ישראל 2011 - פועלים לשקיפות: משרדי הממשלה מתחייבים ליעדים שישיגו בשנה הקרובה

נשלח 17 בינו׳ 2011, 5:19 על ידי Sustainability Org
מאת מוטי בסוק וליאור דטל

>> ממשלת ישראל פועלת להעמקת כושר התכנון לטווח ארוך, תוך קביעת יעדים ליישום ולמדידת הישגים. בסוף השבוע פירסם משרד ראש הממשלה את תוכניות העבודה ל-2011 של חמישה משרדי ממשלה: האוצר, הבריאות, התשתיות, התקשורת והרווחה. כל התוכניות הועלו לאתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, פרט לתוכנית של משרד התחבורה, שהגיעה לידי TheMarker.

בימים שני ושלישי, בכנס שיהיה סגור לתקשורת וייערך באחד מבתי המלון של ירושלים (בשל השביתה במשרד החוץ, הכנס לא יתקיים באולמות המשרד כמתוכנן), יציגו המנכ"לים של 26 משרדי הממשלה את תוכנית העבודה השנתית ל-2011. זו השנה החמישית ברציפות שמשרדי הממשלה מציגים בכנס פנימי את תוכניות העבודה.

לראשונה השנה נעשה ניסיון לרכז את כל תוכניות הממשלה בספר אחד ובאופן אחיד, במטרה לאפשר למשרדים לפעול באופן מסודר יותר, ולציבור להבין מהן המטרות של כל משרד ואיך הוא מתכוון ליישם אותן. השנה התוכניות מפורטות ורחבות יותר משנים קודמות, והן נכתבו לאחר שמשרדי הממשלה העמיקו בתקופה האחרונה את מאמציהם בתכנון המדיניות שלהם.

האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה כתב בדברי הפתיחה כי הספר מעניק תמונת רוחב לכל הפעילות הממשלתית, מספק שפה אחידה לקריאת התוכניות ומייצר בסיס ברור למעקב ובקרה. תוכנית העבודה של כל משרד מגדירה את מטרות המשרד ואת מדדי ההצלחה - נתונים בשטח שיצביעו על השלמת היעדים. בתוכנית מופיעות גם משימות המשרד ל-2011, מדדי תפוקה נבחרים שהם תוצרי פעילות המשרד, מדדי תוצאה נבחרים המגדירים את השינויים שאותם המשרד רוצה לערוך והמועד שסימן כיעד להשגת התוצאות.

ברבעון הראשון של 2012 ייבחנו מידת הביצוע של התוכניות והיכולת של המשרד ליישם אותן בהצלחה. "לראשונה יהיה בידי הממשלה כלי ממשי לבחינת עמידתה בתוכניותיה", נכתב בדברי ההסבר.

עם זאת, באגף לתכנון מדיניות כתבו כי הספר אינו נקי מבעיות: "קיימים פערים ברמת הגיבוש של התוכניות, עדיין לא הושגה שלמות במינוח ולעתים לא הומרה השפה המשרדית לשפה בהירה גם לציבור. אין ספק שרבה עוד העבודה".

שיפור השירות לעסקים ולאזרחים

היום יפרסם משרד ראש הממשלה את תוכניות כל המשרדים. בהקדמה לספר המרכז את תוכניות העבודה כתב ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי פרסום תוכנית העבודה של הממשלה "מבטא את מחויבותה לשקיפות ביחס ליעדיה והישגיה". לדברי נתניהו, כמה יעדים מרכזיים משותפים לעבודת כל משרדי הממשלה, כמו הגברת הצמיחה, צמצום הפערים החברתיים וצמצום הפערים בין המרכז לפריפריה, וכן הפחתת הנטל הביורוקרטי ושיפור השירות לציבור. נתניהו מתחייב כי עם תום הרבעון הראשון של 2012 יוצגו בישיבת הממשלה הישגי משרדי הממשלה אל מול המטרות והיעדים שהוצבו להם.

בנוסף, הממשלה תפעל השנה לחיזוק יכולת המשילות שלה, לשיפור השירות לעסקים ולאזרחים ולשיפור כוח האדם בשירות הממשלתי. לדברי נתניהו, המטרה היא לבסס את ישראל כמעצמה כלכלית אזורית וכמרכז טכנולוגי עולמי.

מנכ"ל משרד ראש הממשלה איל גבאי, כותב בהקדמה לספר כי יש צורך בהרחבת שיתופי הפעולה הבין-משרדיים. גבאי כתב כי בשנה הקרובה יציג המשרד תוכנית לאומית להפחתת הביורוקרטיה בישראל. לדבריו, התוכנית תתייחס "לכלל הרבדים של הרגולציה הממשלתית ושל השירות הניתן על ידי כלל משרדי הממשלה".

גבאי הוסיף כי "אנו מחויבים להתייעל ולהגביר את האפקטיביות של המגזר הציבורי תוך הקפדה על רגולציה חיונית ומהותית. ראש הממשלה רואה בצמצום הביורוקרטיה מנוע צמיחה פנימי בר-קיימא, שיש לשלב בתוכניות העבודה של כל משרדי הממשלה".


משרד התחבורה

מכרזי רכבת לבית שאן ולכרמיאל - ורשות תחבורה ציבורית לחיפה

הארכת מסילות הרכבת וכביש חוצה ישראל, עידוד השימוש בתחבורה הציבורית והגברת התחרות בשוקי יבואני הרכב - אלה עיקרי תוכנית העבודה של משרד התחבורה ל-2011. זאת, לצד קיצור הביורוקרטיה בממשק שבין המשרד לציבור, והתעלמות מהנפקתם המתעכבת של נמלי חיפה ואשדוד.

"אנו נמצאים עתה בעיצומה של מהפכה תחבורתית", כותב שר התחבורה ישראל כץ בפתח התוכנית. "בשבע-שמונה השנים הבאות יושקעו בתשתיות תחבורה בישראל יותר מ-100 מיליארד שקל - סכום חסר תקדים", הוסיף.

>>> להמשך הידיעה - לחצו כאן


משרד התקשורת

משרד התקשורת יקים אנטנות באזורים שבהם אין תשתית נייחת מספקת

"ב-2011 נמשיך את המגמה של חיזוק התחרות והעצמת הצרכנים - התחרות תגבר ותביא לשיפור ההגינות הצרכנית והקדמה הטכנולוגית בשוק התקשורת הישראלי", כותב שר התקשורת, משה כחלון, בפתח הדברים של תוכנית העבודה של משרדו. "אנו נמצאים בעיצומו של תהליך שינוי מבני בענפי הסלולר, התקשורת הנייחת והשידורים. השנה נצפה בכניסתם של מפעילים חדשים בסלולר, מתן רישיון לחברה חדשה שתפרוש תשתית נייחת מהירה יותר בישראל, והרחבת הערוצים שיועברו בחינם על גבי תשתית DTT", מוסיף כחלון.

>>> להמשך הידיעה - לחצו כאן


משרד הבריאות

היעדים של משרד הבריאות יכולים לשנות את פני מערכת הבריאות

לניסוח יעדי משרד הבריאות קדם תהליך ארוך, מקיף וייחודי של חשיבה - שכלל שחקנים רבים במערכת הבריאות. זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד מנכ"ל משרד הבריאות החל ד"ר רוני גמזו בהליך של מעין סיעור מוחות ענק, בשיתוף עשרות בכירים במערכת הבריאות על מוסדותיה השונים. התוצאה של התהליך הארוך היא ניסוח של שבעה "עמודי אש" - יעדים ארוכי טווח שינחו את המשרד בשנים הקרובות.

>>> להמשך הידיעה - לחצו כאן


משרד הרווחה

"מדינת ישראל תהיה ראויה להיקרא מדינת רווחה"

בשנה הקרובה מתכוון משרד הרווחה להשלים את הרפורמה בשירותי הרווחה במשרד, להגדיל את מספר בעלי המוגבלויות המועסקים בעבודה, לשפר ולהרחיב את הסיוע לנשים נפגעות אלימות, והטיפול בתופעות של אלימות במשפחה, וליישם התוכנית לילדים בסיכון. זאת, לצד התמקצעות כוח האדם של המשרד ומחלקותיו, הגברת הפיקוח וההדרכה ואת איכות התוכניות האסטרטגיות של המשרד.

>>> להמשך הידיעה - לחצו כאן


משרד התשתיות

היעד: 500 מכוניות חשמליות יעלו על כבישי ישראל ב-2011

הרחבת השימוש בגז טבעי, התייעלות אנרגטית וקידום התחרות בשוק הדלק - אלה המשימות העיקריות אותן הציב לעצמו משרד התשתיות ל-2011. ואולם אלה מלוות לרוב ביעדים כלליים ומוכרים שאינם מחדשים דבר בשורת התפוקות המדידות לסוף שנה זו. הבשורה היחידה שנושאת התכנית נותרה הרחבת השימוש ב"תשתיות אנרגיה ידידותיות לסביבה", שאותה ירשום המשרד כהצלחה במידה ובשנה הקרובה יעלו על כבישי ישראל 500 מכוניות חשמליות.

>>> להמשך הידיעה - לחצו כאן


משרד האוצר

יישום חוק מס הכנסה שלילי יורחב לכל הארץ

חמש המטרות העיקריות ויעדי משרד האוצר ל-2011 הם קידום ההון האנושי והתעשיות המתוחכמות; טיפול בשוק העבודה; ייעול והפחתת הנטל הביורוקרטי; קידום מדיניות פיסקלית אחראית; פיתוח תשתיות וקידום מנוע צמיחה פנימי. בספר שהוציא משרד ראש הממשלה, "תוכנית העבודה לשנת 2011", של כל משרדי הממשלה, שר האוצר, יובל שטייניץ, כותב "אנו במשרד האוצר, שלא אחת מעודדים התייעלות של גופים אחרים, גאים להחיל על עצמנו את החובה לתכנן לטווח ארוך".

>>> להמשך הידיעה - לחצו כאן


לכתבה בדהמרקר

Comments