ששינסקי הכריע לטובת הציבור: 66% מהכנסות הגז יועברו למדינה

נשלח 10 בנוב׳ 2010, 12:55 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 20 בינו׳ 2011, 0:42 ]
 10.11.2010 אבי בר-אלי וליאור זנו

66% מהכנסות הגז הטבעי יוקצו לטובת הממשלה בצורות מיסוי שונות - כך עולה ממסקנות ועדת ששינסקי שפורסמו הערב, והתקבלו פה אחד על ידי כל חברי הוועדה. ועדת ששינסקי ממליצה על החלת מערכת פיסקלית חדשה שתיושם על כלל הפעילות בענף החל משנת 2011. שיעור התמלוגים יישאר על כנו, ברמה של 12.5% ברוטו ו-10.9% נטו, אך ניכוי האזילה יבוטל והיטל על רווחי הגז והנפט ייכנס לפעולה.

המיסוי החדש הינו פרוגרסיבי (שיעור המס עולה בהדרגה עם העלייה ברווחים) ויחול על חברות הגז והנפט רק לאחר החזר ההשקעה בתוספת 50%. המס יחל מ-20%, יועלה בצורה מדורגת, ויגיע ל-60% מהרווחים רק כאשר ירוויחו החברות 230% על השקעתן הראשונית. גובה ההיטל ייקבע על ידי ההכנסות המצטברות נטו מהפרויקט, בניכוי הוצאות שוטפות מצטברות ותשלומי תמלוגים, חלקי הוצאות החיפוש והפיתוח. חברי הוועדה ציינו כי ההיטל יחול רק על הפקת הגז. המשמעות היא כי עלויות הקמת מתקני הנזלה לייצור LNG (גז טבעי נוזלי) לא ייחשבו כהוצאות בהטלת המס.

 לקריאת עיקרי דו"ח ששינסקי לחצו כאן.

עוד ממליצה הוועדה כי ההיטל לא יבוא לידי ביטוי בשנות ההפקה הראשונות - במאגר בהיקף בינוני-גדול הוא יפעל רק לאחר 8 שנות הפקה ובמאגרים קטנים לאחר 15 שנה. כמו כן, המליצה הוועדה כי המערכת הפיסקלית החדשה תיושם על כל העוסקים בענף - גם כיום וגם בעתיד, ולמעשה הבהירה סופית כי הכללים החדשים יוטלו גם על מאגר תמר המוכח.

כעת, יקבלו חברות הגז את ההזדמנות להגיע לשימוע ולהציג את עמדתן. בסוף דצמבר אמורה הוועדה להגיש את טיוטת הדו"ח הסופי לאישור בוועדות הכנסת הרלוונטיות.

שר האוצר יובל שטייניץ ציין בפתיחת האירוע כי "אין ספק שתגליות הגז הקיימות הן משאב הטבע הגדול ביותר והמשמעותי ביותר במדינת ישראל. בתגליות אלו טמונה בשורה חשובה ותקווה גדולה לאזרחי מדינת ישראל. קשה להפריז בחשיבותן של תגליות אלו לגבי יכולתנו להמשיך ולממן את הגנת המדינה, ולגבי היכולת לדאוג לחינוך ולהשכלה לבנינו ולבנותינו". השר הודה לחברי הוועדה וליו"ר על פעולתם: "ראוי לגנאי מסע הלחצים שהופעל על איתן ששינסקי ועל בני משפחתו. תודה לך איתן, על שלא נשברת".

אחריו הציג פרופ' ששינסקי את עיקרי הדו"ח, וציין כי הדו"ח המלא יוגש עד סוף השנה: "המערכת הפיסקלית בישראל לא השתנתה מאז שנות ה-50, בניגוד לשאר מדינות העולם. ב-2002 היה ניסיון לשנות את חוק הנפט והגז והוא נכשל ללא דיונים רבים, הסיבות ברורות. לאחר התגליות הברורות בחופי ישראל, שהינן גדולות ברמה עולמית, היה ברור שצריך לעשות שינוי".

"מה שהנחה אותנו בראש ובראשונה הוא המשך פיתוחם של מאגרים חדשים תוך שמירה על כדאיות המשקיעים. המדינה חייבת לתת תמריצים ליזמים הפרטיים, אבל כל הנותר נובע מהעובדה שמשאבי הטבע הם בבעלות מדינת ישראל וציבור אזרחיה. כיום הציבור אינו מקבל את החלק הראוי. אלו תגליות משמעותיות ביותר בקנה מידה עולמי".

לגבי ניכוי האזילה שממליצה הועדה שבראשותו לבטל, אמר ששינסקי כי "קשה לחשוב על הצדקה לניכוי האזילה. המדינה הכירה בהרבה הוצאות של המשקיעים בעף המיוחד הזה - השקעות הוניות, שמופחתות על פני זמן, בהתאם לאורך חיי הנכס, הוכרו למשקיעים בתחום כהשקעות פירותית שהופחתו בבת אחת. המשקיעים עד כה קיבלו הקלות למכביר. בארה"ב כשחברות שילמו על משאבי הטבע, היה מקום לניכוי אזילה. בישראל חברות קיבלו ניכוי אזילה על משאב טבע שאותו קיבלו חינם. אף אחד לא נתן שום נימוק ואין שום מדינה שנותנת ניכוי אזילה על משאב שניתן ללא תמורה".

"שיעורי המס במשק שונים בתכלית מאלה להם זוכות חברות הגז", המשיך ששינסקי. "ברור מעל לכל ספק שאנחנו במצב קיצוני. אנגליה, נורבגיה, ארה"ב, קנדה - אליהן אנחנו רוצים להידמות. כל הטבות המס שניתנו לחברות ניטרלו, ואולי אפילו יותר מכך, את התמלוגים שהן אמורות לשלם".

ששינסקי המשיך ואמר כי "המדינה עד כה קיבלה את אותה תמורה מחברות הגז והנפט כמו התמורה שקיבלה מחברות אחרות. הציבור אינו זוכה לשום תמורה בגין אוצרות הטבע שהיא נתנה את הרשות לחפש. המדינה בעצם שילמה לחברות כדי לעסוק בנושא".

"החברות יתחילו לשלם למדינה רק אחרי שהכנסותיהן יגיעו ל-150% מההשקעה, כי רצינו להיות בטוחים שהיזמים לא יפסידו מכך. אגב, ברוב מדינות העולם מתחילות החברות לשלם רק כאשר ההכנסות מגיעות לטווח של 100%-130%".

"אם המלצותינו ייושמו נהיה במקום טוב באמצע מבחינת הטיפול בסוגיה במדינות העולם - במאגר רווחי ומפיק, יעמוד היקף חלקה של המדינה על כשני שליש לאורך כל שנות הפרויקט".

יוג'ין קנדל, יו"ר המועצה הכלכלית, שהיה תלמידו של ששינסקי בעבר אמר כי "למרות התקפות שאני לא יודע אם הייתי עומד בהן, אני שמח ששינסקי לא נשבר. בעבודת הוועדה הושקעו אלפי שעות עבודה ובדקנו כל פרט".

קנדל, שהתמחותו במימון, הסביר כי "היתה פה התלבטות קשה, ולבסוף החלטנו 'לגדר' את המאגר באופן טכני מבחינת מיסוי. מדובר על השקעות עם סיכון גבוה ולכן התשואה שנדרשת למשקיעים היא גדולה יותר. לכן, עשינו כאילו המשקיעים השקיעו הרבה יותר ממה שהם השקיעו בפועל. אנחנו מעלים את ההוצאות ב-50%. צריך גם לשים לב לכך שמדינת ישראל משתתפת ב-40% בסיכון גם כיום, ובעבר השתתפה אף יותר".

בתגובה לשאלה אודות ראש הממשלה ענה קנדל כי "ראש הממשלה ביקש ממני טרם הוועדה לדעת מה מטרותיה ומה העקרונות שמנחים אותנו, והוא לא התערב עד כה".

ראוי לציין, כי ששינסקי מכהן במקביל גם כחבר בוועדה לבדיקת האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי. עבור ששינסקי מדובר בהמשך לפעילות מחקר ענפה עבור מוסדות השלטון, שהחלה עוד ב-72' - אז שימש יועץ כלכלי לכנסת.

מפת קידוחי הנפט והגז

מספר שעות לפני החלטת הוועדה התייחס השר לתשתיות לאומיות עוזי לנדאו אליה: "ועדת ששינסקי עסקה בהיבטים הפיסקליים של ענף חיפושי הגז והנפט, כאשר על מסקנותיה להבטיח את המשך פיתוח הענף ולשמור על האטרקטיביות הבינלאומית שלו. לכן, מה שחשוב הוא להבטיח את המשך פיתוח מאגר "תמר", אשר סבל מקשיים בסגירה הפיננסית במהלך החודשים האחרונים. אם יתברר במהלך תקופת השימוע של מסקנות הביניים כי קיימת בעיית מימון לפיתוח המאגר, תצטרך הוועדה לתת פתרונות פיסקליים לכך".

"ועדת ששינסקי אמונה אמנם על ההיבטים הפיסקליים אך בסופו של דבר ההחלטה היא של הממשלה, והיא תצטרך לדון גם בהיבטים נוספים - גם מדיניים - שישולבו בהחלטה. לכן, נדרשת לדעתי מעורבותו האישית של ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר בשלב הנוכחי", אמר את הדברים בכנס שערכה התאחדות התעשיינים בת"א.

לכתבה בדהמרקר


כתבות קשורות:

סערת ששינסקי - כל השאלות והתשובותComments