מסקנות ביניים על מסקנות הביניים

נשלח 19 בספט׳ 2011, 2:40 על ידי Sustainability Org
מאת אוהד קרני, 15/9/2011

היום ערכה המכללה החברתית כלכלית מפגש שיתוף ציבור עם צוותי העבודה של ועדת יונה-ספיבק, הוועדה האלטרנטיבית של מאהל רוטשילד. ראשי הוועדות הציגו את מסקנות הביניים בתחומי התעסוקה, הבריאות, הרווחה והחינוך. ככל הנראה בכדי לא להפקיר את מהדורות החדשות ליונה וספיבק לבדם, מיהרו בצוות טרכטנברג לדווח לתקשורת על מסקנות הביניים שלהם גם כן. אולם מיד אחר כך, אל מול התגובות התקשורתיות הצוננות, פורסמה הכחשה לגבי תוכן הדיווח.

אם נביט לרגע מעבר לאקרובטיקה התקשורתית סביבן, לפחות ברמת המאקרו המסקנות של שתי הוועדות ידועות מראש. יונה וספיבק קוראים למעשה לכינון של מדינת רווחה סוציאל דמוקרטית על פי המודל הגרמני-סקנדינבי.  מנגד, כפי שצפיתי, טרכטנברג מצידו נראה כממשיך את הקו המוניטריסטי הנוכחי, תוך קריאה לאופטימיזציות מינוריות במדיניות המיסוי והרגולציה בתוך הסד התקציבי הקיים.

לצערי, שלא במפתיע, שתי הוועדות לא כללו במסקנותיהן שום התייחסות לצורך בפיתוח מקיים, הכולל מבט מפוקח אל משבר המשאבים והאנרגיה הגלובלי הצפוי, אל משבר המים המתרגש על אפריקה והמזרח התיכון או אפילו אל הקריסה של שירותים אקולוגים חיוניים בישראל וההשפעות הכלכליות והגיאו-פוליטיות של כל אלו. במובן זה שתי הוועדות מייצגות מאבק בין תפיסות עולם של המאה ה-20, המתבססות על תאוריה כלכלית המניחה עולם אינסופי, ללא התייחסות לאתגרים של המאה ה-21, בהם האנושות כבר ניצבת מול מגבלות סופיותו של העולם.

יש כמובן מי שממלא את הוואקום הזה וחלק ניכר מהפתרונות כבר זמינים ומעובדים. ה-OECD הגדיר צמיחה ירוקה כיעד אסטרטגי ובוחן כלים לקידומה גם בישראל; התנועה הירוקה כבר אימצה את פרויקט הניו-דיל הירוק הישראלי, המניח תשתית להתמודדות עם אתגרים אלו; ובשנים האחרונות התפרסמו עשרות דו"חות של מכוני מחקר ועמותות בישראל הסוקרים היבטים פרטניים שונים של מדיניות מקיימת מקומית. הידע קיים, עתה רק נשאלת השאלה האם חברי הוועדות המכובדים, יתכבדו ויטמיעו אותו במסקנותיהם הסופיות. כפי שזה נראה עתה, לא הייתי שם כסף על זה.

ליף. ללא כובע הקיימות. צילום: אקטיבסטילס.
לפוסט של אוהד קרני בבלוג ירוק ונוצץ
Comments