מה יקרה לסביבה אם תקטן צריכת הבשר

נשלח 31 במאי 2014, 2:47 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 31 במאי 2014, 2:48 ]

בעוד בעולם שוברים את הראש כיצד לצמצם את צריכת הבשר ולהקטין כך את הפגיעה בבריאות ובסביבה, אצלנו מתאמצים לעודד את צריכתו

מאת צפריר רינת, 22/5/2014

היוזמה הממשלתית להעניק פטור ממכס ליבואני עגלים חיים עוררה דיון ציבורי על הפגיעה בבעלי החיים, המובאים ממדינות שונות לישראל לצורך שחיטה. את הדיון יש להרחיב, כפי שדרש השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ, כך שיעסוק בהיבטים הבריאותיים והסביבתיים של שרשרת ייצור המזון מן החי.

בעוד מומחים בעולם וממשלות רבות שוברים את הראש כיצד לצמצם את צריכת הבשר כדי להקטין את הפגיעה בבריאות ובסביבה, ממשלת ישראל שוברת את הראש כיצד לעודד את הצריכה ולסייע במיתוג צריכת בשר בתקציב של עשרות מיליוני שקלים. לגידול בקר לצורך ייצור בשר וחלב יש השלכות סביבתיות רבות. מלבד זיהום, הנגרם משפכים ומשימוש בחומרי דשן כמו חנקן, ראוי להזכיר את משאבי הקרקע הגדולים המשמשים לגידול מזון לבעלי החיים, לעתים על חשבון שטחים טבעיים. היבט מרכזי נוסף הוא פליטות גזי החממה כתוצאה מתהליכי גידול המזון, צריכת אנרגיה, ופליטת גזים ממערכת העיכול של פרות וכבשים וחזירים.

ההשלכות של כל אלה עלולות להיות חמורות הרבה יותר, אם תתאמת ההערכה שעד 2050 תגדל צריכת הבשר העולמית ב–80%–90%. כיום משמשים קרוב לשליש מהגידולים החקלאיים בעולם להזנת בעלי חיים, והיקף הקרקע המשמשת למרעה צאן ובקר גדול פי שניים מהיקף הקרקע המשמשת לכל הגידולים החקלאיים.

על ההשפעות של תעשיית הבשר אפשר ללמוד ממחקר שהתפרסם באחרונה בכתב העת Global Environmental Change. במחקר נבחנו כמה תרחישים של הפחתת צריכת הבשר ומוצרי החלב באירופה. בתרחיש שבו מוחלפים 25%–50% מהבשר, החלב והביצים הנצרכים במוצרים על בסיס צמחי, ניתן להשיג הפחתה של עשרות אחוזים בפליטת גזי חממה מפעילות חקלאית, ירידה של עשרות אחוזים בזיהום הסביבה בחנקן, וצמצום משמעותי בהיקף הקרקע שמשמשת לגידול בקר.

מבחינה בריאותית, צמצום של צריכת הבשר ומעבר לתחליפים צמחיים לא יפגע בכמות החלבונים הנדרשת לאדם, ויביא להפחתה משמעותית בצריכת השומנים רווייםאחד הגורמים למחלות לב. תעשיות הבשר והחלב יספגו פגיעה משמעותית. בחלק מהמקרים הן ייאלצו להסתגל לתנאים החדשים באמצעות מעבר לשיטות גידול יעילות יותר, והמתחשבות גם ברווחת בעלי החיים.

במחקר נוסף, שהתפרסם בכתב העת Climatic Change, נבחנו תרחישים שונים של פליטת גזי חממה מחקלאות. ההערכה היא, שאם ימשכו המגמות הנוכחיות של צריכת מזון, הכוללות עלייה מתמשכת בצריכת בשר, פליטת גזי החממה תגדל משמעותית, ולא יהיה אפשר לעמוד ביעד הבינלאומי של הגבלת קצב התחממות כדור הארץ לשיעור של שתי מעלות בלבד עד סוף המאה. שיעור הפליטות יפחת אם גידול בעלי החיים יהיה יעיל יותר מבחינת ניצול מקורות מזון, קרקע ואנרגיה, אולם עדיין יהיה מדובר בעלייה משמעותית, החורגת מהיעדים הבינלאומיים. רק בתרחיש של צריכת בשר מופחתת צפוי צמצום משמעותי בפליטת גזי החממה מפעילות חקלאית, ויהיה אפשר לעמוד ביעדים.

המכון לחקר משאבי טבע, הפועל בארצות הברית, פירסם באחרונה דו"ח על אספקה בת קיימא של מזון. הדו"ח מציין, שגם הפחתת צריכת בשר הבקר ב–20% בלבד תצמצם משמעותית את כמות הקרקע המשמשת את תעשייה זו. מחברי הדו"ח טוענים שאין לשאוף להפסקה מוחלטת של צריכת בשר, משום שהדבר יפגע קשות באורח החיים ובפרנסה של חקלאים במדינות עניות.

המחקרים והדו"חות השונים מתקשים לספק תשובות לשאלה כיצד ניתן לחולל שינוי תזונתי מרחיק לכת, הכולל הפחתה של עשרות אחוזים בצריכת הבשר במדינות עשירות ועניות כאחד. עם זאת, יש כבר כמה מגמות מעודדות במדינות שונות בעולם ובהן ארצות הברית, שבה היתה האטה בקצב העלייה בצריכת הבשר. אחד הגורמים העיקריים לכך הוא מודעות גוברת להשפעות הבריאותיות השליליות.

לפני חמש שנים פירסמה קבוצה של 240 מדענים הצהרה הקוראת להפחתת צריכתם של מוצרים מן החי כדי להגן על הסביבה מזיהום בחנקן. המדענים קראו לאמץ תזונה "דמיטריאנית" (דמידיוס בלטינית משמעותו מחצית), ולצרוך בכל ארוחה של בשר או דגים מחצית מהכמות הנהוגה היום. בין השאר הציעו המדענים לאפשר למשתתפים במפגשים וכנסים של ארגונים שונים לבחור מתוך מגוון הכולל ארוחה רגילה, ארוחה דמיטריאנית וארוחה צמחונית או טבעונית.

באירופה ובצפון אמריקה, מספר גדל והולך של צרכנים בוחרים שלא לאכול מוצרים מן החי משיקולים מוסריים של זכויות בעלי חיים. ייתכן שהמחיר הסביבתי הכבד של תעשיית הבשר והחלב יאלץ את מדינות העולם לשקול צעדים נוספים, ובהם מיסוי פעילות זו בגין הנזקים הסביבתיים שהיא גורמת, והעלאת מחיר המוצרים באופן שיגלם את עלות הנזקים. בישראל כאמור, חושבים על הורדת מחיר הבשר לצרכן, אבל לא על הורדת המחיר הסביבתי והבריאותי.

Comments