מצביעים ירוק – בחירות 2013

פורסם: 16 באוק׳ 2012, 13:52 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 16 באוק׳ 2012, 13:53 ]
מאת אוהד קרני, פורסם בבלוג ירוק ונוצץ

ירוקים ומתלבטים למי להצביע? רוצים לדעת איזו מפלגה מטמיעה עקרונות סביבתיים במצע לכנסת הבאה? אילו מועמדים חורטים על דגלם את עיקרי הקיימות? מהו רקורד העשייה הירוק של הסיעות השונות?

ירוק ונוצץ עושה בשבילכם את העבודה ומרכז את כל המידע הרלוונטי על הפעילות הירוקה של המפלגות השונות המתמודדות לכנסת ה-19.

רוצים להשפיע יותר? התפקדו למפלגות והשפיעו מבפנים!

רוצים מידע נוסף על פעילות הסיעות וחברי הכנסת? הכנסו לאתר הכנסת הפתוחה.

חושבים שמשהו חסר או דורש תיקון? שלחו הודעה או השאירו תגובה למטה…
 • מצע לכנסת ה-18: אין אזכור לנושאים סביבתיים
 • מצע לכנסת ה-19: טרם פורסם
 • ח"כים ומועמדים ירוקים בולטים: ח"כ גלעד ארדן (השר להגנת הסביבה, חתן פרס הגלובוס הירוק, קידום חקיקה ותקצוב יוזמות סביבתיות רבות)
 • פעילות סביבתית בשנים האחרונות: חקיקה ויוזמות חקיקה סביבתית משמעותית ביוזמת המשרד להגנת הסביבה כולל חוק האריזות, חוק פסולת אלקטרונית, חוק מרשם פליטות, חוק קרקעות מזוהמות ועוד. תקצוב יוזמות להפחתת פליטת גזי חממה, קציר מלח בים המלח, הפרדת פסולת ומחזור, חדשנות סביבתית ועוד. מנגד קידמה המפלגה את הרפורמה בתכנון אשר ספגה ביקורת גורפת מצד ארגוני הסביבה.
 • דירוג סביבה ופיתוח בר קיימא בכנסת הפתוחה: 1%+
 • דירוג הקיימות בכנסת הפתוחה: 5%-

 • מצע לכנסת ה-18: פרק בנושא הגנת הסביבה הכולל התחייבויות לקידום חוק יסוד להגנת הסביבה, החמרת ענישה למזהמים, יישום התוכנית להלאומית להקטנת זיהום האוויר, הגברת התפלת מים, הגנה על החופים ושיקום ים המלח, יישום חוק קרקעות מזוהמות, מאבק בשינוי האקלים, קידום הפרדת פסולת ומיחזור, קידום אנרגיות מתחדשות, חיזוק ופיתוח המרקם העירוני בערים קיימות, הטמעת צדק חלוקתי ובין דורי בניצול משאבי הטבע וקידום חינוך סביבתי.
 • מצע לכנסת ה-19: טרם פורסם
 • ח"כים ומועמדים ירוקים בולטים: ח"כ איתן כבל (חוק אכיפה סביבתית, תיקונים 9 ו-18 לחוק צער בע"ח, הצעות חקיקה לשמירת החופים, הגברת מחזור ושמירה על עתודות הגז), אופיר פז פינס (הצעות חקיקה בתחומי קרקעות מזוהמות, אנרגיה מתחדשת, צער בע"ח ועוד)
 • פעילות סביבתית בשנים האחרונות: קידום חקיקה בנושאי אכיפה סביבתית, אנרגיות מתחדשות, קרקעות מזוהמות, חסכון במים והתייעלות אנרגטית, הקמת חוג סביבתי רעיוני
 • דירוג סביבה ופיתוח בר קיימא בכנסת הפתוחה: 14%+
 • דירוג הקיימות בכנסת הפתוחה: 15%+

 • מצע לכנסת ה-18: פרק העוסק בשמירה על הסביבה הכולל התחייבויות לשמירת מעמדה של מערכת התכנון, הגדלת התפלת מים ושיקום נחלים, הגדלת ההשקעות בתחבורה ציבורית, שימור השטחים הפתוחים, ריכוז אזורי תעשייה וחלוקה הוגנת של ארנונה מהם, קידום התייעלות אנרגטית ואנרגיות מתחדשות, קידום חינוך סביבתי, הגברת אכיפה של חקיקה סביבתית
 • מצע לכנסת ה-19: פורסמה תוכנית פעולה סביבתית הכוללת התחייבויות מדיניות של תכנון בר-קיימא לשימור שטחים פתוחים ותמרוץ בנייה ירוקה, הגדלת ההשקעה בתחבורה ציבורית, הגדלה משמעותית של קיבולת ההתפלה, הגדלת ההשקעה במו"פ סביבתי, הגדלת השימוש באנרגיות מתחדשות, פעולה להקטנת זיהום האוויר ופליטות הפחמן, פעילות ממוקדת להקטנת הזיהום במפרץ חיפה ובאזור רמת חובב וקידום שימוש בגז טבעי.
 • ח"כים ירוקים בולטים: יוחנן פלסנר (חוק אכיפה סביבתית, תיקון 26 לחוק הגה"ס לחסכון במים)
 • פעילות סביבתית בשנים האחרונות: תמיכה בחקיקה סביבתית, קביעת יעד ממשלתי לשימוש באנרגיות מתחדשות
 • דירוג סביבה ופיתוח בר קיימא בכנסת הפתוחה: 12%+
 • דירוג הקיימות בכנסת הפתוחה: 14%+

 • מצע לכנסת ה-18: פרק העוסק בהגנת הסביבה וצדק סביבתי הכולל התחייבויות לעצירת הפרטת קרקעות ולחלוקה שווינית של השימוש בהן, גיבוש תוכנית לאומית להגנת בריאות הציבור מפני מפגעים סביבתיים, אכיפת החוקים למניעת זיהום ופגיעה בסביבה והחמרת הענישה, החמרת ההגבלות על שימוש בכימיקלים בחקלאות, קידום החיסכון באנרגיה והשימוש באנרגיה נקייה, הקמתה של רשות לאומית להגנת החי, אשר תהיהכפופה למשרד להגנת הסביבה, קידום חקיקה להגברת פיקוח על ניסויים בבעלי- חיים, חיבור כל הערים והיישובים לביוב ומתקני טיהור שפכים, מתן עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על חשבון צמצום השקעות בכבישים, פיתוח תחבורת אופניים, פיתוח תחבורה ציבורית בפריפריה וישובים ערביים, הגנה בחוק ובהוראות התקציב על מרכזי הערים כסביבות מגורים ותרבות, הפסקת הפרטת התשתיות הסביבתיות, איסור הקמת אנטנות סלולריות בצמידות לבתימגורים, לבתי ספר ולגני ילדים, ביטול הפטור הגורף שיש לצבא מיישום חקיקה סביבתית והכפפת הצבא והתעשיותהצבאיות לכללי התכנון הכלליים.
 • מצע לכנסת ה-19: ללא שינוי
 • ח"כים ירוקים בולטים: ח"כ ד"ר דב חנין (חוק אכיפה סביבתית, חוק התייעלות אנרגתית, תיקון 26 לחוק הגנת הסביבה, לחסכון במים, תיקון לחוק הקסדה, תיקונים 9 ו-18 לחוק צער בע"ח, תיקון למתן הטבות מס לבתי ספר שדה, הצעות חקיקה לשמירת החופים וצמצום זיהום אוויר)
 • פעילות סביבתית בשנים האחרונות: קידום חקיקה סביבתית אשר הובילה בין השאר לחקיקת חוק שמירת הסביבה החופית, חוק המזהם משלם (אכיפה סביבתית) וחוק אוויר נקי.
 • דירוג סביבה ופיתוח בר קיימא בכנסת הפתוחה: 36%+
 • דירוג הקיימות בכנסת הפתוחה: 22%+

 • מצע לכנסת ה-18: פרק נרחב העוסק בצדק סביבתי הכולל התחייבויות לקידום חוק צדק סביבתי, הקמת מועצה לאומית לסביבה סוציו-אקולוגית בת קיימא, קידום חינוך סביבתי, נגישות למידע סביבתי ושיתוף ציבור בתכנון, איוש ותקצוב נציבות הדורות הבאים, הטלת מיסים ירוקים, אישרור אמנות סביבתיות בינלאומיות, השקעה בתחבורה ציבורית והפעלתה בשבת, השקעה בתשתית לאופנים ותמרוץ להקטנת נסועה ברכב פרטי, קידום התייעלות אנרגטית, הנגת תעריף חשמל פרוגרסיבי, קידום אנרגיה מתחדשת, איסור הקמת תחנות כוח מבוססות דלקים מחצביים, פיקוח ובקרה ציבוריים על אנרגיה גרעינית, הגברת החקיקה והאכיפה כנגד מזהמים, הגברת השימוש במים מותפלים מושבים ואפורים, תמרוץ להקטנת הפסולת והגדלת המיחזור, קידום תפיסת תכנון המבוססת על פיתוח בר-קיימא וצדק חלוקתי, עידוד בנייה ירוקה ובנייה רוויה, שימור שטחים פתוחים והכרזה על שמורות טבע, שיקום ים-המלח, פעילות כנגד מינים פולשים, שימור מבנים ואתרים היסטוריים, פקוח ושיקיפות מוגברים בהקמת אנטנות סלולאריות, העברת סמכויות חוק צער בעלי חיים למשרד להגנת הסביבה, צמצום הניסויים בבעלי חיים באקדמיה ובמחקר, סגירת חוות מזור, איסור שימוש בבע"ח לצורך מסחר, בידור או ספורט, תמיכה בארגוני סיוע לבע"ח.
 • מצע לכנסת ה-19: טרם פורסם
 • ח"כים ומועמדים ירוקים בולטים: ח"כ ניצן הורוביץ (חוק התייעלות אנרגטית, תיקון 9 לחוק צער בע"ח, תיקון 26 בחוק הגה"ס לחסכון במים, הצעות בתחומי שמירת חופים, שטחים פתוחים, זיהום קרקע, צער בע"ח)
 • פעילות סביבתית בשנים האחרונות: ייזום וקידום מספר הצעות חקיקה סביבתיות כולל חוק קרקעות מזוהמות, שמירת שטחים פתוחים ועוד
 • דירוג סביבה ופיתוח בר קיימא בכנסת הפתוחה: 28%+
 • דירוג הקיימות בכנסת הפתוחה: 33%+

 • מצע לכנסת ה-18: פסקה הכוללת התחייבויות לחקיקת חוק יסוד להגנת הסביבה ברוח היהדות, חוק למדיניות לאומית לשמירת שטחים פתוחים, חוקים הקשורים בטיפול בפסולת, איכות המים, איכות האוויר, טיפול בחומרי הדברה, וזיהום הים ממקורות יבשתיים וקידום חינוך סביבתי
 • מצע לכנסת ה-19: טרם פורסם
 • ח"כים ומועמדים ירוקים בולטים: לא ידוע
 • פעילות סביבתית בשנים האחרונות: לא ידוע
 • דירוג סביבה ופיתוח בר קיימא בכנסת הפתוחה: 2%-
 • דירוג הקיימות בכנסת הפתוחה: 8%-

 
 
Comments