המשרד להגנת הסביבה נלחם במשליכי הפסולת באמצעות החרמת רישיון הרכב

נשלח 5 בפבר׳ 2011, 22:57 על ידי Sustainability Org
עודכן ב- 19:32 05/02/2011

פקחי המשרד הטילו בשנה שעברה איסור על שימוש בכלי רכב על 23 נהגים שנתפסו משליכים פסולת באופן בלתי חוקי


המשרד להגנת הסביבה מפעיל בחצי השנה האחרונה אמצעי חוקי חדש שמאפשר לו לאסור על שימוש בכלי רכב או להחרים כלי רכב של נהגים שהיו מעורבים בהשלכה בלתי חוקית של פסולת, כך עולה מהדו"ח השנתי של הלשכה המשפטית של המשרד המסכמת את נתוני האכיפה של 2010.

על פי דו"ח זה, פקחי המשטרה הירוקה אסרו ב-23 מקרים על שימוש בכלי רכב לתקופה של שלושים יום ונטלו מהנהגים את רישיון הרכב. זאת לאחר שנהגים אלה נתפסו בזמן שהשליכו פסולת באופן בלתי חוקי. 16 מהנהגים הגישו בקשות לביטול איסור השימוש, אך רובן נדחו על ידי בתי משפט. הסנקציות נגד הנהגים התאפשרו הודות לתיקון בחוק שמירת הניקיון, שנכנס לתוקף במאי 2010 ונועד להתמודד עם העבירה, הנפוצה מאוד, של השלכת פסולת באופן לא חוקי.

אחת הבקשות האחרונות לביטול האיסור על השימוש בכלי רכב נידונה בחודש שעבר בבית משפט השלום בעכו. נהג ושמו אנואר תכתוכ ביקש לבטל את האיסור וטען בין השאר שהוא גורם לו פגיעה כלכלית קשה. השופט יעקב בכר סירב לבקשה וכתב: "פגיעה כלכלית לבעל הרכב אינה יכולה להיות סיבה המצדיקה את קיצור תקופת איסור השימוש, שכן המניע לביצוע העבירה הינו כלכלי גרידא".

על פי הדו"ח השנתי, טיפלה הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה בשנה שעברה ב-440 תיקים. כמעט מחצית מהם היו תיקים הקשורים במפגעי פסולת או שילוט בלתי חוקי. בשנה שעברה גם רשם המשרד מספר מרשים של הרשעות בתיקים שהדיון בהם כבר הסתיים בבתי משפט. 88 פסקי דין הסתיימו בהרשעה או בקביעת אשמה ללא הרשעה, ולעומת זאת היו רק חמישה מקרים של זיכוי.

בשנים האחרונות נטען כלפי המשרד להגנת הסביבה שתהליכי האכיפה שלו איטיים ביותר ומביאים לא פעם לביטול תיקים וכתבי אישום. בלשכה המשפטית טוענים כעת שהזמן הממוצע לטיפול בתיק בלשכה המשפטית מרגע שהתחיל בו הטיפול ועד העברתו לתובע, התקצר בשנים האחרונות באופן משמעותי. עם זאת בלשכה לא מציינים בכמה התקצר זמן זה.

לכתבה בהארץ
Comments