ארדן לשטייניץ: אל תפחית את המכס על מוצרי בשר

פורסם: 8 במאי 2012, 8:24 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 9 במאי 2012, 10:01 ]

הפחתת המכסים כלולה במסקנות וועדת קדמי

מאת איתי טרילניק, 8/5/2012
 

השר להגנת הסביבה פנה היום לשר האוצר יובל שטייניץ, וביקש שלא להפחית את המכס על עגלים חיים, בשר בקר וצאן, כפי שהומלץ בוועדת קדמי להפחתת מחירי המזון. זאת, בשל העלייה הצפוייה בצריכת מוצרי בשר בעקבות הפחתת המכסים והוזלתם בשל כך. על פי המכתב, הנזק מעלייה בצריכת מוצרי הבשר יגרם מעלייה בפגיעה הסביבתית בגידול בעלי החיים, עלייה בתחלואה במחלות לב וסרטן, וכן בצער בעלי החיים, המובלים חיים בספינות מיוחדות לכך לשחיטה בארץ.

הוועדה, בראשות מנכ"ל משרד התמ"ת שרון קדמי, מונתה לדון במחירי המזון, על רקע "מחאת הקוטג'" והמחאה החברתית בכלל. בין ההמלצות הוועדה הכללה של הפחתת מכסים ומסים שונים על מוצרי מזון מיובאים, על מנת להוזיל את מחירם. ואולם, מספר ארגוני סביבה מחו על הכוונה להפחית את המכסים על מוצרי בשר, ופנו לארדן ולשטייניץ בבקשה שלא לאשר את "רפורמת הקוויאר", בלשונם.

זאת, בשל נזקי תעשיית הבשר העולמית לסביבה, והחשש כי הפחתת המכסים תגרום לעלייה בצריכה. על פי מחקרים של האו"ם והבנק העולמי שצוטטו במכתב הארגונים, תעשיית הבשר אחראית לכ-18% מפליטות גזי החממה בעולם, וניתן היה להגיע ליעדי הפחתת הפליטות שנקבעו באמנות השונות על ידי צמצום צריכת הבשר בעולם בכרבע.

בנוסף צוטטו מחקרים הקושרים בין צריכת בשר אדום למחלות לב, השמנה וסרטן. בנוסף נטען כי שתעשיית הבשר גורמת לבזבוז משאבי קרקע ומים, שכן היא יעילה פחות בייצור מזון מגידול צמחי מאכל.

"עידוד הייבוא והצריכה של בשר בקר יש בהם כדי לתרום לאפקט החממה ולהגדיל במידה משמעותית את טביעת הרגל הפחמנית של מדינת ישראל. זאת, בניגוד לרוח החלטה מס. 2508 של הממשלה מיום 28.11.2010 להפחתת פליטות גזי חממה", כתב ארדן. "יישום המלצות הוועדה להפחתת המכסים על מוצרי בשר אדום ובכך עידוד צריכתם, יוביל לתחלואה מוגברת, עלייה בהוצאות על בריאות ועלייה ביוקר המחייה. זאת, בניגוד לכוונה העומדת מאחורי המלצות ועדת טרכטנברג".

לכתבה בדהמרקר


כתבות קשורות:

האם התיאבון שלנו לבשר הורס את כדור הארץ?
לכתבה ולדוח של Worldwatch
לדוח של NASA

 
 
Comments