צעדיו הראשונים של חוק אוויר נקי

נשלח 9 בינו׳ 2011, 1:22 על ידי Sustainability Org

חוק אוויר נקי שנכנס לתוקף מחייב את הגופים המזהמים להפחית את הזיהום ואת המשרד להגנת הסביבה לפקח על היישום – החוק מקנה למשרד יותר סמכויות אך גם יותר חובות

07/01/2011 מרלן-אביבה גרינפטר - אפוק טיימס

אוויר נקי
אזור התעשייה של לאונה (LEUNA) בגרמניה המזרחית דאז. בבתי הזיקוק הצליחו בשנים האחרונות להביא את פליטות תחמוצות החנקן לרמה שהיא נמוכה מאוד יחסית לבתי הזיקוק באירופה – צילום: Sean Gallup/Getty Images
למרות כניסתו לתוקף של חוק אוויר נקי, כנראה יעברו שנים עד שנזכה לשמים בהירים של ממש. המשרד להגנת הסביבה הכין תכנית על פיה 150 המפעלים בעלי פוטנציאל זיהום גדול יעברו לאורך חמש שנים הליך של הפחתת פליטת חומרים מזהמים לאוויר. המפעלים יחד עם המשרד להגנת הסביבה יבחרו את האמצעים העונים להגדרה "הטכניקה המיטבית הזמינה" כפי שנרשם בחוק ובשמו הלועזי BAT-Best Available Technology. כדברי החוק: "הטכנולוגיה והאמצעים האחרים המתקדמים ביותר, המשמשים בתכנון, בבנייה, בהפעלה ובתחזוקה של מקור פליטה".

החוק נחקק בעקבות הצעת חוק פרטית, תולדה של שיתוף פעולה בין ארגוני סביבה - בראשם אדם טבע ודין ושדולת חברי הכנסת הסביבתיים בכנסת ה-16.

כאשר אושר החוק, המתנגדים לו טענו שהוא "נולד בחטא" ושלא ניתן יהיה ליישם אותו. במשרד להגנת הסביבה מאמינים שהתכנית לפיקוח שהתווה המשרד מבטיחה את יישומו. במשך השנה הקרובה יכין המשרד תכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר.

אביבה טרכטמן, ממונה ניטור ודיגום במשרד להגנת הסביבה, אומרת: "כבר רואים תוצאות בשטח במפרץ חיפה בקרב מפעלים הפולטים הרבה חומרים אורגניים לאוויר, ישנה ירידה בפליטה".


אך לא רק מפעלים ותחנות הכוח הם מקור לפליטת מזהמים, כלי התחבורה אף הם מזהמים את האוויר.

מי השחקנים הגדולים בתעשייה?

כל המפעלים בארץ מחויבים לחוק אוויר נקי, יחד עם זאת המשרד להגנת הסביבה יתמקד בשנים הראשונות ליישום החוק במפעלים הגדולים עם פוטנציאל זיהום גדול ביותר. מול מפעלי תעשייה אלה יבצע המשרד להגנת הסביבה עבודה פרטנית ואינטנסיבית של בחינת מספר פרמטרים. על סמך אותה בחינה המפעל יתבקש להטמיע טכנולוגיות מיטיבות. מי שלא זכה להתפקד ברשימת השחקנים הגדולים בתעשייה ימשיך לקבל היתרי פליטה באמצעות רישיון העסק, אך הפיקוח והאכיפה לגבי כלל המפעלים יוגברו, אומרים במשרד.

טרכטמן מסבירה שהמשרד יחל לפעול על פי הוראות לתקופת המעבר מן השיטה הקיימת למתחייב מחוק אוויר נקי. התעשיות עם פוטנציאל זיהום גדול נחלקו לחמש קטגוריות ובמשך חמש השנים הבאות, כל שנה 30 מפעלים יטופלו בצורה יסודית ביותר על ידי המשרד. לדברי טרכטמן הראשונים להיכנס לתוכנית המשרד יהיו 30 מפעלים מתעשיית המתכת. הם ידרשו להגיש בקשה להיתר פליטת מזהמים לאוויר עד ל-1 במרס השנה. לאחר בחינת בקשתם ולימוד התהליך (חומרים, שיטות עבודה, רמת סיכון) של כל מפעל ומפעל יעניק המשרד להגנת הסביבה היתר פליטה לאחר שנקבעו התנאים לכך.

לגבי המפעלים האחרים, הם סווגו על ידי המשרד להגנת הסביבה לשלוש רמות (A,B,C) על פי רמת ההשפעה על הסביבה. סיווג המפעל קובע את רמת הפיקוח שלו וגם מי הגורם שיפקח. הפיקוח על מפעלים שקיבלו סיווג A ו-B יהיה ישירות על ידי המשרד להגנת הסביבה שיקבע את תנאי רישיון העסק. למפעלים שקיבלו את הסיווג C, תנאי הרישיון יקבעו על ידי היחידה לאיכות הסביבה של הרשות המוניציפאלית בתחומה נמצא המפעל. החוק מאפשר למשרד להגנת הסביבה סמכויות אכיפה שלא היו בידיו לפני כן.

תחנות הכוח לייצור חשמל מטופלות באופן שונה. בשבוע האחרון חתם השר להגנת הסביבה גלעד ארדן על צווים המחייבים את ראשי חברת החשמל להתקין בשנים הקרובות מתקנים להפחתת פליטות על גבי התחנות הקיימות, בעיקר הפחמיות. השר נימק את צעדיו בכך שכיום ישנו פער של כ-10 שנים בין רמת הפליטה לאוויר מתחנות הכוח בישראל לזו שבמדינות אירופה. "יישום הצווים יצמצם את זיהום האוויר בישראל ב-40 אחוז בערך, מדובר בצעד בעל השלכות בריאותיות מרחיקות לכת", אמר השר ארדן.

החוק החדש וזיהום מתחבורה

אף כי התחבורה אינה מהווה בסיכום הכללי של זיהום אוויר בישראל מרכיב משמעותי, בערים גדולות שאין בסביבתן הקרובה תעשייה או תחנת כוח, פליטות מזהמים מתחבורה מהווים עד 80 אחוז מסך הזיהום.

אמיר זלצברג, מרכז זיהום אוויר מכלי רכב במשרד להגנת הסביבה, מסביר שהחוק נותן למשרד סמכויות חדשות אך גם מציב חובות שלא היו לו לפני כן. למשרד ישנה הסמכות לקבוע אי כניסה של כלי רכב חדשים לארץ אם הם מזהמים. יבואני הרכב חייבים לפרסם את הדירוג האנרגטי של כלי הרכב המיובאים.

המשרד יכול לחייב את מכוני הרישוי להחמיר עם בדיקות של פליטת מזהמים מכלי רכב הנבדקים לחידוש רישיון הרכב. לגבי טיב הדלק, עד היום לא ניתנה למשרד להגנת הסביבה הסמכות לקבוע את מאפיני הדלק המחייבים את ספקי הדלק לתחבורה וגם הדלק שאינו משמש לתחבורה (למשל, לתעשייה).

המשרד יטיל בשנה הקרובה על הרשויות המוניציפאליות חובה להכין תכנית להפחתת זיהום אוויר בתחום השיפוט של הרשות. זלצברג מציין שהתכנית יכולה לכלול עידוד תחבורה ציבורית ושימוש בכלי רכב בעלי פליטת מזהמים נמוכה (היברידיים או חשמליים למשל). לגבי רשויות חלשות, זלצברג מסביר שהמשרד להגנת הסביבה יסייע להן גם בהתוויית התכנית וגם במימון הנדרש.

למשרד ישנה מכוח החוק, הסמכות לקבוע אגרות זיהום לבעלי כלי רכב לפי סוגם וגם אגרות גודש כדי להפחית את העומס על הכבישים.

לגבי כלי רכב "נקיים", לדברי זלצברג קיימת תכנית המעודדת נהגי מוניות לעבור לכלי רכב היברידיים, כמו במדינות רבות בארה"ב ובטוקיו שביפן.

איכות אוויר בישראל -

הגלגל לא הומצא מחדש בכתיבה וביישום החוק, חלק ניכר מסעיפיו הרבים ובעיקר סעיפים בתקנות לחוק נקבעו על פי "הדירקטיבה" האירופית. בנוסח החוק שאושר סופית בשנת 2008 נאמר: "חוק זה מטרתו להביא לשיפור של איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את זיהום האוויר, בין היתר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת". בהמשך מתייחס החוק לאיכות חייהם של בני אדם, להגנה על הסביבה וגם למגוון הביולוגי ופרק המטרות מסתיים במילים: "למען הציבור ולמען הדורות הבאים ובהתחשב בצורכיהם."

בסעיף הדן בערכי איכות האוויר נרשם בחוק: "הם [ערכי האיכות] ייקבעו, בין היתר, בהתאם להוראות הקבועות באמנות בין -לאומיות שלישראל צד להן, ובתשומת לב, בין היתר, לערכים מקבילים לערכי איכות האוויר הנהוגים בקרב המדינות המפותחות בעולם. הערכים ייקבעו גם בהתאם להמלצות ולהנחיות שפרסמו ארגונים בין-לאומיים, לרבות ארגון הבריאות העולמי, בעניינים אלה". אכן טרכטמן מסבירה שהחל מה-1 בינואר 2011 במפעלים שנבחרו על ידי המשרד להגנת הסביבה יהיה הטיפול פרטני, "בהתאם לעקרונות של IPPC (מדעני הפנל הבין ממשלתי לשינויי אקלים).

המחוקק נתן את דעתו לכך שרמות הזיהום המותרות תשתנה במשך הזמן. המחוקק קובע: "השר [להגנת הסביבה] יבחן מעת לעת, ולפחות אחת לחמש שנים, את הצורך בעדכון ערכי איכות האוויר שקבע", זאת כדי לאפשר לשפר באופן מתמיד את איכות האוויר.

הקשר בין זיהום אוויר לבריאות

בארץ אין עדיין מחקר ארוך טווח של השפעת זיהום האוויר על הבריאות אבל כן נמצא קשר בין זיהום מחלקיקים לריבוי מקרי אסטמה אצל ילדים.

אחד המחקרים הראשונים שנעשו על הקשר בין זיהום אוויר לבריאות היה בשנת 1993 בלונדון. המחקר בדק לאורך 17 שנה 8,000 איש שהיו חשופים לריכוזים שונים של חלקיקים בעלי קוטר של 2.5 מיקרומטר ומטה. המחקר גילה כי הסיכוי למוות מוקדם של החשופים לזיהום היה גבוה ב-26 אחוז לעומת אוכלוסייה שנחשפה לריכוזי חלקיקים נמוכים.

בשנת 2005 ד"ר מייקל ג'רט מאוניברסיטת דרום קליפורניה קבע שקיים קשר מסוים בין זיהום מחלקיקים לבין מוות הנגרם מהתקף לב או מסרטן הריאות. באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, ד"ר פרדריקה פררה ממרכז הילד באוניברסיטה קבעה שיש קשר בין האוויר שנושמים הילדים לבין הפרעות לימוד ואף לבין היפר-אקטיביות.

בשנה שעברה התפרסם מחקר בטייוואן שאותו ערך ד"ר ציאנג-ג'ו קואו (Chian-Jue Kuo) המגלה כי ישנו קשר בין התאבדויות לזיהום אוויר. המחקר נעשה על 163,000 תלמידי תיכון והמעקב נמשך 12 שנה. התגלה כי מקרי ההתאבדות בקרב חולי אסטמה הנגרם מזיהום אוויר היה אחד ל-1,000 לעומת חמישה מקרי התאבדות ל-10,000 באוכלוסיית הביקורת.

לכתבה באפוק טיימס


כתבות קשורות:
תקנות האגרות נקבעו לקראת הפעלת חוק אוויר ב-2011
מקדימים את יישום "חוק אוויר נקי" באזור התעשייה רמת חובב
האם המדינה ערוכה לחוק אוויר נקי?
רוב הישראלים חשופים עדיין לזיהום אוויר קטלני בגלל השימוש המתרחב במכוניות פרטיות
יש זמן: זיהום האוויר יכול לחכות
די בכמה שעות של זיהום אוויר כדי לגרום מוות לחולי לב
העלות החיצונית לכלכלת המדינה מזיהום אוויר הנפלט מכלי רכב נאמדת בכ-6% מתוצר המדינה
ביהמ"ש העליון: זיהום האוויר מסכן את בריאותם של התלמידים - על העירייה ומשרד החינוך למצוא פתרון מיידי
שלמו 320 אלף שקל - וקבלו רשיון לפלוט מזהמים
מהיום - מפעלים גדולים יצטרכו לקבל אישור לזיהום חריג
האוצר: תנו לחברת החשמל להמשיך לזהם
החמרה בפיקוח ובאכיפה על מפעלי תעשייה בארץ
עו"ד אריה נייגר: "אי אפשר להוציא לחם מן הארץ בלי לזהם"
בין סביבה למחזור כספי
גלעד ארדן, השר להגנת הסביבה: "אנשים ייכנסו כאן לכלא על עבירות סביבתיות"
"יש שינוי דרסטי בהתייחסות של התעשיינים לסביבה - כי אין להם ברירה"Comments