עיריית ת"א תטפל בזיהום של תע"ש - ותבנה יחידות דיור

פורסם: 7 ביוני 2012, 7:55 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 7 ביוני 2012, 7:55 ]
מאת צפריר רינת, 5/6/2012
 

לאחר שנים ארוכות שבהן חלחל לכמות גדולה של מי תהום באזור גוש דן, מסתמן לראשונה פתרון לזיהום החמור המוסיף להתפשט ממתחם שבו היה בעבר מפעל של תע"ש, בגבול תל אביב וגבעתיים. עיריית תל אביב החליטה לקדם בעצמה את השלב הראשון והדחוף של טיפול במוקד הזיהום, לפי הנחיות רשות המים. לעירייה אינטרס כלכלי ברור בפרויקט, משום שברצונה לבנות מאות יחידות דיור ובתי ספר במתחם המדובר - שטח נטוש בדרך השלום, סמוך לבית הקברות נחלת יצחק.

בדיון שנערך בחודש שעבר בעירייה תל אביב, בהשתתפות בכירים בעירייה, במינהל מקרקעי ישראל וברשות המים, סוכם שהעירייה תפעל כבר בחודשים הקרובים לביצוע השלב הראשון לטיהור השטח, ותיקח על עצמה חלק משמעותי במימון הפרויקט, הנאמד ביותר משלושים מיליון שקלים. השלב הראשון כולל הפעלת מתקנים שיחדירו לקרקע חומרים שיפרקו את הזיהום הנמצא בקרקע ובמי התהום וימנעו את המשך התפשטותו.

במתחם המדובר היה בעבר מפעל נשק של תע"ש. לאחר שהמפעל פונה לפני כ-13 שנים, נערכו במקום סקרים והתברר שהוא יצר זיהום כבד שמתפשט מהקרקע למי התהום ומשם לאזורים נרחבים בגוש דן. נוסף על כך, התברר שחלק מהזיהום הופך לגזים הנפלטים דרך הקרקע למרתפים וחניונים תת-קרקעיים באזור.

עיריית תל אביב קידמה בשטח שבו מדובר תוכנית להקמת 850 יחידות דיור, שטחי מסחר גדולים ובית ספר, האמורה להכניס לקופתה כסף רב שהיא תקבל מהיזמים שיבנו במקום. אולם, לא ניתן היה לצאת למכרז לבנייה בשטח בגלל הזיהום. "מדובר בבעיה המשפיעה על עוד תוכניות בנייה באזור", ציינה במהלך הדיון בעירייה ראש אגף איכות מים ברשות המים, שרה אלחנני, "במסגרת פרויקטים אלה צריך לשאוב מי תהום על מנת להקים קומות מרתף. הדבר מושך אליהם את הזיהום מאזור מתחם תע"ש".

על פי התוכנית שקבעה רשות המים בהמלצת יועצים מארצות הברית, יש לטפל בזיהום בשני שלבים. בשלב הראשון, ההכרחי להתחלת עבודות בנייה במקום, יוחדרו כאמור חומרים מפרקי זיהום במתחם תע"ש. בשלב השני, שאמור להתנהל שנתיים מאוחר יותר, יישאבו מים מזוהמים ויטוהרו כדי למנוע התפשטות של מי תהום מזוהמים לאתרים נוספים. לאחר שהתברר שהמדינה לא מעמידה את התקציב הנדרש לניקוי השטח, החליטה העירייה להיות מעורבת בביצוע השלב הראשון והדחוף של הטיפול בזיהום. "ערך הקרקע במקום נותן הצדקה כלכלית לעלות הטיפול בזיהום", ציין מנכ"ל העירייה, מנחם ליבה.

לפי סיכום הדיון, ברוב עלויות השלב הראשון תישא עיריית תל אביב - הבעלים העיקריים של השטח. עדיין לא ברור איך יושג המימון לשלב השני הכולל הפעלה שוטפת של מתקני שאיבת מים. ההערכה היא שעלות פעילות זו תגיע לשמונה מיליוני שקלים בשנה, על פני תקופה של שלושים שנה. בכוונת העירייה להטיל את מימון פרויקט מתמשך זה על תאגיד המים העירוני "מי אביבים", ולבקש מהמדינה להשתתף אף היא במימון.

 

לכתבה בהארץ

 
 
Comments