האוצר מקדם הרחבת נמלים על חשבון ההגנה על הסביבה

נשלח 22 בנוב׳ 2011, 0:32 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 27 בנוב׳ 2011, 2:57 ]

משרד האוצר ינסה לזרז את הרחבת נמלי אשדוד וחיפה באמצעות צמצום הדרישות הסביבתיות שעשויות לייקר את הפרויקטים. חוות דעת משפטית של המשרד להגנת הסביבה קובעת: היוזמה נוגדת את החקיקה בתחום

18/11/2011, מאת צפריר רינת
 
משרד האוצר פועל לקדם את הפיתוח המתוכנן של נמלי ישראל תוך צמצום הדרישות למניעת נזקים סביבתיים. הצעה ברוח זו גובשה בשבועות האחרונים והיא אמורה להיות מוגשת לאישור הממשלה בשבועות הקרובים. המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע תוקפים יוזמה זו, וטוענים שהיא מהווה התערבות גסה בהליכי תכנון תקינים.

בהצעת שגובשה במשרד האוצר נקבע שעל מנת לזרז את הליכי ההרחבה של נמלי אשדוד יוקם צוות בין משרדי להסרת חסמים בדרך לאישור וביצוע תוכניות ההרחבה. אחת ממשימות הצוות תהיה לפעול "לצמצום דרישות סביבתיות בעלות השפעה כספית משמעותית על פרויקטים". ההצעה קובעת שיו"ר ועדת החסמים יוכל להגביל את אפשרותם של נציגי משרדי ממשלה במוסדות התכנון לתמוך בשינויים שייעשו בתוכנית הפיתוח של הנמלים.

בנמלי אשדוד וחיפה קיימות תוכניות הרחבה הכוללות, בין השאר, הארכת שוברי גלים והקמת רציפי מכולות חדשים. מדובר בעבודות בהיקף נרחב, שיצריכו כריית מיליוני מטרים מעוקבים של חול לשם עבודות הבנייה, מה שעלול לגרום נזקים משמעותיים לצומח ולחי בים. הארכת שוברי הגלים עשויה לחסום זרימת חול טבעית, ובכך לפגוע קשות בחופים שלא יקבלו חול זה.

על פי חוות דעת משפטית של המשרד להגנת הסביבה, הצעת ההחלטה נוגדת את החקיקה הקיימת בתחום התכנון והבנייה. זאת מכיוון שהיא מתערבת בסמכותו של מוסד תכנון לקבוע מה יהיו ההנחיות לעריכת תסקיר השפעה על הסביבה. עוד מציינת חוות הדעת שלא ניתן להנחות את חברי ועדת התכנון מה לדרוש במסגרת הדיונים, או להכתיב למוסד התכנון את הליך קבלת ההחלטות.

נמל חיפה. חברה דנית המתמחה בתכנון נמלים עשויה להמליץ על אמצעים יקרים לטיפול בהשלכות הסביבתיות של הבנייה בו.
צילום: מלניקוב אילייה

כדי להתמודד עם ההשלכות הסביבתיות הוחלט לערוך תסקיר השפעה על הסביבה. במקרה של נמל חיפה, לדוגמה, שכרה חברת נמלי ישראל את שירותי החברה הדנית DHI, המתמחה בתכנון נמלים ובמעקב אחר ביצוע עבודות הבנייה, באופן המונע נזקים לסביבה. על סמך פרויקטים דומים שנעשו בעולם סביר להניח שהחברה הדנית עשויה להמליץ על נקיטת אמצעים יקרים לטיפול בהשלכות הסביבתיות. אם תתקבל הצעת האוצר ייתכן שחלק מהצעדים למניעת נזקים סביבתיים לא יינקטו.

"מדובר בהתערבות גסה של הממשלה בהחלטות מוסדות התכנון, שקבעו שיש להכין תסקיר השפעה על הסביבה ולבחון את ההשלכות של פרויקט כל כך גדול ומשמעותי", אומר בתגובה ניר פפאי, סמנכ"ל החברה להגנת הטבע, "כבר היום יש לחצים רבים על הסביבה בים, הכוללים קידוחי גז ונפט. לכן יש חשיבות מכרעת בבדיקת השלכות סביבתיות".

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "ועדת טרכטנברג העלתה שיש לקדם הליכי תכנון סטטוטורי של נמלי הים בחיפה ואשדוד. זאת מכיוון שהתכנון הסטטוטורי של הנמלים, בעיקר בחיפה, אינו מקודם באופן נאות בשנים האחרונות, בשל דרישות סביבתיות שונות. בהתאם להמלצות הוועדה מתגבשת בימים אלה הצעת החלטה שנועדה להאיץ את התכנון של מסופי הנמלים תוך צמצום עלויות. ההצעה כוללת מספר הסדרים, והעיקרי שבהם הוא הקמת ועדה להסרת חסמים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה".

לכתבה בהארץ


כתבות קשורות:

הקרב על הרחבת נמל חיפה

 
 
Comments