הוקם מרכז ידע לגיבוש מדיניות להיערכות מדינת ישראל לשינויי אקלים

נשלח 5 ביוני 2011, 5:24 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 12 ביוני 2011, 0:16 ]
מקור: דובר המשרד להגנת הסביבה, תאריך עדכון: 18/05/2011
 
המשרד להגנת הסביבה הקים מרכז ידע להיערכות מדינת ישראל לשינויי אקלים. זאת, במטרה לגבש מדיניות והמלצות אופרטיביות לצעדים המתחייבים בעקבות שינויי האקלים, באופן שיקטין את הנזקים הצפויים מתהליך ההתחממות החל גם בישראל.
 
עבודת מרכז הידע, הכוללת ריכוז של הידע הקיים בנושא, המרה של הידע למסמכי מדיניות והטמעתו בעבודה של משרדי ממשלה שונים, תשמש בסיס לתכנית לאומית להיערכות ישראל לשינויי אקלים, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 474 שהתקבלה ביוני 2009.

לצורך ניהול מרכז הידע התקשר המשרד להגנת הסביבה עם אוניברסיטת חיפה, שתרכז את עבודת המרכז בהנחיית המשרד ובמימונו, בשיתוף עם אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון ומוסד שמואל נאמן. בראש המרכז עומד פרופ' מרדכי שכטר מאוניברסיטת חיפה.

המרכז יתמקד בשבעה תחומים עיקריים

  1. שינויי האקלים הצפויים בישראל בין שנת 1990 לשנים 2010, 2020, 2030 2040 ו- 2050.
  2. השלכות שינויי אקלים על בריאות הציבור;
  3. השלכות שינויי אקלים על משק המים;
  4. השלכות שינויי אקלים על המגוון הביולוגי;
  5. השלכות שינויי אקלים על אופי הבניה העירונית;
  6. השלכות שינויי אקלים על כלכלת ישראל;
  7. השלכות שינויי אקלים על נושאים גיאו-אסטרטגיים הקשורים עם שכנותיה של מדינת ישראל.

מטרות מרכז הידע הישראלי הן:

  • להיות מוקד הידע המקצועי המוביל בישראל בנושא שינוי האקלים, השלכותיו וההיערכות האופטימאלית אליו;
  • לשלב ידע זה במערכים האסטרטגיים של המגזרים הציבוריים, החברתיים, הכלכליים והסביבתיים בארץ;
  • לשווק את הידע המצטבר במדינות בעלות מאפיינים דומים לישראל ושיש להן צורך בידע הישראלי.

יש לציין, כי בעבר כבר פרסם המשרד להגנת הסביבה דו"ח ראשוני מקיף על ההשלכות של שינויי האקלים על ישראל "היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים", ומטרת השלב הנוכחי להרחיב נושאים ספציפיים בעלי חשיבות מיוחדת ולגבש דרכי פעולה של ממש.

מקור: המשרד להגנת הסביבה
קישורים נוספים

שינוי אקלים
"היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים"

כתבות קשורות:

Comments