מהו מוצר ירוק?

פורסם: 25 במרץ 2012, 7:21 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 25 במרץ 2012, 7:22 ]

קשה יהיה להציע לציבור מוצרים ירוקים אם הכדאיות הכלכלית תהיה מוטלת בספק. מדד חדש ינסה לעזור לצרכנים ולחברות

אפרת קלמר | 25/3/2012
 
תגיות: צרכנות ירוקה
כצרכנים בישראל של 2012, אנו נתקלים ביותר מוצרים הנושאים כותרות כגון: "מוצר ירוק", "מוצר אקולוגי" או "מוצר ידידותי לסביבה". מה עומד מאחורי הכותרות הללו? האם כצרכנים אנו יכולים לקבל החלטות בעלות אופי סביבתי בהתבסס על הצהרות היצרנים על גבי המוצרים?

במסגרת כנס "סביבה 2050" (ביום שלישי הקרוב) אציג מדד, המפותח במסגרת מחקר לתואר שני בבי"ס פורטר ללימודי הסביבה שבאוניברסיטת תל אביב, להערכת מידת הקיימות של מוצר. מדובר במדד שיוכל להוות כלי יישומי, מקיף אך עם זאת פשוט יחסית, בר השוואה ואפקטיבי, בבואנו להעריך את מידת הקיימות של מוצר.

בהתאם למטרה זו, המדד מכיל התייחסות לכל הזוויות שיש לבחון במוצר, ומתרגם אותן לשאלות ישירות עליהן ניתן לענות בעזרת מידע ממקורות מגוונים: החברה היצרנית, הרשויות, ניתוח מחזור חיים, סקר בקרב המשתמשים במוצר ונתונים אזוריים.

המדד בוחן את השפעת השחקנים השונים (יצרנים, צרכנים ורשויות) ויחסי הגומלין ביניהם על מידת הקיימות של המוצר. מטרת המדד היא לבטא בפשטות יחסית את מידת ההשפעה של מוצר על הסביבה ולהועיל הן ליצרנים והן לצרכנים בתהליך קבלת החלטות. ההיבט הסביבתי של המדד: נמצא כי הראייה הנכונה והמקיפה ביותר של השפעות מוצרים הינה על ידי בחינת ההשפעות לאורך כל שלבי מחזור החיים שלהם (LCA).

לפיכך, המדד בוחן שלושה שלבים עיקריים בחיי המוצר: שלב הייצור (כולל שלב איסוף חומרי הגלם), שלב השימוש במוצר ושלב סיום חיי המוצר. כל אחד מהם צריך להיעשות באופן שהוא בר קיימא בפני עצמו, וכן לתמוך בשלבים הבאים שיוכלו גם הם להיות בני קיימא.
רווח כפל

ההיבט הכלכלי של המדד: כל חברה יצרנית מודדת את פעילותה לפי קריטריון של רווחיות. בדרך כלל חברות יבדקו את הרווחיות של תהליך ייצור, קו מוצרים או ייצור כל מוצר בפני עצמו. כל אחד מאלה לא יוכל להיות בר קיימא לאורך זמן אם כדאיותו הכלכלית תהיה מוטלת בספק.

בראייה כלכלית-סביבתית, המטרה והאתגר היא להשיג דיבידנד כפול, ולהגיע למצבים של תועלת כלכלית וסביבתית בו זמנית (מצבי win-win). היכולת להגיע למצב של השגת תועלת כלכלית וסביבתית בו זמנית מצויה (ולעיתים אף חבויה) תחת קטגוריות שונות של ניהול חברות, והמדד בוחן עד כמה חברות מנצלות הזדמנויות אלה.

למדד מסוג זה חשיבות רבה לגיבוש מדיניות עתידית בפיתוח מוצרים המיועדים לצריכה הן בישראל והן מחוצה לה. הטמעת מדד כזה הינה צעד היכול לעזור בהשגת מטרות של צריכה מקיימת וצמיחה ירוקה. מדיניות מכוונת של המשרד להגנת הסביבה, אשר תחנך ותעודד פירמות ישראליות להשתמש במדד מסוג זה כבר בשלב פיתוח מוצריהן, ולפרסמו באופן ברור על גבי אריזות המוצרים בשלב השיווק תהווה התקדמות עצומה במיצוב ישראל כמובילה בקידום היבטים סביבתיים בתעשייה.

המחקר נעשה במסגרת לימודים לתואר שני – בי"ס פורטר, אוניברסיטת ת"א, בהנחיית: פרופ' יהודה כהנא, ד"ר ורד בלאס וד"ר שחר דולב ויוצג לקהל ביום שליש ה27.3.12 במסגרת כנס "סביבה 2050".

 
 
Comments