תכנית התמיכות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה של המשרד להגנת הסביבה ומשרד התמ"ת יוצא לדרך

פורסם: 22 באוג׳ 2011, 13:18 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 22 באוג׳ 2011, 13:22 ]

17/8/2011 (הודעה לעיתונות מטעם המשרד להגנת הסביבה)

151 מיליון ₪ יוענקו בשנתיים הקרובות למימון פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה מתוכם 40 מיליון ₪ יוענקו לעידוד התקנת טכנולוגיות ישראליות חדשניות

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "הפרויקט הוא קפיצת מדרגה אדירה בהתייחסות המדינה לסביבה. לראשונה, ממשלה בישראל מתקצבת סכומים חסרי תקדים להפחת פליטות גזי חממה. נמשיך לעשות הכל כדי לעמוד בהתחייבות הבינלאומית שנתנה ישראל בועידת קופנהגן וגם לשפר את איכות האוויר בישראל."

שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, שלום שמחון: "התעשייה הישראלית היא מהמובילות בעולם בתחום האנרגיה הירוקה וזוהי ההזדמנות עבור רשויות, חברות, מפעלים ויזמים לאמץ את קדמת הטכנולוגיה הישראלית. שילוב טכנולוגיות ידידותיות לסביבה, לא רק יתרמו להפחתת זיהום האוויר וההתחממות הגלובאלית אלא גם יביאו לחיסכון בהוצאות על אנרגיה, יתרמו לחיזוק התעשייה הישראלית בתחום הירוק ויפתחו עבורה את השוק הגלובאלי."

במסגרת התכנית הלאומית אותה אמצה הממשלה בנובמבר 2010 הוקם מנגנון לתמיכה בהשקעות, שמטרתן להפחית פליטות גזי חממה. המנגנון, המנוהל באחריות משותפת של המשרד להגנת הסביבה ומשרד התמ"ת, יעניק 111 מלש"ח בשנים 2011-12 לפרויקטים והשקעות בתחומים שונים אשר יעמדו בקריטריונים שנקבעו להפחתת פליטות גזי חממה.
אישור הפרויקטים ייעשה ע"י ועדה משותפת של נציגי המשרדים להגנת הסביבה, משרד התמ"ת ומשרד האוצר בראשות משותפת של מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה ומנהל מרכז השקעות.
המדען הראשי במשרד התמ"ת, יעניק סיוע נוסף בהיקף של 40 מלש"ח בשנים 2011-2012, לפרויקטים שהטכנולוגיות שיוטמעו בהם פותחו ע"י חברות ישראליות ויותקנו לראשונה באופן מסחרי. זאת במטרה לסייע לחברות ישראליות המפתחות טכנולוגיות בתחומי הפחתת פליטות ואיכות הסביבה ליישם את פיתוחיהן בארץ, דבר שיאפשר להם לפרוץ בהמשך לשווקים העולמיים.

מטרת התוכנית הלאומית היא לעמוד ביעד אותו אימצה ממשלת ישראל בהתאם להצעת המשרד להגנת הסביבה – הפחתה של 20% פליטות גזי חממה עד שנת -2020.
לצורך יישום התכנית נקבע בהחלטת ממשלה כי יוקצו 2.2 מיליארד ₪ למימון פעולות להפחתת פליטות בעשור הנוכחי בתחומי ההתייעלות האנרגטית, בנייה ירוקה, תחבורה וכן חינוך והסברה.

התנאים לזכאות לתמיכה:
- הפרויקט יביא להפחתת פליטות גזי חממה עד לשנת 2020 לפחות.
- הפרויקט אינו מקבל מימון ממשלתי נוסף.
- הפרויקט אינו משמש להפקת אנרגיה מתחדשת הזכאית לתעריף חשמל מועדף.
- הפרויקט אינו משמש להחלפת שימוש בדלקים לייצור אנרגיה ממזוט או סולר לגז טבעי.

סך התמיכות יחולק למגזרים השונים כדלהלן: התעשייה והחקלאות (43 מלש"ח), מסחר ושירותים (43 מלש"ח), שלטון מקומי (15 מלש"ח) ומגזר התחבורה (10 מלש"ח).

כאמור, תעשיית הקלינטק הישראלית תזכה לתמריץ חשוב: תוספת של 40 מלש"ח מסך התקציב יוענקו על ידי לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת לפרויקטים מכל המגזרים שישלבו טכנולוגיות ישראליות חדשות.

עוד נקבע, כי סך התמיכה לפרויקט או יזם בודד לא יעלה על 8 מיליון ₪; תוספת של עד 4 מלש"ח תינתן לפרויקטים המשלבים טכנולוגיות ישראליות חדשות. יש לציין, כי יתקיימו לפחות 2 מקצים להגשת בקשות לתמיכה במהלך 2011-12. במידה והתקציב בקבוצת מגזרים אחת לא ינוצל במלואו תועבר שארית התקציב למגזרים אחרים.

מצ"ב עיקרי נוהל התמיכות

1. מסלולי תמיכות
מסלול תמיכה לפי סך ההשקעה
- היזם יגדיר את סך התמיכה בפרויקט, כפוף לתקרת תמיכה בשיעור של עד 20% מסך ההשקעה בפרויקט. יינתן בונוס תמיכה של 5% מגובה ההשקעה לפרויקטים שגובה התמיכה המבוקשת עבור טון הפחתת גזי חממה אינו עולה על 120 ₪ לטון.
- 60% מסך התמיכה שאושרה לפרויקט ישולמו עם סיום ביצוע ההשקעה.
- יתרת התמיכה (40%) תשולם בשני תשלומים שווים, כל אחד לאחר הגשת דוח הפחתת פליטות גזי חממה שנתי של הפרויקט אשר אומת ע"י גוף מוסמך.
- היזם יידרש להתחייב על המשך העברת דיווחים מאומתים של הפחתות גזי חממה מהפרויקט עד 2020.
מסלול תמיכה לפי הפחתה בפועל של גזי חממה
- היזם יגדיר את סך התמיכה המבוקש לכל הפחתה בפועל של 1 טון פליטות גזי חממה ( tCO2e/ ₪).
- 80% מסך התמיכה ישולמו לאחר הגשת דוח הפחתות שנתי ראשון של הפרויקט אשר אומת ע"י גוף מוסמך.
- יתרת התמיכה (20%) תשולם לאחר קבלת דוח הפחתה שנתי שני מאומת.
- היזם יידרש להתחייב על המשך העברת דיווחים מאומתים של הפחתות גזי חממה מהפרויקט עד 2020.

מסלול תמיכה בהתקנות מסחריות ראשונות של טכנולוגיות ישראליות חדשות
- ניתן יהיה לבקש סיוע נוסף כאשר מדובר בהתקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה.
- שיעור הסיוע יהיה 15% או 25%, בהתאם לדירוג הבקשה ע"פ אמות המידה.

2. קריטריונים לדירוג ואופן בדיקת בקשות למסלולי התמיכה
- פרויקטים ידורגו בהתאם לגובה התמיכה לטון הפחתת גזי חממה; תינתן העדפה לעלות הפחתה נמוכה.
- יינתן בונוס לתועלות נוספות: הפחתת מזהמי אוויר והסטת עומסים מרשת החשמל.
- היזמים מגישי הבקשות יידרשו לכלול פירוט של תוכנית השקעה ופוטנציאל ההפחתה שלה אשר יעברו בדיקה מקצועית לעמידה בתנאי נוהל התמיכות.

3. הכנה מקצועית לקראת הגשת בקשה לתמיכה
- ביצוע סקר אנרגיה/פליטות גזי חממה.
- הכנת תוכנית לפעולות הפחתה של צריכת אנרגיה/ פליטות גזי חממה.
- ביצוע תחשיב של היקף ההפחתה הצפוי מכל פעולה.
- הכנת תוכנית לניטור ובקרה של הפרויקט.
- בדיקת עלות תוכנית ההפחתה ומציאת מקורות מימון מתאימים.
- קביעת גובה התמיכה המבוקש.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- המשרד להגנת הסביבה.

להודעה במשרד להגנת הסביבה
Comments