קבלני תשתיות יחוייבו להשתמש בחומר ממוחזר

פורסם: 30 במאי 2012, 6:43 על ידי: Sustainability Org
נמצא פתרון חלקי ל-3.5 מיליון טונות של פסולת בנייה בשנה: מינהל מקרקעי ישראל הודיע כי יחייב קבלנים שניגשים למכרזי לביצוע עבודות עפר ותשתית, להשתמש לפחות ב-20% חומר ממוחזר בעבודות שלהם
בילי פרנקל, 29/5/2012

קבלנים שניגשים למכרזי תשתיות של מינהל מקרקעי ישראל לביצוע עבודות עפר ותשתית, יחויבו להשתמש בפסולת בניין ממוחזרת בעבודות התשתית שהם מבצעים. כך נמסר היום מהמינהל.   

על פי ההחלטה, בהתקשרויות עם קבלני ביצוע להקמת תשתיות ייכלל תנאי בחוזה המחייב אותם להשתמש לפחות ב-20% מחומרי המילוי כחומר בנייה ממוחזר. בעיקר דברים אמורים בעבודות תשתית הכוללות שימוש בחומרי מחצבה, כחומר מילוי, ושניתן להשתמש בהן בחומרי בנייה ממוחזרים.  

במינהל הודיעו כי ההנחיות לשימוש בחומרים הממוחזרים יעברו בקרה ואישור מוקדמים של יועץ הקרקע המועסק בפרויקט. יועץ הקרקע יהיה רשאי לקבוע תנאים מיוחדים לעניין שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים. במכרזים שבהם יוצבו סייגים מיוחדים לשימוש בחומרי בנייה ממוחזרים - הם יהיו טעונים אישור בקרת מינהל.  

אילן דגני, סמנכ"ל שיווק וכלכלה, הסביר כי מדובר בחומרים שמקורם בבטון ממוחזר לצורך חומר מילוי, מיחזור חומרים ממחצבות ועוד. תנאי המכרז יתירו שימוש בפסולת בניין ממוחזרת, שטופלה על ידי אחד מן המפעלים המאושרים למחזור פסולת בניין על ידי המשרד להגנת הסביבה.   

על פי נתוני אגף פסולת במשרד להגנת הסביבה, מדי שנה נוצרים בישראל כ-3.5 מיליון טונות של פסולת בנייה, כשרק שני שלישים מגיעים לאתרים מוסדרים. כמיליון טונות פסולת מושלכים באופן פיראטי בשטחים פתוחים, בשדות ובצדי דרכים וגורמים לזיהומי קרקע, אוויר ומי תהום.

 
Comments