הממשלה אישרה תוכנית לאומית להקטנת התלות בנפט; יופנו משאבים לפיתוח טכנולוגיות חלופיות

פורסם: 10 בפבר׳ 2010, 4:51 על ידי: Sustainability Org
מאת טל לוי, תאריך פרסום: 7/2/2010

הממשלה אישרה היום פה אחד הקמת צוות מנכ"לים בינמשרדי לגיבוש תוכנית לאומית להקטנת התלות בנפט. הצוות, שבראשו עומד ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, פרופ' יוג'ין קנדל, יגיש לממשלה את המלצותיו בתוך 120 יום.

ראש הממשלה אמר בישיבת הממשלה: "הממשלה רואה במחקר, פיתוח והטמעת טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט לתחבורה - משימה לאומית המחייבת תעדוף לאומי ברמה העליונה. ההחלטה שלנו היום הינה בשורה חשובה. מדובר באינטרס אסטרטגי של מדינת ישראל, ויותר מכך, באינטרס של העולם החופשי. העולם לא נותן את דעתו לתחליפי נפט לתחבורה ועושה זאת רק מעת לעת כאשר מחירי הנפט עולים. כאשר מחירי הנפט בעולם יורדים, תשומת הלב וההשקעה בתחום זה נעלמים. לכן מדינת ישראל היא בעצם היחידה שיכולה לרכז מאמץ עקבי למחקר ופיתוח של תחליפי נפט ולעשות זאת בהתמדה, תוך כדי רתימת מדינות אחרות שיש להן אינטרס להשתחרר מהלפיתה של המדינות ספקיות הנפט".

בסקירות שנשמעו בממשלה, עלה שחלק מיצואניות הנפט הגדולות משתמשות בהכנסותיהן לערעור היציבות העולמית ולפגיעה באינטרסים של המדינות הדמוקרטיות. כמו כן, עלה שכיום מקורות הנפט מרוכזים בידי מספר ספקים מועט שמונע תחרות. בנוסף, התלות הגדולה בנפט גורמת לפגיעה משמעותית באיכות הסביבה דרך פליטת מזהמים וגזי חממה.

הצוות שהוקם הונחה לבחון תעדוף למחקר ולפיתוח אקדמי ותעשייתי, איגום משאבים ממשלתיים למאמץ לאומי ומינופם לשקעה בפיתוח תחליפי נפט על ידי שיתוף פעולה עם ממשלות זרות, גורמי השוק הפרטי, תורמים ועוד.

צוות המנכ"לים יעבוד בשיתוף פעולה עם ועדה מדעית של פרופסורים מאוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ, שהוקם למטרה זו על ידי נשיא האקדמיה הלאומית למדעים. צוות המנכ"לים כולל את הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"לי משרדי התמ"ת, תשתיות לאומיות, תחבורה, הגנת הסביבה, המדע וכן יו"ר ות"ת והמדענים הראשיים במשרדי התמ"ת והתשתיות.
 
Comments