הספרות המדעית מצביעים בבירור על כך שרמות אילו של מזהמים באוויר מהוות סיכון יתר לתחלואה ותמותה", כותב גמזו לשר להגנת הסביבה.

"מדובר בזיהום שעיקרו מתחבורה – בעיה ההולכת וגוברת ככל שגדלים ריכוזי האוכלוסייה", הוסיף וכתב: "אנו תומכים בהצעה להכריז על אזורים אלו כאזורים נפגעי זיהום אוויר, במיוחד לאור העובדה שהדבר ידרוש התייחסות ספציפית וממוקדת של הרשויות – התייחסות שהיא חיונית ונכונה שתביא לצמצום זיהום האוויר באזורים שהוגדרו".

על פי חוות דעת שהעביר גם ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, למשרד להגנת הסביבה בספטמבר האחרון ניתן להכריז על אזור חיפה כאזור "נפגע זיהום אוויר". "למרות השיפור שחל וההפחתה היחסית בזיהום האוויר בנפת חיפה, המחקרים הפידמיולוגיים (המציגים נתוני תחולה במחלות נשימה ומחלות ממאירות), מצביעים על כך שבאזור זה קיים סיכון בריאותי הנובע מחשיפה למזהמי אוויר", כותב פרופ' גרוטו.

"הריבוי הכמותי והמגוון של מקורות הפליטה באזור חיפה, ריבוי וריכוז האוכלוסייה, המאפיינים הגיאוגרפיים המיוחדים בשלוב עם מכלול הממצאים והנתונים המחקריים, מצדיקים את ההחלטה להכריז על הרשויות באזור כאזור נפגע זיהום אוויר", הוא מוסיף וכותב: "חשוב וחיוני שיושקעו מירב מאמצים לצמצם את זיהום האוויר באזור תוך שאיפה לעמוד בערכי היעד – על מנת לצמצם את השפעתם של המזהמים על בריאות התושבים".

הנה באה הרכבת

ברשויות הנמצאות בשטח האזורים מביעים חשש מהמהלך של המשרד להגנת הסביבה. "המשרד להגנת הסביבה הסתמך על חריגה מערכי הסביבה בנתוני הניטור והדיגום של תחמוצת החנקן בלבד, שנעשו בתחנות הניטור התחבורתית בירושלים: 'כלל' במרכז העיר ו'בר איל'" בשכונת שמואל הנביא. הכרזתו של השר מבוססת על חומר רקע מקצועי הבוחן את הנתונים מהשנים 2008 עד 2010, שאינו עדכני", ציינו בעיריית ירושלים.

לדבריהם, בשנה האחרונה חלו שינויים תחבורתיים מרחיקי לכת בירושלים, בעקבות כניסתה של הרכבת הקלה, ומתחילת השנה בתחנת "כלל" שבמרכז ירושלים, לא הייתה כל חריגה מהתקן החצי שעתי והתקן היממתי של תחמוצות החנקן.

כמו כן, בעירייה טוענים כי הם אינם מוסמכים לתת הוראות לחברות האוטובוסים להשתמש במנוע יורו 5 (בעל רמת זיהום נמוכה). "באם המשרד להגנת הסביבה היה אוכף על אגד ושאר חברות האוטובוסים להשתמש במנוע זה, הרי שרמת זיהום האוויר מתחבורה בירושלים הייתה פוחתת", הוסיפו בעירייה.

כבר פועלים בנחישות ובנחרצות

גם בעיריית תל אביב מתנגדים למהלך. "עיריית תל-אביב-יפו היתה הראשונה בארץ, אשר הכינה לפני כחמש שנים, תכנית אסטרטגית ייחודית ומקיפה לטיפול כולל בזיהום האוויר ברחבי העיר, הן מתחבורה ציבורית והן ממקורות נייחים. תכנית זו הוכנה בשיתוף מלא וביחד עם המשרד להגנת הסביבה, שאף מימן את חלקה הארי של הכנת התכנית. מאז הכנתה, נמצאת התכנית בשלבי מימוש, ואף הוצגה מספר פעמים בפני השר להגנת הסביבה, שר התחבורה וועדות הכנסת השונות, וזכתה לברכתם ותמיכתם", אומרים בעירייה.

לדבריהם, מספר הימים המזוהמים ברחבי העיר הולך ופוחת, מ-90 ימים בשנת 2000 ל-36 ימים בשנת 2010. "אנו מקווים שפעולות אלה, במקביל להמשך יישום התכנית האסטרטגית, יסייעו לשמר את מגמת השיפור בתחום איכות האוויר בעיר ולעמידה ביעדים להם התחייבנו", ציינו.

"בנסיבות אלה, שבהן עיריית תל-אביב-יפו כבר פועלת בנחישות ובנחרצות, וביחד עם המשרד להגנת הסביבה, ועל פי תכנית מאושרת לטיפול בזיהום האוויר ונוכח השיפור המתמשך בו, הרי אין כל מקום להכריז דווקא כיום על אזור תל־אביב-יפו כאזור מוכה זיהום, שבעקבותיו יהיה צורך להכין תכנית פעולה ואמצעים לעניין זה, שבמילא כבר הוכנו וקיימים ואושרו לביצוע על המשרד להגנת הסביבה", הוסיפו עוד בעירייה.

"באשר לגוש דן נציין כי אין זה בסמכותה של עיריית תל-אביב-יפו לפעול ולהכין תכנית מרחבית לכלל גוש דן, ואפילו בשיתוף פעולה עם עיריות אחרות. הכנת תכנית כזו הינה בראייתנו תפקידו הברור והמובן של המשרד להגנת הסביבה, זאת בשיתוף עם משרד התחבורה ומשרדים וגופים ממשלתיים נוספים".

שוקל את עניין ההכרזה
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "טרם התקבלה החלטה. המשרד להגנת הסביבה בחן את הנתונים שבידיו לגבי זיהום אוויר במרכזי הערים והשר שוקל את עניין ההכרזה. לרשויות יצאה הודעה על כך ואנו מצויים בשלב של התייעצות עם משרדי הממשלה הרלוונטיים ועם השלטון המקומי. רק לאחר שלב ההתייעצות יחליט השר להגנת הסביבה האם להכריז מתוקף סמכותו".
 

כתבות קשורות:
Comments