השר להגנת הסביבה: להטיל אחריות אישית על ראשי רשויות מקומיות על פגיעה סביבתית

פורסם: 1 בדצמ׳ 2010, 6:16 על ידי: Sustainability Org
01.12.2010 צבי זרחיה

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, תובע להטיל אחריות אישית של ראשי רשויות על פגיעה סביבתית שכן הקנסות על קופת הרשויות הן על חשבון הציבור ואינן אפקטיביות - כך אמר הבוקר בוועדת הכספים לאחר שחשב המשרד, אלון שלזינגר, הסביר שיש רשויות מקומיות שאינן משתפות פעולה די הצורך, כיוון שלא מעמידות את נושא איכות הסביבה בראש סדר העדיפויות. חלק משמעותי של פעולות המשרד תלוי ביישום הנחיות אלו על ידי הרשויות המקומיות.

לדבריו, תקציב המשרד גדל פי 2 והבעיה בחוסר סמכויות כלפי משרדים שלפעולותיהם השלכה ישירה על איכות הסביבה, כמשרדי התשתיות, התמ"ת והשיכון. תקציב המשרד לשנת 2011 עומד על 532 מיליון שקל, גידול בשיעור של 31% לעומת 2010. תקציב המשרד לשנת 2012 עומד על 536 מיליון שקל, גידול בשיעור של 0.7% לעומת 2011. ארדן אמר כי אין לו בעיית תקציב מאחר שתקציבו הוכפל בשנתיים האחרונות, אך המשרד סובל מהיעדר סמכויות.

ארדן ציין כי במדינות אירופה קיימת הכפפה למשרדים להגנת הסביבה בנושאים ירוקים. עוד אמר, שנוצר פער בין היקף החקיקה הסביבתית שהולכת ומתפתחת ובין התקנים לאכיפה. לטענתו, המדינה עשתה טעויות רבות בהזרמת שפכים תעשייתיים לנחלים ונעשים מאמצי שיקום. יעדי המשרד, הפיכת הפסולת ממפגע למשאב (בהדרגה לכל אזרח יהיו 2 פחים לפסולת יבשה למחזור ורטובה), מאבק בזיהום האוויר על ידי יישום חוק אוויר נקי, היערכות לשינויי האקלים, הגברת האכיפה וחינוך סביבתי.

עוד עלה מהדיון כי מדינות אירופה הן מהמובילות בעולם בנושאי מחזור, כשבראשן דנמרק עם שיעור השבת פסולת ממוצעת של 98%, בלגיה 95%, גרמניה 95% והממוצע הכללי באירופה 79%. ארדן הביע חוסר שביעות רצון ממצב המחזור בישראל, שעומד על כ-25% ואמר שמשרדו משקיע מאמצים רבים להגברה משמעותית של המחזור. בימים אלו, המשרד מקדם את שלבי החקיקה האחרונים של חוק המחזור הממשלתי.

כמו כן, הוועדה אישרה תקנות המחייבות חברות הנסחרות בבורסה לדווח על השפעת פעילותן על הסביבה ועל הסיכונים הסביבתיים שלהן הן חשופות. לדברי ארדן, "בעקבות האסון הסביבתי במפרץ מקסיקו נגרמו הפסדים אדירים לכל מי שהשקיע בחברת BP, כולל הפסדים לקרנות הפנסיה. בתקנות שאושרו היום יסייעו למנוע מקרה דומה בישראל. הרחבת חובת הדיווח של תאגידים היא צעד חשוב בהטמעת ההשפעות הסביבתיות של פעילות החברות והחשיפה הכלכלית הנובעת מכך. הרחבת השקיפות תביא לניהול טוב יותר של הנושא הסביבתי על ידי החברות שכן- מה שמודדים מנהלים".

התקנות החדשות יחייבו את החברות לחשוף את הסיכונים הסביבתיים העשויים להשפיע מהותית על ביצועיהן הפיננסיים. המידע יחשוף למשקיעים ולציבור את ההשלכות הנגרמות מפעילותן של החברות על הסביבה, האופן בו מטופלים על ידן הסיכונים וכן את הסיכונים הפיננסיים הנובעים מכך.

על פי התקנות החדשות, יידרשו החברות לדווח בתשקיפים ובדו"חות הכספיים על הנושאים הבאים: סיכונים סביבתיים מהותיים הכרוכים בפעילותם של החברות; עלויות והשקעות בהן נשאו או שהן צפויות לשאת בגין טיפול בנושאים סביבתיים כגון: שיקום ותיקון נזקים סביבתיים, רכישת טכנולוגיות מתקדמות לצמצום ומניעת פגיעה עתידית בסביבה ועוד; השפעות החקיקה הסביבתית על פעילות החברות ועמידתן בהם כגון: חוק אויר נקי וחוק שמירת הניקיון, דיווח בגין הליכים משפטיים או מינהליים שהתנהלו או מתנהלים נגד החברה והתחייבויות כספיות הקשורות להליכים אלה אל מול הרשויות; דיווח אודות אופן הניהול הסביבתי של פעילותם כגון: אמצעי פיקוח ובקרה ונקיטת אמצעים להפחתת הסיכונים הסביבתיים.

ח"כ ניצן הורוביץ (מר"צ), שיבח את השר על היוזמות בתחומי משרדו. הורוביץ הביע תמיכה במאבקו של השר נגד הקמת תחנה פחמית נוספת, באשקלון. ח"כ אמנון כהן (ש"ס), הבטיח לשר, תמיכה ביוזמות המשרד להגברת תהליכי המחזור והאכיפה בנושאי איכות הסביבה.

ח"כ זבולון אורלב (הבית היהודי), אמר שאוייבי הגנת הסביבה הם הפיתוח הכלכלי הליברלי, לפיו הפיתוח לפני הכל, אף במחיר פגיעה חברתית וסביבתית וחוסר המודעות של הציבור. אורלב קרא להגביר את ההסברה בתחום.

לכתבה בדהמרקר

Comments