תכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל

פורסם: 29 בינו׳ 2012, 7:53 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 5 בפבר׳ 2012, 8:28 ]
המשרד להגנת הסביבה, 1/1/2012
 

פורסם דו"ח התכנית הלאומית לצמצום ומניעת צמצום אוויר בישראל המציג את שלבי העבודה ואת התכנית המורכבת מצעדי המדיניות בהם על הממשלה לנקוט, כדי לצמצם את זיהום האוויר ואת הפגיעה בבריאות הציבור.

חוק אוויר נקי, התשס"ח 2008, מטיל על המשרד להגנת הסביבה את האחריות להכנת תוכנית רב שנתית לשם קידום מטרותיו של החוק, ולהציגה לאישור הממשלה בתוך שנה מיום כניסתו לתוקף של החוק, דהיינו 1/1/2012.

התכנית הלאומית הינה תכנית רב שנתית לשנים 2012-2020 אשר מטרתה להביא לשיפור איכות האוויר בישראל ובכך תועיל באופן ישיר לבריאות הציבור ותביא לשיפור באיכות החיים ולהגנה על הסביבה. התכנית בוחנת את המדיניות הקיימת בתחום מניעת זיהום אוויר מתחבורה, תעשייה, משק האנרגיה ומשקי הבית, אל מול תקני היעד והסביבה וקובעת מדיניות עתידית לצמצום זיהום האוויר ממקורות אלה, במטרה להגיע לערכי היעד ברמה הארצית והאזורית. התכנית תעודכן אחת לחמש שנים.

מתווה הכנת התכנית:

א. מינוי ועדת מומחים ציבורית למיפוי מצב איכות האוויר בישראל ולזיהוי הבעיות המרכזיות 

 ב. גיבוש התכנית

  • שלב ראשון - סקירה של תוכניות לאומיות שהוכנו במספר מדינות בעולם
  • שלב שני - בחינת המדיניות הנוכחית בתרחיש עסקים כרגיל והשלכותיה על איכות האוויר בשנות היעד, באמצעות תחזית איכות אוויר לשנים 2009/2010, 2015 ו- 2020. על בסיס תוצאות המודלים לחיזוי איכות האוויר בשנות היעד, יזוהו הפערים ביחס לערכי היעד וימוקדו האזורים הנדרשים לטיפול
  • שלב שלישי - מיפוי אמצעי מדיניות פוטנציאליים נוספים לצמצום פליטות בסקטורים השונים, מעבר למדיניות הנוכחית. בחינת העלות מול התועלת של אמצעי המדיניות ודירוגם על פי אמות מידה נוספות
  • שלב רביעי - קביעה ועדכון תקני סביבה למזהמים: NO2, PM2.5, PM10, O3. למזהמים אלה לא נקבע תקן סביבה במסגרת תקנות ערכי איכות אוויר התשע"א ובכוונתנו לקבוע להם ערכים במסגרת הכנת התכנית הלאומית
  • שלב חמישי - הכנת מסמך המלצה אשר מציג מדיניות כלל ממשלתית המורכבת מהאמצעים שנבחרו ליישום. על בסיס מסמך ההמלצה תוכן הצעה לתוכנית לאומית רב שנתית לצמצום זיהום אוויר בישראל אשר תוגש לאישור הממשלה.

 בחינת המדיניות הנוכחית וגיבוש מדיניות מוצעת (שלבים 2-4 לעיל) נעשית בשיתוף ועדה בין-משרדית אשר מונתה ע"י מנכ"לית המשרד.

בוועדה חברים נציגי משרדי ממשלה אשר יישום הצעדים שייקבעו בתכנית הוא באחריותם (אוצר, בריאות, תמ"ת, תחבורה, תשתיות) ונציגי גופים נוספים בעלי עניין בהם חברת החשמל, התאחדות התעשיינים, השלטון המקומי וגופים ירוקים.

לרשותכם בפרק זה:

  • דוח ועדת המומחים הציבורית לצמצום זיהום האוויר בישראל
  • סקירת ספרות מקומית ועולמית בנושא
  • דו"ח התכנית הלאומית לצמצום ומניעת צמצום אוויר בישראל

לידיעה באתר המשרד להגנת הסביבה


כתבות קשורות:

אדם טבע ודין לבג"ץ: הממשלה אינה מאשרת תוכנית לאומית למניעת זיהום אוויר 

עתירה לבג"ץ - הממשלה לא מיישמת חוק אוויר נקי

עידוד תחבורת אופניים בתכנית הלאומית למניעת זיהום אוויר בישראל

תכנית נגד זיהום האוויר: 1.5 מיליארד ש"ח ייחסכו


 

 
 
 

Comments