תוכנית המחזור של המשרד להגנת הסביבה נעה קדימה

פורסם: 25 בספט׳ 2010, 3:01 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 25 בספט׳ 2010, 3:17 ]
השר ארדן הציג בסוף חודש יולי השנה תוכנית סיוע לעידוד הרשויות המקומיות להפריד ולמחזר את הפסולת אותה הם אוספים – עתה יוזם המשרד פניה לרשויות לקבלת הצעות
 
25/09/2010 מרלן-אביבה גרינפטר - אפוק טיימם
 
מחזור
בתי אב מצטרפים לבנק למחזור בארה"ב, בקרוב בארץ גם יפרידו פסולת? - צילום: באדיבות בנק למחזור
תוכנית הסיוע לרשויות המקומיות להערכות להפרדת פסולת במקור ולמחזורה, אותה הציג השר להגנת הסביבה גלעד ארדן בסוף חודש יולי במסיבת כעיתונאים, הגיעה לשלבים ראשונים של יישום. השר ארדן כינה את התוכנית בעת הציג אותה, "מהפכת המחזור".

ביום ג', 21 בספטמבר בשבוע האחרון פנה המשרד ב"קול קורא" לרשויות המקומיות בבקשה מהם למסור את הצעותיהן להפרדת כלל הפסולת הביתית בתחומן.

בתמורה לביצוע ההפרדה במקור מציע המשרד להגנת הסביבה חבילת סיוע בסכום כולל של 200 מליון שקל. הרשויות מתחייבות להשלים את המעבר להפרדה במקור במשך תקופה שלא עלה על שלוש שנים.

 

במקביל לסיוע להפרדה במקור ישקיע המשרד 300 מיליון שקל בסיוע להקמת מפעלי מחזור של פסולת אורגנית כדי שלא ייווצר מצב בו הפסולת המופרדת תגיע להטמנה.

בנוסף מתבססת התוכנית על קידום 'חוק האריזות' אשר מטיל אחריות לטיפול בפסולת האריזות על היצרנים והיבואנים, ועל העלאת ההיטל על הטמנת פסולת.

מציאות חדשה בתחום המחזור

המשרד להגנת הסביבה מעריך כי עד לסוף שנת 2013 בעקבות תוכנית הסיוע כחצי מיליון תושבים בישראל יפרידו את הפסולת במקור לשני זרמים, יבש ורטוב. ההפרדה במקור תביא לעליית כמות הפסולת הביתית שתמוחזר מדי שנה לכמות של כ-150 מיליון טון.

לדברי המשרד להגנת הסביבה מאז הכריז השר ארדן על התוכנית, 124 רשויות הגישו בקשות לתמיכה להכנת תוכניות מפורטות ליישום הפרדת הפסולת במקור ו-65 רשויות נוספות הגישו בקשות לקבלת תמיכה בהכנת תוכניות אב.

הסיוע לרשויות יהיה לרכישת פחים לבתים הפרטיים ולמקומות הציבוריים, רכישת משאיות להובלה, שיפוץ חדרי ומשטחי אשפה ופרסום והסברה בתחום הרשות. בנוסף, המשרד יעניק "תמריץ בית אב" - רשות שתעביר את תושביה להפרדת פחים תקבל סכום קבוע של כ- 132 שקל לכל בית אב בכל שנה משנות הפרויקט.

סיוע להקמת מפעלי מחזור פסולת אורגנית

במהלך חודש אוקטובר הקרוב יפרסם המשרד להגנת הסביבה מסלול סיוע להקמה ושדרוג תחנות מיון במטרה להתאימן לטיפול בפסולת מופרדת וגם יסייע להקמת מתקני קצה לטיפול בחומר אורגני רקבובי (מתקני קומפוסטציה, ומתקנים לעיכול אנאירובי). הסיוע יגיע להיקף כולל של כ-300 מליון שקל.

השר ארדן מסביר: "הסיוע המקיף לרשויות ייצור מציאות חדשה בישראל שבה הציבור יוכל להפריד את הפסולת בביתו ולקחת חלק פעיל במהפכת המחזור."

כמה פסולת אנחנו מייצרים?

מדי שנה מייצרים בישראל ששה מיליוני טון פסולת, 4.2 מיליון טון פסלת ביתית מיוצרת ברובה על ידי בתי האב. בממוצע מייצר כל תושב בישראל 590 ק"ג פסולת בשנה. שאר 1.8 מיליון טון מיוצרים ברובם על ידי התעשייה.

מרבית הפסולת, 75 אחוזים מוטמנת, דבר המביא לנטל כלכלי על המשק. העלויות הישירות של ההטמנה הם 185 שקל בממוצע לטון. ההערכה של העלויות הלא ישירות, פליטות גזי חממה וזיהום אויר, ירידת ערך הקרקע, שינוע ועוד, מייקרות את העלות הכוללת ב-115 שקל נספות (סה"כ 300 שקל לטון פסולת).

הפסד חומר גלם שלא ממוחזר

משאבי כדור הארץ הולכים ומתדלדלים ולא רק הנפט מגיע לשיא תפוקתו, יערות נכרתים כדי להפיק נייר ולספק שטחי חקלאות לחומרים רבים המשמשים לתעשייה. מהמשרד להגנת הסביבה מדווחים שנייר וקרטון, פלסטיק, זכוכית ומתכות שאינם ממוחזרים ומוטמנים מדי שנה מגיע לערך כספי של 875 מליון שקל מדי שנה. בנוסף מעריכים במשרד שניתן ליצור באמצעות פעילויות המחזור 10-5 אלפי משרות חדשות בשוק העבודה והתרומה לתוצר הלאומי הגולמי יכולה להגיע לעד מיליון שקל לשנה.

הסברה באמצעות רשתות חברתיות

אתם מעוניינים להתעדכן במה שקורה במהפכת המחזור? ברוח הזמן הקים המשרד להגנת הסביבה דף אישי ברשתות החברתיות. בפייסבוק תוכלו גם לקבל מענה לשאלות נפוצות ועוד http://www.facebook.com/svivagov

בטוויטר -http://twitter.com/SvivaGov

הערוץ הרשמי של "המשרד להגנת הסביבה YouTube-: http://www.youtube.com/user/SvivaGov?feature=mhum.

לכתבה באפוק טיימס

Comments