אדם טבע ודין לפואד: מנע הטעיית צרכנים במוצרים סביבתיים

פורסם: 16 במרץ 2010, 1:58 על ידי: Sustainability Org

עו"ד ציפי איסר איציק שלחה בשם אטד מכתב לשר התמ"ת ובו הטענה כי בתי עסק רבים מטעים את הציבור בהציגם את מוצריהם כסביבתיים ■ התמ"ת: הנושא בטיפול במסגרת ההכנות להצטרפות לארגון ה-‏OECD‏ ‏

מירב אנקורי 
16/3/2010

אדם טבע ודין שלחה מכתב לשר התמ"ת, בנימין בן אליעזר, לרגל יום הצרכן הבינלאומי, ובו ביקשה לקבוע כללים מחייבים שימנעו מבעלי עסק להטעות צרכנים בטענה שמוצריהם סביבתיים, גם אם הם לא כאלה. תופעה זו מכונה ‏greenwash‏.‏

‏"המודעות הציבורית הגוברת להגנה על הסביבה ומשבר האקלים העולמי הובילו לכניסתה של האג'נדה הסביבתית לעולם השיווק והפירסום. זאת, לא פעם תוך ניצולה לרעה לצורך הפקת רווחים כספיים, עד כדי הטעיית הצרכנים ממש". כך ציינה במכתב עו"ד ציפי איסר איציק, עד לאחרונה מנכ"לית אדם טבע ודין ועדיין פעילה דומיננטית בארגון.

איסר איציק מסבירה במכתב כי גרינוואש הוא מצב שבו עסק או חברה טוענים שפעילות מסוימת או מוצר שלהם הינו בעל תרומה חיובית לסביבה לצורך הגדלת הרווחים, בשעה שזהו לא המצב. או, כאשר גוף מתהדר באלמנט ירוק של פעילותו, כאשר אלמנט זה זניח ביחס לליבת הפעילות שלו שאינה בהתאם לקריטריונים סביבתיים ובריאותיים. ‏

‏"הצהרות מעין אלה נשענות על העובדה שהציבור כיום מבין שיש השפעה סביבתית-חברתית לטובין המודרניים. לפיכך, צרכנים רבים מתייחסים להשפעה הסביבתית דוגמת צמצום בצריכת האנרגיה והמים, כשיקול מרכזי בבחירת אילו מוצרים לקנות ובאילו שירותים להשתמש", נאמר במכתב.‏

באנגליה ובארה"ב ניסחו כללים ספציפיים לחברות

עוד טוענת אדם טבע ודין, כי "ההגנה על הציבור מפני גרינוואש קיבלה בעולם הכרה משפטית כסוגיה רב תחומית, המערבת דינים מתחום הגנת הצרכן, הפרסום, הסחר והגנת הסביבה. לפיכך, היא דורשת שיתוף פעולה בין משרדים ממשלתיים שונים: משרד התעשייה והמסחר, מכוני תקינה, רשויות להגנת הצרכן ולהבטחת סטנדרטים בפרסום והמשרד להגנת הסביבה.‏

‏"כך, במדינות דוגמת אנגליה וארה"ב חברו רשויות אלו על מנת לנסח כללים ספציפיים לעסקים כיצד להימנע מגרינוואש כאשר הם טוענים טענות סביבתיות. כללים אלו משמשים כקריטריונים לקביעה המשפטית במסגרת דיני המסחר, הגנת הצרכן והפרסום, האם גוף מסוים עסק בגרינוואש במסגרת עיסוקיו, בין אם בפרסום של המוצר, בין אם במלל המתאר את המוצר על גבי אריזתו, ובין אם בתהליכי קידום מכירות שלו", מציינים בעמותה.‏

בשורה התחתונה, ביקשה איסר איציק משר התמ"ת, לדאוג לכך שינוסחו תקנות ברורות ומחייבות למניעת תופעת הגרינוואש בשיווק ובפרסום מוצרים, ולמעשה למנוע הטעיית צרכנים וקידום עסקים שאינם פועלים באופן סביבתי.

מהתמ"ת נמסר בתגובה, כי "שר התמ"ת הנחה באחרונה את הממונה על הגנת הצרכן לטפל בנושא, מאחר שהמשרד שותף לעבודה שנעשית בעניין במסגרת ארגון ה-‏OECD‏. במסגרת הארגון מתקיימת חשיבה משותפת, וישנה כוונה לאמץ כללים בכל הנוגע לטענות ירוקות (גרין קליימקס או טענות סביבתיות).‏

‏"לאחר שיתקבלו הכללים בארגון ה-‏OECD‏, בשיתוף עם ישראל, תיבחן האפשרות לאמץ אותם גם בישראל על מנת ליצור שקיפות ולמנוע הטעייה של צרכנים בישראל", לשון התגובה.

לכתבה בגלובס

Comments