עיר הבה"דים: מחאה מעולם אחר לצד דיון נוסף

פורסם: 14 בנוב׳ 2009, 3:00 על ידי: Sustainability Org
מועד פרסום: 10/11/2009
 
הוועדה המחוזית מחוז דרום דנה היום בתסקיר הסביבתי של עיר הבה"דים שהגיש משרד הביטחון. פעילי מגמה ירוקה כשהם מחופשים לחייזרים: החלטה קריטית שתשפיע על תושבי האיזור ועל אלפי חיילים.
 
פעילי מגמה ירוקה הקימו הבוקר (ג') מיצג בפתח דיוני הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה המתכנסת בקרית הממשלה בבאר שבע. זאת בזמן שהוועדה קיימה דיון מיוחד על התסקיר הסביבתי  משרד הבטחון לקראת הקמת עיר הבה"דים.
 
אנשי מגמה ירוקה הם אלה שעצרו את הטרקטורים בתחילת עבודות העפר להקמת עיר הבה"דים בצומת הנגב, וזאת לאחר שיחד עם אנשי אדם טבע ודין הוצג צו המניעה שהפסיק את אותן עבודות באופן זמני. עבודות העפר התחדשו מאז ובוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה נערך דיון מיוחד על התסקיר הסביבתי של משרד הביטחון.
 
הסטודנטים הפעילים במגמה ירוקה החליטו לעורר פחד מפני ההחלטה להקים את עיר בסיסי ההדרכה הצבאיים בצומת הנגב, הממוקם תשעה קילומטרים מדרום לאזור התעשייה ברמת חובב. פעילות המחאה כללה התחפשות לחייזרים תחת הסיסמה "רוצים תסקיר מדעי ולא מדע בדיוני".
  
"הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום חייבת לזכור שהחלטתה תכריע את גורל איכות חיינו. על הוועדה המחוזית לקבוע עובדה למפעלים ברמת חובב כיצד ומתי תתבצע הפחתת הפליטות ולא להסתפק בכותרות חסרות בשר", אמרה מורן ניזרי רכזת מגמה ירוקה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב בפתח הדיונים. הסטודנטים ממגמה ירוקה מזהירים שהחלטה שתתקבל היום תהיה בעלת השפעות קריטיות הן על תושבי האזור והן על אלפי החיילים העתידים לשרת בעיר הבה"דים.
 
כמו כן, לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בדרום הגישה עמותת טבע ודין השגה משלה על התסקיר משרד הביטחון . לטענתם, התסקיר מבוסס על הנחת מוצא שעל פיה יופחתו הפליטות מרמת  חובב באחוזים של בין 70%- 90%. לדבריהם, הנחה זו לא נבדקה ולא אומתה ולכן יש להתייחס אליה בחשדנות. עוד נטען כי בתסקיר שהוגש אין מודל לחיזוי איכות האוויר בעתיד ויש היעדר התייחסות מספקת לגידול עתידי אפשרי לזיהומי אוויר באיזור רמת חובב.
 
ממשרד הביטחון נמסר בתגובה: "צר לנו על כך שמספר פעילים ירוקים בודדים התבלבלו והפכו את המאבק והסיסמאות למטרה, במקום להשתמש בהם ככלי. מערכת הביטחון ביצעה תסקיר השפעה על הסביבה מקיף באמצעות מיטב המומחים מישראל והעולם. מסקנות התסקיר קבעו באופן חד משמעי כי אין כל מניעה לאכלס את קריית ההדרכה בצומת הנגב. משרדי הבריאות והגנת הסביבה אימצו את חוות דעת התסקיר באופן מלא. צר לנו שקומץ פעילים בודדים עוסקים במסע הפחדה כלפי תושבי הדרום. אנו חוזרים ומדגישים כי קריית ההדרכה לא תאוכלס במועד המתוכנן  (בעוד מספר שנים) עד שלא יבוצעו כל הבדיקות שיאשרו כי אכן לא נשקפת כל סכנה בצומת הנגב".
 
Comments