סדרי עדיפות לאומית בתחום איכות הסביבה – הטיפול בסוגית גזי החממה בישראל 2011

פורסם: 17 בנוב׳ 2011, 13:44 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 17 בנוב׳ 2011, 13:47 ]

אופירה אילון, טל גולדרט, מיכל נחמני, מרים לב-און, פרי לב-און, גד רוזנטל, 2011

Download סדרי עדיפות לאומית בתחום איכות הסביבה – הטיפול בסוגית גזי החממה בישראל 2011 (9024Kb)

פעילות מוסד שמואל נאמן בתחומי איכות הסביבה, נחשבת משמעותית ומשמשת כלי עבודה בקרב מירב מקבלי ההחלטות במשק הישראלי.

אחד מתפקידיו המרכזיים של המוסד הינו לגשר בין האקדמיה לתעשייה ולמקבלי ההחלטות במדינה. ביכולתו להעמיד לרשות מוסדות המדינה ידע ישים, שפותח במוסדות האקדמיים של ישראל.

בשנים 2009-2011 שימש צוות האנרגיה והסביבה במוסד שמואל נאמן כיועץ מקצועי למשרד להגנת הסביבה להכנת התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה.

סוגיית הפחתת הפליטות של גזי החממה, מעבר להתחייבות הרשמית אותה נטלה על עצמה מדינת ישראל, חיונית למשק הישראלי. הפעולות הנדרשות להפחתה יביאו עמן הקלה על משק החשמל, החסר רזרבות ייצור חשמל, צמצום פליטת מזהמים הגורמים לתחלואה, תועלות משקיות כלכליות הגבוהות בסדרי גודל מההשקעות הנדרשות, צמצום פערים חברתיים ועוד.

המסמך המוגש כאן, מסמך העדיפות השביעי במספר, אותו מוציא מוסד שמואל נאמן מאז שנת 1999, סוקר את המידע שהצטבר בארץ ובעולם בנושא מדיניות לאומית בתחום הפחתת פליטות גזי חממה ומציג את התכנית הלאומית הישראלית להפחתת פליטות, אשר גובשה על ידי ועדה בינמשרדית בראשות מנכ"ל משרד האוצר, ואושרה בתקציב של 2.2 מיליארד ש"ח לעשור הקרוב, בנובמבר 2010.

תכנית זו נוגעת בסוגיות מהותיות והיא צעד ראשון וחשוב בכיוון הנכון. אולם, אין די בה, וכבר עכשיו נדרשת עבודת המשך לטווח הרחוק יותר. כמות שהיא כיום, לא תוכל ישראל לעמוד בהתחייבותה. במסמך המוגש בזה, אנו מציגים מגוון נושאים שלא נדונו במהלך עבודת הוועדה-סוגיות כגון הצורך במדדים ברורים להערכת ההפחתות, בחינת הפעולות על המשק הישראלי כולו וכמובן, נושא ההחדרה של אנרגיות מתחדשות ושינוי תמהיל הדלקים בייצור החשמל. כל אלה ועוד, נסקרו בהרחבה, על מנת לפרוש את מפת הדרכים הנדרשת על מנת להגיע למצב בו יעד ההפחתה של 22 מיליון טון שווה ערך פחמן דו חמצני יושג.

נדרש אומץ וחזון להחליט וליישם החלטות לטווח ארוך, החלטות שישאו פירותיהן הרבה לאחר תום הקדנציה הפוליטית של מקבל ההחלטה. האומץ והחזון לקחת אחריות על תהליך הכרוך במידה גבוהה של חוסר ודאות, אולם אנו רואים בפעולות אלה הכרח קיומי והן אינן עוד בגדר מותרות ובחירה.

כתבות קשורות:

Comments