הממשלה אישרה את חיזוק מנגנוני הבקרה של הרפורמה בתכנון ובנייה

פורסם: 6 ביולי 2010, 12:43 על ידי: Sustainability Org
 04.7.2010 TheMarker Online

הממשלה אישרה היום (ראשון) את חיזוק מנגנוני הבקרה והאכיפה של הרפורמה בתכנון ובנייה על פי ההמלצות שהגיש צוות מקצועי בראשות שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן.

עוד אישרה הממשלה צעדים לחיזוק מקצועי של הוועדות המקומיות וקבעה כללים נוספים בדבר טוהר המידות וניהול הליך תקין בוועדות, אשר יוטמעו בהצעת החוק.

בין הכללים שנקבעו:

- שיפור קביעת כללים למניעת ניגוד עניינים של חבר מוסד תכנון גם לאחר סיום כהונתו.

- איסור קבלת תרומות מיזמים לחבר וועדת תכנון גם לאחר פרישתו מכהונה.

- הגבלת כהונת מהנדס ועדה מקומית ל-7 שנים ומינוי מהנדס מלווה במקרה של כשל המהנדס הקיים.

- הכללת נושא טוהר המידות לתחום האכיפה כחלק מהקריטריונים הנדרשים להסמכת ועדה מקומית לדון בתוכנית מפורטת וכן בביטול הסמכתה.

- הכשרה מקצועית כתנאי סף לחברות במוסד תכנון.

- הזמנת מבקר הוועדה המקומית לדיוני הוועדה.

בנוסף, החליטה הממשלה על הליכים נוספים לשיפור הרפורמה: קיום הליך מקוצר ומהיר ללא צורך בהגשת תוכנית ובהליך רישוי מהיר ויעיל, להרחבת דירות שיש להן היתר לפני ה-1 בינואר 2002 בשיעור שלא יעלה על 15% משטח יחידת הדיור או 25 מ"ר, לפי הנמוך מביניהם.
 

Comments