Waste = Food הסרט המלא

נשלח 25 במאי 2011, 23:13 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 18 ביוני 2011, 6:26 ]
מאת:, תאריך פרסום:1/5/2011
 
לסרט המלא Food=Waste לחץ כאן או כאן או כאן
 
Cradle to Cradle Design - תכנון ועיצוב "עריסה לעריסה"
עיצוב "עריסה לעריסה" מקבל את השראתו מהטבע – בו אין מקום למושג "פסולת", מכיוון שבטבע פסולת = מזון.
עיצוב "עריסה לעריסה" הינו ה"תיקון" לתפיסת העולם של "עריסה לקבר" (Cradle to Grave) – לפיה מחזורי החיים של מוצרים אינם באמת מחזוריים, אלא ליניאריים, או מחזוריים למחצה, מכיוון שבסיום השימוש בהם, מגיעים המוצרים לערימות הפסולת ולמטמנות, הרחק מהעין.
שיטת ה-"עריסה לקבר" עשויה בהחלט להיתפס כבעיית תכנון יסודית, ולא כתוצאה הבלתי-נמנעת של צריכה ופעילות כלכלית.
תכנון ועיצוב נכונים יכולים להפוך את מערכות הייצור והצריכה לכוח מחייה, ולא מזיק.
שיטת "עריסה לעריסה" הינה פרדיגמה תכנונית - עיצובית המתמקדת בחדשנות על מנת להעצים את איכות המוצרים.
מטרותיו של עיצוב "עריסה לעריסה" הינם לאפשר זרימה מעגלית של חומרי גלם השייכים למעגל הטכני או הביולוגי, תוך יצירת השפעה חיובית על בריאות האדם והסביבה.

השיטה מבחינה בין שני סוגי מחזורי חיים של מוצרים או חומרים: מוצרי צריכה ומוצרי שירות:
- מוצרי צריכה (כגון חומרי ניקוי) עוברים טרנספורמציה בזמן שימוש. לכן הם נועדו למעגל הביולוגי כשהם בטוחים לסביבה, מתכלים או מתחדשים ביולוגית.
- מוצרי שירות (כגון כיסא משרדי) לא משתנים בזמן השימוש. הם נועדו למעגל הטכני, מיוצרים מחומרים מתמחזרים ומעוצבים לפירוק ושימוש מחדש בתוך המעגל הטכני.
 
תכנון על פי עקרונות "עריסה לעריסה" הינו שיטה תפעולית עובדת, מדידה ומוכחת. במסגרת זו ניתן לבנות מערכות כלכליות ובהן מוצרים, בניינים ושירותים המטהרים אוויר, אדמה ומים, משתמשים באנרגיה הסולארית הקיימת, אינן מייצרים כל פסולת רעילה וחוגגים את מגוון המינים: מערכות כלכליות שעושות שימוש בחומרים בטוחים, בריאים ומזינים, או מתמחזרים תמידית, המטיבים עם האדם והסביבה.
 
 
Comments