מסמך המלצות לטיפול בפסולת אריזות בישראל

פורסם: 4 בנוב׳ 2010, 7:37 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 4 בנוב׳ 2010, 7:41 ]

מחברים: אופירה אילון, מיכל נחמני, טל גולדרט, גדי רוזנטל, עידן דורפמן, מיכל גרוסמן, מרדכי שכטר, 2010

מטרתו של מסמך זה, אשר נכתב על ידי צוות הסביבה והאנרגיה במוסד שמואל נאמן יחד עם חברת "כיוון" והמרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, היא להציע מדיניות כוללת למניעה ולטיפול בפסולת אריזות בישראל .

מסמך המדיניות מתבסס על גישת אחריות היצרן המורחבת (העומדת, בין השאר, בבסיס חקיקה אירופאית מקבילה, ועתידה להיות מוחלת גם בחוק האריזות בישראל), לפיה אחראים הגופים המייצרים והמשווקים את האריזות או את המוצרים הארוזים בהן לכל שלבי הטיפול בהן, מבחינה פרקטית וכלכלית.

המסמך כולל התיחסות לסוגיות תאורטיות ופרקטיות בהתיחס למתווה המוצע למניעה ולטיפול בפסולת אריזות, כמו גם סקר ספרות מקיף על הנעשה בעולם בתחום.

לכתבה במוסד שמואל נאמן

מסמכים קשורים:
מסמך המלצות לטיפול בפסולת אריזות בישראל - המסמך המלא
Comments