רעננה חתמה על אמנת אלבורג הבינלאומית לערים מקיימות

פורסם: 20 ביוני 2010, 10:49 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 20 ביוני 2012, 0:22 ]
הודעה לעיתונות, פורסם בתאריך 15/6/2010
 
בכוונת ראש העיר רעננה, נחום חופרי,  ליישם את האמנה כבסיס עליו תושתת תוכנית האב לעיר מקיימת הנוגעת לכל תחומי החיים העירוניים.
 
העיר רעננה חתמה על הצטרפותה לאמנת אלבורג, האמנה הבינלאומית לערים מקיימות. בצעד זה, הצטרפה רעננה לרשימה ארוכה של כ-600 ערים בכל רחבי העולם אשר חתומות על האמנה מאז פורסמה לראשונה בשנת 1994 בעיר אלבורג שבדנמרק.
 
החתימה על האמנה היא נדבך חשוב ומרכזי בתפיסתו של ראש העיר רעננה, נחום חופרי, אשר מוביל מדיניות עירונית לפיתוח ותכנון בר קיימא בכל תחומי החיים העירוניים. תכנון זה יהווה את תשתית הערכים והעקרונות המקיימים שעל בסיס תמשיך העיר להתפתח בעשורים הבאים בתחומי בינוי ופעילות עירונית בכל תחומי החיים העירוניים: חינוך, תרבות, אמנות, תחבורה ועוד.
 
משמעות ההצטרפות לאמנה היא אימוץ פעילות מקיימת על בסיס ערכים מקיימים בהתאם לתחומים הבאים: סביבה, חברה וכלכלה ומביעה את התחייבותן של הערים לתהליך אג'נדה מקומית 21 – דהיינו, פיתוח תוכניות פעולה ארוכות טווח לקידום קיימות  תוך התחשבות ושמירה על ההון הטבעי, מגוון המינים בטבע, בריאות האדם, השקעה בהפחתת ניצול ושימוש במשאבים הטבעיים, התייעלות בשימוש הסופי של מוצרים(בניינים משמרים אנרגיה ותחבורה עירונית ידידותית לסביבה).
דפוסי פעילות אלה הולמים את חזונה של רעננה אשר כבר לקחה על עצמה להפחית בשיעור של 20 אחוז בפליטות גזי החממה עד שנת 2020, כפי שמתחייב מאמנת פורום ה-15 עליה חתומה רעננה משנת 2008. בכוונת ראש העיר רעננה ליישם את האמנה כבסיס עליו תושתת תוכנית האב לעיר מקיימת שמובילה בימים אלה המינהלת העירונית לקיימות.
 
טקס החתימה על האמנה נערך בוועידה האירופית השנתית לערים מקיימות בדנקירק שבצרפת שנערכה לפני כשבועיים, בה השתתפו כ-1,800 נציגים מיותר מ-54 מדינות. את ראש העיר רעננה ייצגה פרי נתיב, ראש המינהלת העירונית לקיימות אשר חתמה על האמנה.  הוועידה אורגנה על ידי העיר דנקירק יחד עם ארגון האו"ם לערים מקיימות ICLEI ויחד עם האיחוד האירופי.  רעננה השתתפה בוועידה כחלק ממשלחת מישראל שמנתה נציגים של ארגונים סביבתיים כמו מרכז הש"ל, "אדם טבע ודין" ונציגי עיריות ביניהן רעננה.
 
ראש העיר, נחום חופרי: "הצטרפותה של רעננה לאמנת אלבורג היא מהלך נוסף באחריותה של רעננה להוביל ולפתח את העיר בדרך ידידותית לסביבה, השומרת ומתחשבת בייחודיות המקום, המשאבים והאנשים. פיתוח מקיים הינו פיתוח שנועד לאפשר לדורות הבאים ליהנות מעולם ומסביבה טובים יותר".

כתבות קשורות:
Comments